Partnerzy serwisu:
Biznes

Program Kongresu Odbudowy Ukrainy Common Future

Dalej Wstecz
Partnerzy działu

EIB
Kolster
Elester
LTG Cargo
Harting

Autor:

Grupa MTP

Data publikacji:
11-09-2023
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
Common Future

Podziel się ze znajomymi:

BIZNES
Program Kongresu Odbudowy Ukrainy Common Future
fot. Grupa MTP
Trzy sceny, kilkadziesiąt debat z udziałem blisko 100 prelegentów, seria spotkań eksperckich z przedsiębiorcami, strefy networkingu – tak w skrócie wygląda program Kongresu Odbudowy Ukrainy Common Future, który odbędzie się 21-22 września 2023 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Partnerami merytorycznymi i gospodarzami debat podczas kongresu są: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Klub Jagielloński oraz Instytut Poznański.

Scena Główna – scena „strategiczna”

Scena Główna to merytoryczne serce kongresu. Tutaj omawiane będą strategiczne zagadnienia międzynarodowej współpracy przy odbudowie Ukrainy. Dyskusję na tej scenie rozpocznie debata organizowana przez Polska Agencja Inwestycji i Handlu poświęcona strategicznemu partnerstwu gospodarczemu Polski i Ukrainy z udziałem sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jadwigi Emilewicz.

Kolejna debata odbędzie się pod hasłem „Scenariusze zakończenia wojny a odbudowa Ukrainy”. Powszechna jest bowiem teza o tym, że odbudowa Ukrainy ruszy zaraz po zakończeniu działań wojennych. Co jednak w sytuacji kiedy działania wojenne będą się przedłużać? Czy jest możliwa odbudowa w warunkach trwającej wojny? Uczestnicy omówią obecnie najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju sytuacji wojennej i zastanowią się, jak one wpłyną na tempo, skalę i formę odbudowy.

Działania wojenne skutkują dużym zniszczeniem infrastruktury na Ukrainie, ale rodzą także inne wyzwania dla ukraińskiego państwa. Dlatego odbudowa tego kraju to zdecydowanie więcej niż remont zniszczonych budynków i dróg. Wymaga ona zaangażowania zarówno biznesu, jak i instytucji publicznych. „Czy Polska instytucjonalnie jest przygotowana do wspierania Ukrainy?” brzmi temat innej debaty, podczas dyskutanci omówią, co już zostało zrobione, a co jeszcze przed nami.

Bilion dolarów, czyli milion milionów

Różne szacunki wskazują, że koszty procesu odbudowy Ukrainy po wojnie mogą wynieść sięgnąć nawet biliona dolarów. Tak znaczące potrzeby wynikające z dużych i wciąż rosnących zniszczeń naturalnie przekraczają możliwości Kijowa. Z tym pojawia się pytanie o możliwość zmobilizowania zagranicznego kapitału. Dotychczasowe konferencje poświęcone tematyce odbudowy nie dały odpowiedzi na kluczowe pytanie — czy Unia Europejska i Stany Zjednoczone zaangażują istotny kapitał do odbudowy Ukrainy? Na jaką formę pomocy ze strony UE/USA mogą liczyć Ukraińcy? Jakie warunki muszą być spełnione? Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy debaty, której gospodarzem będzie Klub Jagielloński „Czy UE i USA wyłożą poważne pieniądze na odbudowę Ukrainy?”

Na Scenie Głównej odbędzie się także Fireside Chat moderowany przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Będzie to rozmowa z sekretarz stanu, pełnomocnikiem rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jadwigą Emilewicz oraz jej odpowiednikiem w ukraińskim rządzie pod hasłem „Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy”.

Znaczące wsparcie przekazanie przez Polskę Ukrainie wywołuje powszechne oczekiwania i nadzieje związane z procesem odbudowy tego kraju. Z drugiej strony coraz popularniejsza jest narracja, że skala wsparcia i pomocy dla Ukrainy nie będzie mieć istotnego wpływu, gdy będą podejmowane decyzje dotyczące zaangażowania poszczególnych państw w proces odbudowy Ukrainy. Władze w Kijowie mogą kierować się innymi kryteriami. Jaką rolę dla Polski w procesie odbudowy Ukrainy widzi Kijów? Tej tematyce poświęcony będzie panel dyskusyjny „Czy Polska będzie mogła liczyć na szczególną przychylność Ukrainy w procesie odbudowy?”

