NUMER 11/2022
NUMER 11/2022
Temat numeru:
Przewozy intermodalne
szukaj
Śledź nas:
#Wojna Rosja - Ukraina - zobacz serwis specjalny!

Wiemy ile muszą zapłacić samorządy, by po linii 292 pojechały pociągi

| Jakub Rösler 23.11.2021 6,4k

Wiemy ile muszą zapłacić samorządy, by po linii 292 pojechały pociągi
Fot. Koleje Dolnośląskie
Wszystkie samorządy lokalne, które leżą przy linii kolejowej 292 potwierdziły nam to, że toczą się rozmowy dotyczące uruchomienia połączeń z Wrocławia do Wojnowa i Jelcza Miłoszyc, a także ich współfinansowania przez Wrocław, a także gminy Czernica i Jelcz Laskowice. Znamy też stawki, jakie poszczególne samorządy mają wykładać na to, aby po linii 292 mogły jeździć pociągi.
Trwają rozmowy między władzami województwa dolnośląskiego, a miastem Wrocławiem i gminami Czernica oraz Jelcz Laskowice w sprawie uruchomienia połączeń kolejowych na zrewitalizowanej linii kolejowej 292 z Wrocławia do Jelcza. O problemach związanych z tą linią pisaliśmy w ostatnim czasie sporo, poczynając od daty otwarcia tej linii, poprzez rozmowy Województwa z lokalnymi samorządami, jak i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Teraz poznaliśmy szczegóły tych rozmów wraz ze stawkami, jakimi poszczególne samorządy mają dotować połączenia kolejowe.

Linia 292 ważna tylko w ruchu aglomeracyjnym?

Dotarliśmy do pisma, które zostało skierowane do Zastępcy Wójta Czernicy, Andrzeja Czecha. Jego autorką jest Dyrektorka Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Agnieszka Zakęś. Urzędniczka wyjaśnia w nim obszernie kwestie uruchomienia połączeń na linii 292, a my przybliżymy najważniejsze informacje zawarte w tym piśmie.

“Na wstępie przytoczyć należy postanowienia aktu prawa miejscowego jakim jest „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego” z dnia 30 października 2014 r. Dokument ten określa kierunki tworzenia i rozwoju sieci komunikacyjnej w wojewódzkich kolejowych połączeniach pasażerskich na obszarze województwa dolnośląskiego. Stosownie do opisanych w ww. dokumencie założeń, podstawowym ciągiem komunikacyjnym łączącym Gminy: Jelcz-Laskowice, Czernica i Siechnice z Wrocławiem jest linia kolejowa nr 277 przebiegająca przez siedziby tych Gmin i najważniejsze generatory ruchu, również o znaczeniu regionalnym. Połączenie Jelcza-Laskowic z Wrocławiem przez linię kolejową nr 292, choć niezwykle istotne w ruchu aglomeracyjnym i miejskim, pełni ograniczoną rolę w ramach wojewódzkiej sieci kolejowych połączeń pasażerskich” – pisze w piśmie do Zastępcy Wójta Czernicy, Andrzeja Czecha, Agnieszka Zakęś, która jest Dyrektorką Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Dalej dyrektorka dodaje, że w związku z powyższym uwzględniono obsługę linii 292 poprzez skierowanie na tą trasę 8 par połączeń z linii przez Siechnicę. Zakęś dodaje też, że brakujące połączenia na obu ciągach komunikacyjnych miałyby zostać uruchomienie w porozumieniu z lokalnymi samorządami, co jest zgodne z zapisami Planu Transportowego.

“Założenie to zostało wyszczególnione w rozdziale 11.1.3. Planu Transportowego gdzie czytamy: „Od partycypacji finansowej zainteresowanych samorządów lokalnych będzie zależał rozwój finansowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego linii o charakterze lokalnym uzupełniających sieć połączeń regionalnych (wojewódzkich).” – pisze w ww Piśmie urzędniczka.

Samorząd województwa (nie) przygotowany do uruchomienia połączeń?


