NUMER 09/2022
NUMER 09/2022
Temat numeru:
Innotrans 2022
szukaj
Śledź nas:
#Wojna Rosja - Ukraina - zobacz serwis specjalny!

Problemy w PKP Informatyce. Trwa spór zbiorowy [stanowisko związków zawodowych]

| Jakub Madrjas 14.07.2016 516

Problemy w PKP Informatyce. Trwa spór zbiorowy [stanowisko związków zawodowych]
Fot. PKP Informatyka
Od 20 maja PKP Informatyka jest w sporze zbiorowym z funkcjonującymi w spółce związkami zawodowymi. – Ryzyko strajku jest minimalne – zapewnił „Rynek Kolejowy” zarząd spółki.
Pracownicy spółki PKP Informatyka, którzy kontaktują się z ”Rynkiem Kolejowym” mówią o trudnej sytuacji. Od prawie dwóch miesięcy trwa spór zbiorowy, a związki zawodowe skarżą się na brak kontaktu z zarządem i próby zastraszania. – Ryzyko strajku jest minimalne. Zarząd PKP Informatyka podejmuje wszelkie możliwe działania, aby wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony sporu – informuje „RK” zarząd spółki.

Sporna premia

Faktem jest, że od 20 maja PKP Informatyka jest w sporze zbiorowym z funkcjonującymi w spółce związkami zawodowymi. – Podłożem sporu zbiorowego jest różnica zdań między stroną społeczną a pracodawcą jedynie w kwestii wypłaty premii zadaniowej. Związki zawodowe domagają się jej wypłaty niezależnie od realizacji zadań premiowych. Pracodawca postuluje zaś powiązanie wypłaty premii zadaniowej z realizacją wcześniej określonych zadań premiowych i szczególnymi osiągnięciami pracowników, co jest zgodne z zapisami obowiązującego w spółce regulaminu premiowania – czytamy w stanowisku zarządu.

W PKP Informatyka premie są wypłacane co kwartał. W kwietniu 2016 roku pracodawca wypłacił pracownikom zaległe premie za 2015 rok oraz premie za styczeń i luty 2016 roku. – Wypłata premii za marzec 2016 roku miała nastąpić w maju 2016 roku przy założeniu zmiany regulaminu premiowania. Związki zawodowe nie zgodziły się na zmianę tego regulaminu, a więc premia za marzec 2016 roku nie została wypłacona – twierdzi zarząd PKP Informatyki.

Obecny zarząd spółki działa od zaledwie 6 miesięcy (pisaliśmy o tym tutaj) i przypomina, że „firmę przejął w bardzo trudnej sytuacji rynkowej i organizacyjnej”. Zapewnia też, że działania naprawcze prowadzone w ostatnich miesiącach przynoszą już pierwsze pozytywne rezultaty.

Co dalej? Nowa propozycja zarządu PKP Informatyka – wypłaty zaległych premii oraz podwyższenia wynagrodzenia pracownikom, w szczególności tym z najniższym uposażeniem nie dała przełomu, więc do rozmów został włączony niezależny mediator, którego zadaniem jest rozwiązanie sporu.

Kogo wspiera PKP Informatyka

Pracownicy spółki informują też dziennikarzy o sponsorowaniu „dziwnych organizacji” przez nowy zarząd. Wysłaliśmy do PKP Informatyka pytania w tej sprawie. W odpowiedzi spółka poinformowała, że w tym roku spółka przekazała darowiznę na remont dachu ośrodka w Łącku, w którym podopieczni Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Lublinie (ok. 400 dzieci niepełnosprawnych, z zespołem Downa, paraliżem układu nerwowego, ograniczoną sprawnością ruchową) co roku spędzają wakacje.

PKP Informatyka wsparła również Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie. PKP Informatyka informuje, że jest ono „organizacją dla młodzieży, krzewiącą kulturę fizyczną poprzez organizację rajdów, spływów kajakowych, zawodów sportowych oraz obozów letnich dla młodzieży”.