„Jaka jest realna ścieżka Kijowa do Brukseli?” – to temat ostatniej debaty na Scenie Głównej kongresu. Ukraina stała się państwem kandydatem do członkostwa w UE. W Europie trwa jednak dyskusja, na ile status ten oznacza realną możliwość akcesji Ukrainy w niedługim czasie. Pojawiają się sprzeczne narracje. Z jednej strony w opinii publicznej, ale i wypowiedzi wielu polityków istnieje wiara w możliwość relatywnie szybkiej ścieżki Ukrainy w UE, co ma wynikać ze szczególnej sytuacji tego kraju. Z drugiej strony nie brak opinii, że w UE są państwa, które będą blokować ten proces.

Scena „budowlana”

Z oczywistych względów budownictwo odegra szczególną rolę w procesie odbudowy Ukrainy. Dlatego w programie kongresu wydzielono odrębną scenę, na której poruszana będzie tematyka interesująca przedstawicieli tej gałęzi przemysłu. Tutaj gospodarzem będzie Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Podczas debat omówione zostaną „Krajowe i międzynarodowe szanse i zagrożenia dla udziału polskich firm budowlanych w odbudowie Ukrainy” oraz „Kompetencje i potencjał polskiego budownictwa – instrumenty wsparcia finansowego, zasoby materiałowe i sprzętowe”.

Polskie firmy już działają na Ukrainie. Podczas kongresu będzie można poznać doświadczenia firm budowlanych z działalności na ukraińskim rynku. Okazją do tego będzie debata „Forum praktycznych doświadczeń funkcjonowania budownictwa w Ukrainie”.

Sporo merytorycznej wiedzy zapewni uczestnikom prezentacja „Projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, ekspertyzy budowlane, uznawanie i stosowanie europejskich norm w budownictwie”.

Scena „gospodarcza”

Gospodarzem tej sceny będzie Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, która od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych.

Pierwsza z debat na tej scenie odbędzie się pod hasłem „Polska hubem odbudowy Ukrainy - wyzwania dla logistyki, infrastruktury i transportu”. Od 24 lutego 2022 roku port lotniczy Rzeszów- Jasionka stał się oknem Ukrainy na świat, hubem zachodniej dyplomacji, pomocy humanitarnej i militarnej. RARS dostarczyła do Ukrainy ponad 300 tysięcy palet z pomocą. Jednocześnie nie udało się stworzyć korytarzy solidarnościowych dla eksportu ukraińskich płodów rolnych. Przedsiębiorcy nadal krytykują funkcjonowanie przejść granicznych. Granica, magazyny, infrastruktura drogowa i kolejowa, przygotowanie przemysłu i ekspertów, promocja polskiego know how - to jest właśnie Common Future. Co zrobić, by z centrum solidarności i pomocy Polska stała się sprawnym hubem odbudowy Ukrainy? – na to pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy dyskusji.

Demografia nie pomoże w odbudowie. Ponad 4,5 mln obywateli Ukrainy uciekło za granicę przed koszmarem wojny. Kilka milionów zmuszono do relokacji na zachód Ukrainy. Każdy dzień przynosi nowe ofiary wśród żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, w Obronie Terytorialnej, wśród ludności cywilnej. Przewiduje się, że w czasie odbudowy Ukrainy niedobory na rynku pracy wyniosą od 3 do 4,5 mln pracowników. Jak zachęcić migrantów do powrotu? Jak przywrócić do aktywności zawodowej inwalidów wojennych? Czy można odbudować Ukrainę bez kobiet? Takie pytania postawimy w dyskusji „Kapitał ludzki dla odbudowy Ukrainy- wyzwania rynku pracy”.

Dużym zainteresowaniem z pewnością cieszyć się będzie dyskusja „Suwerenność energetyczna Ukrainy- nowe źródła mocy. Efektywność energetyczna, energia odnawialna, wykorzystanie wodoru, połączenia z krajami UE”. Planowany mix energetyczny Ukrainy: 50 proc. energia jądrowa, 50 proc. energia odnawialna. Zima 2022/23 pokazała, że zielona, rozproszona energia to ratunek przed skutkami rosyjskich ataków. Zielona energia to gwarancja bezpieczeństwa i suwerenności Ukrainy. Polscy eksperci zajmowali się efektywnością energetyczną w budownictwie. ORLEN przekazał Ukrainie kilka tysięcy Starlinków. Mamy network. Razem możemy zbudować nowe źródła mocy w Ukrainie.