Następnie Zakęś informuje wójta, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego przeprowadził “niezbędne prace planistyczne”, związane z możliwością uruchomienia połączeń w rozkładzie jazdy 2021/2022, a Koleje Dolnośląskie zakupiły niezbędny do tego tabor, który notabene przyjedzie w sierpniu lub wrześniu przyszłego roku. Trudno jest więc powiedzieć, iż Województwo przeprowadziło prace planistyczne w wystarczającym zakresie, skoro od kilku tygodni jednym z problemów w uruchomieniu połączeń już w grudniu tego roku, jest brak dostępnego taboru…

Dyrektorka dodaje też, że w rozkładzie jazdy od grudnia zaplanowano uruchomienie 7 par połączeń. Do realizacji tego rozkładu jest potrzebny jeden pojazd, a także jeden pozostający w rezerwie. Dalej urzędniczka informuje, że aby wdrożyć rozwiązanie podstawowe, a więc wspomniane wyżej 7 par połączeń, będzie potrzebna albo dzierżawa taboru, albo wykorzystanie na tej linii najnowszych jednostek hybrydowych, które pojawiły się już na Dolnym Śląsku.

Zgodnie z pismem skierowanym do wójta, Województwo szacuje, że dzierżawa taboru podniesie koszty uruchomienia połączeń w skali od 1,2 miliona złotych do nawet 1,8 miliona złotych. Skąd te rozbieżności? Wszystko zależy od dostępności taboru na rynku dzierżawców, a także konkretnego modelu pociągu, który mógłby zostać wynajęty. W związku z tym Koleje Dolnośląskie rozpoczęły negocjacje z CUPT, na temat tymczasowego użytkowania na linii 292 jednego pojazdu hybrydowego serii 36WEh. Takie działanie miałoby trwać do końca sierpnia przyszłego roku. Rozmowy w tej sprawie trwają.

Od września 2022 roku pojedzie już 15 par?


Wg. Zakęś, od września 2022 roku ma być możliwe już uruchomienie 15 par połączeń, do uruchomienia których będą potrzebne dwie sztuki taboru w ruchu regularnym, a także jedna w rezerwie. Urzędniczka dodaje też, że Województwo przeprowadziło analizę dalszego rozszerzania oferty z której wynika, że maksymalna oferta na linii 292 to 19 par połączeń w dobie. Jakie czynniki to warunkują? Przepustowość wrocławskiego węzła kolejowego, fakt iż linia 292 jest jednotorowa, a także zły stan jednego z torów między Jelczem Miłoszyce, a Jelczem Laskowice. Wdrożenie maksymalnej oferty, 19 połączeń, będzie możliwe po szerszej korekcie rozkładu jazdy w kierunkach Legnicy, Wałbrzycha czy Głogowa, a to będzie możliwe dopiero w grudniu 2022 roku.

“Kluczowym aspektem, warunkującym ilość finalnie uruchomionych par połączeń na linii z Wrocławia do Jelcza Laskowice przez Dobrzykowice, jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie deficytu oferty przewozowej (zrekompensowanie przewoźnikowi poniesionej straty z tytułu różnicy między poniesionymi kosztami uruchomienia pociągów, w tym kosztami czasowej dzierżawy taboru, a uzyskanymi przychodami ze sprzedaży biletów). Wskazując na wspomniane uprzednio zapisy Planu Transportowego oraz oczekiwania samorządów lokalnych, należy założyć ponadto, iż do uruchomienia oferty na zadowalającym poziomie niezbędna będzie cykliczna pomoc finansowa samorządów szczebla gminnego i powiatowego w tym zakresie” – pisze w piśmie Dyrektorka Zakęś.


Ile to kosztuje?

Wg. wstępnych, co wyraźnie podkreśla Zakęś, wyliczeń, każda z trzech jednostek samorządu lokalnego miałaby dofinansowywać połączenia określonymi kwotami. Samorząd Województwa szacuje też, że połączenia okażą się rentowne w 50%, a więc drugą połowę kosztów ich uruchomienia (rekompensaty dla przewoźnika) musi ponieść Województwo i samorządy lokalne. Wyliczenia obejmują cały przyszły rok, z tym, iż należy zaznaczyć, że do 31 sierpnia 2022 roku ma kursować 7 par pociągów, a od 1 września już 15 par.