Aktualizacja 21 lipca: Stanowisko związków zawodowych

Do informacji przekazanych "Rynkowi Kolejowemu" przez zarząd PKP Informatyki dużo uwag mają działające w firmie związki zawodowe NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" oraz Związek Zawodowy Pracowników Grupy PKP. Do redakcji "Rynku Kolejowego" przekazały sprostowanie treści artykułu i informacji podanych przez zarząd spółki, które zamieszczamy w całości poniżej:

Nieprawdą jest, że od 20 maja PKP Informatyka jest w sporze zbiorowym z miejscowymi związkami zawodowymi. Spór zbiorowy może wszcząć i prowadzić tylko i wyłącznie związek zawodowy a nie pracodawca – tak stanowi o tym ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Nieprawdą jest, że podłożem sporu zbiorowego jest różnica zdań między stroną społeczną a pracodawcą jedynie w kwestii wypłaty premii zadaniowej.
Podłożem konfliktu jest również:
- niedotrzymanie przez pracodawcę zobowiązań wyrażonych w obustronnym porozumieniu
z 31 marca br, w sprawie naliczenia i wypłaty premii za I kwartału br.,
- niedotrzymanie obowiązków wynikających z ZUZP dla Pracowników PKP Informatyka,
- nieprzestrzeganie „Regulaminu premiowania” w części dot. informowania o przeszkodach w wypłacie premii, brakiem wniosków pracodawcy w tej sprawie i brakiem uzgodnień ze stroną związkową,
- nieprzestrzeganie zasad dialogu społecznego wynikających z porozumień (z 2003 i 2006 r.),
- jednostronne forsowanie przez pracodawcę kryteriów wypłaty premii zadaniowej,
odmiennych niż w obowiązującym regulaminie i nieuzgodnionych z organizacjami związkowymi.

Nieprawdą jest, że związki zawodowe domagają się jej wypłaty niezależnie od realizacji zadań premiowych. Związki zawodowe żądają jedynie, oceny realizacji zadań w oparciu o uzgodnione, weryfikowalne kryteria. Nie godzimy się na wprowadzenie doraźnych kryteriów.

Pracodawca dąży do maksymalnego powiązania wypłaty premii zadaniowej z osiągnięciem przez spółkę zysku, w sytuacji, gdy nie jest sam w stanie zweryfikować kwartalnego wyniku finansowego, przed terminem wypłaty przewidzianym regulaminem.

Nieprawdą jest również, że wypłata premii za marzec 2016 r. miała nastąpić w maju 2016 roku, przy założeniu zmiany regulaminu premiowania. Podstawowym warunkiem było osiągnięcie po pierwszych trzech miesiącach br. dodatniego (0+) wyniku finansowego spółki. Brak takiego wyniku i wypłaty skutkować miał zmianą regulaminu. Pracodawca w określonym umową terminie nie poinformował związków o wyniku finansowym spółki i jednostronnie (bez koniecznego uzgodnienia) wstrzymał wypłatę premii za marzec br. – pomimo uzyskania dodatniego wyniku finansowego spółki. Takie postępowanie spowodowało sformułowanie przez związki żądań, które wobec ich nie spełnienia, przekształciły się w spór zbiorowy. W takiej sytuacji dyskusja z pracodawcą na temat zmiany regulaminu stała się bezprzedmiotowa. Przekazany przez pracodawcę kolejny projekt regulaminu, nie został poddany pod dyskusję. Pracodawca żądał przyjęcia go bez negocjacji, co strona związkowa odrzuciła. Nieprzestrzeganie przez pracodawcę zakładowego regulaminu premiowania, jest zarzewiem kolejnego sporu zbiorowego. Pracodawca bez jakiegokolwiek uzasadnienia i uzgodnienia ze związkami zawodowymi, wstrzymał wypłatę premii za II kwartał. Żądania w tej kwestii zostały sformułowane i przekazane pracodawcy w dniu 13 lipca br.

Nieprawdą jest, że działania Zarządu Spółki w ostatnich miesiącach, przynoszą już pierwsze pozytywne rezultaty. Zarząd nie przekazał związkom żadnej informacji na ten temat, pomimo obowiązku wynikającego z porozumień o dialogu społecznym.