Kolejna dyskusja poświęcona będzie odbudowie ukraińskiej przedsiębiorczości i współpracy samorządów z sektorem MŚP. Solą polskiej przedsiębiorczości jest sektor MŚP. Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa generują co drugą złotówkę PKB. To doświadczenie jest drogą do odbudowy Ukrainy, tworzenia miejsc pracy, wzmacniania lokalnych społeczności, zachęcania uciekinierów do powrotu. Komisja Europejska deklaruje, że część środków na odbudowę będzie kierowana lokalnie, do samorządów. To szansa dla samorządów i dla lokalnych przedsiębiorców. Polskie miasta, gminy, MŚP mają dobre doświadczenia w tej pracy organicznej.

Polscy rolnicy czują dziś to, czego ich koledzy z krajów „starej UE” obawiali się, kiedy wchodziliśmy do Unii. Obawa przed konkurencją ukraińskich producentów, koniecznością zmian nie musi być destrukcyjna. W panelu „Gospodarka czyli rynek: od pomocy i współpracy do konkurencji oraz inwestycji” zaproponowanym przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą zastanowimy się, jak budować polsko- ukraińskie partnerstwo na europejskim rynku, jak wspólnie kształtować rynek, jak odbudowa przyczyni się do przebudowy standardów w ukraińskim biznesie.

Strefa Samorządów

Związek Miast Polskich będzie gospodarzem debat „Zaangażowanie biznesu i administracji samorządowej w proces wsparcia odbudowy” oraz „Droga Ukrainy do członkostwa w UE – oczekiwania samorządów ukraińskich i instrumenty finansowe”. Poprzedzi je prezentacja projektu „Mosty zaufania 2.0”. Do udziału w tych panelach zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu, Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa – Północ – Wschód, Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Związku Miast Ukrainy, Zjednoczonych Gromad UA, Funduszu Odbudowy Ukrainy – DG NEAR przy Komisji Europejskiej, Programu INTERREG Next oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Spotkania eksperckie z przedsiębiorcami

W trakcie kongresu odbędą się także konsultacje dla polskich firm zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy. Eksperci z instytucji otoczenia biznesu oraz kluczowych urzędów będą udzielać porad kierując do właściwych programów wsparcia, odpowiadając na pytania oraz zbierając uwagi co do problemów, z którymi mierzą się polskie firmy już działające na Ukrainie.

O kongresie Common Future - Poznań, 21-22.09.2023

Jak informuje Grupa MTP, Kongres Odbudowy Ukrainy Common Future to wstęp do dialogu na temat potrzeb polskich firm w kontekście ich obecności na ukraińskim rynku w procesie powojennej odbudowy, ale także działających tam w obecnym czasie. Kongres będzie przestrzenią dla paneli dyskusyjnych, seminariów, a także spotkań na stoiskach i podczas wydarzeń towarzyszących. Po to, aby jak najlepiej przygotować podłoże prawno-gospodarcze do współpracy polskich i zagranicznych podmiotów z partnerami ukraińskimi przy odbudowie Ukrainy. Nie zabraknie także organizacji pozarządowych, wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Tematyka branżowa kongresu obejmuje: budownictwo, przemysł, inwestycje, energetykę, transport, technologie ICT, cyberbezpieczeństwo, bankowość i ubezpieczenia.

Szczegółowy program kongresu wkrótce na common-future.pl.
Partnerzy działu

EIB
Kolster
Elester
LTG Cargo
Harting

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Zobacz również:

RegioJet dotarł pierwszym kursem do ukraińskiego Czopu

Innowacje

RegioJet dotarł pierwszym kursem do ukraińskiego Czopu

Michał Szymajda 28 marca 2024

RegioJet wjechał na Ukrainę. Na razie w ramach testów

Tabor i technika

Raport OSW. Wojenna transformacja kolei w zachodniej Ukrainie

Infrastruktura

Raport OSW. Wojenna transformacja kolei w zachodniej Ukrainie

Ośrodek Studiów Wschodnich 29 lutego 2024

"Nie mamy czasu. CPK musi być jądrem odstraszania i obrony przed Rosją"

Prawo i polityka

Zobacz również:

RegioJet dotarł pierwszym kursem do ukraińskiego Czopu

Innowacje

RegioJet dotarł pierwszym kursem do ukraińskiego Czopu

Michał Szymajda 28 marca 2024

RegioJet wjechał na Ukrainę. Na razie w ramach testów

Tabor i technika

Raport OSW. Wojenna transformacja kolei w zachodniej Ukrainie

Infrastruktura

Raport OSW. Wojenna transformacja kolei w zachodniej Ukrainie

Ośrodek Studiów Wschodnich 29 lutego 2024

"Nie mamy czasu. CPK musi być jądrem odstraszania i obrony przed Rosją"

Prawo i polityka

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5