Wyliczenia kształtują się następująco:

Województwo Dolnośląskie miałoby dofinansowywać połączenia kwotą ponad 1,557 miliona złotych, Wrocław miałby wykładać ponad 878 tysięcy złotych, Gmina Czernica ponad 454 tysiące złotych, a Gmina Jelcz Laskowice ponad 224 tysiące złotych w skali roku. Całkowity koszt uruchomienia połączeń w przyszłym roku jest szacowany na prawie 6,230 miliona złotych.

“Podkreślam przy tym, iż szczegółowa kalkulacja dla okresów 12-31.12.2021 r. oraz 01.01-31.12.2022 r. będzie mogła być przedstawiona po wypracowaniu finalnych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia taborowego oraz wspólnym ustaleniu zakresu realizowanej oferty w okresie do 31.08 i po 01.09.2022 r.” – pisze w piśmie do Wójta Gminy Czernica Dyrektorka Wydziału Infrastruktury UMWD.

Czy samorządy będą dofinansowywać połączenia?

Linia kolejowa biegnie przez teren Wrocławia, a także gmin Czernica i Jelcz Laskowice i to właśnie te samorządy miałyby dofinansowywać nowe połączenia kolejowe. Zapytaliśmy więc samorządy o tą kwestię.

Patryk Załęczny z Biura Prasowego Urzędu Miasta Wrocław informuje nas, że miasto otrzymało wyżej wspomniane wyliczenia i aktualnie trwają analizy w tej sprawie. Urzędnik dodaje też, że uruchomienie połączeń to zadanie organizatora i operatora przewozów kolejowych, a więc w domyśle województwa, jednak Wrocław kibicuje uruchomieniu połączeń na tej linii jak najszybciej, tj. od grudnia tego roku.

Gmina Czernica także informuje nas, o tym, że rozmowy w sprawie połączeń trwają i dodaje, że jako samorząd dokłada się już do kursów realizowanych na linii kolejowej 277.

– W zakresie zaciągania nowych zobowiązań, w tym na możliwą dotację na organizację przewozów pasażerskich na rewitalizowanej linii 292, nie sposób pominąć faktu zwiększających się z roku na rok wydatków bieżących gminy, związanych między innymi z ilością osiedlających się na jej terenie nowych mieszkańców. Gmina jest bardzo zainteresowana uruchomieniem nowych połączeń na rewitalizowanej linii kolejowej 292. Jesteśmy świadomi że wiąże się to z koniecznością dotowania tych połączeń na poziomie który wynika z załączonej kalkulacji. Stąd wystąpienie wójta do Starosty Powiatu Wrocławskiego o partycypację w kosztach. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na to wystąpienie – informuje nas Ilona Czupta, Kierowniczka Referatu Mienia i Transportu Publicznego w Urzędzie Gminy Czernica.

Gmina Jelcz Laskowice także potwierdza rozmowy i informuje nas o wczesnym etapie negocjacji i docelowego modelu finansowania połączeń w całej Aglomeracji Wrocławskiej, w tym na linii 292.

– Naszym zdaniem uda się uruchomić pociągi na przedmiotowej linii już w grudniu tego roku – kończy odpowiedź Dariusz Koprowski, Sekretarz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Pasażer
Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
RYNEK KOLEJOWY 11/2022
NUMER 11/2022
Najnowszy numer miesięcznika „Rynek Kolejowy” dedykowany jest wyzwaniom, które stawia przed branżą zmiana otaczającej nas rzeczywistości… wcale zresztą nie pierwsza w ostatnich latach. Oprócz tego jak zwykle zapraszamy do lektury ciekawych wywiadów z samą czołówką producentów taboru i wykonawców infrastruktury. Nie brakuje również aktualności, takich jak rozbudowa portów, powrót pociągów na Litwę czy sytuacji transportu miejskiego.

 

Śledź nasze wiadomości:

Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5