Nieprawdą jest, że Zarząd Spółki wychodził z propozycjami wypłaty zaległych premii oraz podwyższenia wynagrodzenia pracownikom, w szczególności tym z najniższym uposażeniem. To propozycje wyłącznie strony związkowej. Włączenie do rozmów mediatora nie nastąpiło na wniosek i z inicjatywy pracodawcy. To efekt usilnych działań Właściciela (Prezesa PKP S.A.), który doprowadził do mediacji i stworzenia sprzyjających warunków dla zawarcia ewentualnego porozumienia (pomimo opóźniania de facto przez pracodawcę etapu rokowań). Nie jest także prawdą, że Zarząd Spółki podejmuje wszelkie możliwe działania, aby wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony sporu.

Zgodnie z jednoznaczną, wspólną oceną organizacji związkowych Zarząd nie wykazał żadnej inicjatywy negocjacyjnej, bez powodu eskalował konflikt. Unikał spełnienia obowiązków informacyjnych np. do tej pory nie poinformował strony związkowej o spełnieniu ustawowego obowiązku powiadomienia PIP o trwaniu sporu zbiorowego a także bez jakiegokolwiek uzasadnienia wstrzymywał rozpoczęcie rokowań
w sporze ( zaproszenie do rokowań datowane 20 czerwca 2016 r. zostało przekazane organizacjom związkowym dopiero 12 lipca br. –. celowe opóźnianie rozwiązania konfliktu).

Nieprawdą jest, że organizacje związkowe były przeciw wsparciu podopiecznych stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Pracodawca nigdy nie wystąpił z taką inicjatywą. Zarząd Spółki prowadzi działalność sponsoringową, bez wiedzy i rekomendacji społecznej naszych organizacji. Wspomniane w tekście artykułu Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Lublina, to nie tylko „organizacja dla młodzieży, krzewiąca kulturę fizyczną poprzez organizację rajdów, spływów kajakowych, zawodów sportowych oraz obozów letnich dla młodzieży”, ale także organizacja powiązana np. z lubelskim ONR, Narodową Łęczną (Organizacja Łęczyńskich Patriotów) – organizacjami o jasnych konotacjach politycznych. PKP Informatyka (bez naszej wiedzy), stała się głównym sponsorem V Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich o Puchar Żołnierzy Wyklętych, organizowanych przez ww. Towarzystwo, co w kontekście szeroko pojętego rodzaju działalności, czasu i sytuacji finansowej spółki pozostaje decyzją niezrozumiałą dla pracowników, nie koniecznie podzielających poglądy polityczne Zarządu. Związki zawodowe na swoje zastrzeżenia dotyczące ww. kwestii, nigdy nie otrzymały odpowiedzi.

Czas i kontekst konfliktów naszych organizacji związkowych z pracodawcą nie jest obojętny także przy innych sprawach. Dotyczy to m.in. inicjatywy powołania konkurencyjnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników PKP Informatyka  Sp. z o. o. – ocenionej, jako próba utworzenia tzw. „żółtego związku zawodowego”, przez osoby zależne od pracodawcy. Nie jesteśmy w stanie ocenić inaczej, jak przez pryzmat prób zastraszania działaczy związkowych, zarówno bezprawną inicjatywę pracodawcy dotyczącą  umów o zachowaniu poufności (z horrendalnymi karami pieniężnymi) jak i specyficzny, niedopuszczalny poziom dyskusji narzucany przez pracodawcę, pozbawiony kultury nie tylko politycznej.

Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

Więcej z regionu:

Polska i Europa (223)
 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Biznes
PARTNERZY DZIAŁU


Wiecej z regionu:

Polska i Europa (223)
Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
RYNEK KOLEJOWY 09/2022
NUMER 09/2022
Oddajemy w Państwa ręce wyjątkowy, dwujęzyczny numer "Rynku Kolejowego" przygotowany na targi Innotrans 2022. Warto przeczytać rozmowy z prezesami PKP SA, PKP PLK, UTK, Pesy, Siemens Mobility, Kolei Śląskich... oprócz tego piszemy o stanie bezpieczeństwa na kolei w Polsce i Europie, słynnym bilecie za 9 euro w Niemczech i o obiecującym kierunku ekspansji dla polskich firm z branży kolejowej. Zapraszamy do lektury! 

 

Śledź nasze wiadomości:

Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5