Partnerzy serwisu:
Infrastruktura

Czy efektywnie wydatkujemy środki na inwestycje kolejowe?

Dalej Wstecz
Partnerzy działu

Strunbet
Multiconsult Polska
Aste
Transcomfort
CLIP Group
Euroterminal Sławków
Torhamer
Sultof

Data publikacji:
28-06-2023
Źródło:
Rynek Kolejowy

Podziel się ze znajomymi:

INFRASTRUKTURA
Czy efektywnie wydatkujemy środki na inwestycje kolejowe?
fot. Flyz1, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Po akcesji Polski do Unii Europejskiej doszło do przełomowego przyspieszenia inwestycji infrastrukturalnych - w pierwszej kolejności w transporcie drogowym, a w późniejszym czasie również w odniesieniu do transportu kolejowego. Krajowy Program Kolejowy o wartości 77 mld zł jest największym programem inwestycyjnym w historii branży. Czy jego realizacja przynosi oczekiwane efekty i przebiega w sposób korzystny w relacji koszt-jakość?

Obserwując rynek inwestycji infrastrukturalnych w Polsce choćby pobieżnie, nie sposób nie zauważyć przynajmniej kilku projektów kolejowych, których efekty z perspektywy pasażerów i przewoźników są co najmniej mało satysfakcjonujące. Wiele krytycznych opinii w tym kontekście wypowiedziano w debacie publicznej na temat modernizacji linii kolejowej nr 3 na odcinku Sochaczew – Swarzędz, po której ostatecznym zakończeniu, które nastąpi z wieloletnim opóźnieniem, skrócenie czasu przejazdu najszybszych pociągów pasażerskich wyniesie zaledwie 5 minut.

Z drugiej strony projekt ten wydaje się jednak obiektywnie uzasadniony, ponieważ dokonana w ramach niego przebudowa dużych stacji kolejowych, systemów sterowania ruchem kolejowym oraz systemów zasilania zwiększy przepustowość, co jest krytycznie istotne, zwłaszcza z perspektywy przewoźników towarowych w obliczu rosnących przewozów tranzytowych na osi wschód-zachód. Warto także zauważyć, że na wspomnianym odcinku magistrali E 20 w wielu miejscach pociągi jeździły z prędkością 120-140 km/h na podkładach drewnianych, które nie wytrzymałyby kolejnych lat dużych obciążeń, dlatego konieczne było podjęcie wyprzedzających prac przed spodziewaną degradacją infrastruktury na niektórych odcinkach.

Czy modernizacja z symboliczną poprawą parametrów ma jakikolwiek sens?

Konsternację natomiast mogą wzbudzać takie projekty, jak rewitalizacja linii kolejowej nr 358 w województwie lubuskim między Zbąszynkiem a Czerwieńskiem, stanowiącej część relacji z Warszawy i Poznania do Zielonej Góry. Inwestycja ta została zrealizowana z dużym opóźnieniem, nie uwzględniała budowy drugiego toru, a pociągi pasażerskie przyspieszyły ze 100 km/h do… 120 km/h. Tak niewielkie podwyższenie prędkości szlakowej nie wpływa w sposób odczuwalny na czas przejazdu, więc można śmiało mówić o zmarnowaniu 3-letniego okresu zamknięcia tego odcinka, zwłaszcza wobec rosnącej liczby taboru trakcyjnego o prędkości eksploatacyjnej 160 km/h, zarówno we flocie PKP Intercity, jak też przewoźników regionalnych i samorządów wojewódzkich.

W tym kontekście trudno odpowiedzieć na pytanie, czemu właściwie miała służyć tak pomyślana “modernizacja”. Paradoksalnie wypada zatem wręcz cieszyć się, że w mijającej już perspektywie finansowej Unii Europejskiej ostatecznie nie zrealizowano podobnego projektu dotyczącego odcinka linii kolejowej nr 201 Krzyż – Gorzów Wielkopolski.

Wskaźniki efektywności, parametryzowanie projektów

Prezes zarządu Fundacji ProKolej, dr Jakub Majewski, podczas tegorocznej edycji Kongresu Infrastruktury Polskiej zwrócił uwagę na fakt, że w procesie planowania inwestycji kolejowych często stawiamy dobre diagnozy, ale sytuacja przedstawia się gorzej, jeśli chodzi o programy, najgorzej zaś, jeśli chodzi o ich realizację. Jak wskazał prelegent, brakuje także wskaźników określających efekty inwestycji wraz z ich rozliczalnością i formułowaniem wniosków na przyszłość. – My bardzo dużo dyskutujemy o budowaniu, czy robimy to szybciej, czy wolniej. Mnie interesują odpowiedzi na pytania: a co będzie, jak już zbudujemy? Co chcemy osiągnąć? – zauważył Jakub Majewski.

Trudno nie zgodzić się z postawieniem tego rodzaju pytań w świetle tak osobliwych inwestycji, jak wspomniana modernizacja linii kolejowej ze Zbąszynka do Czerwieńska, zwłaszcza że długotrwałe utrudnienia związane z realizacją prac, potęgowane przez duże opóźnienia, powodują odpływ zarówno pasażerów, jak i klientów na rynku przewozów towarowych. – To, na czym najbardziej powinno nam zależeć, to wskaźniki, parametryzowanie projektów, określenie, co zostanie zrobione, w jakim terminie i jakie da efekty, czy będzie szybciej, czy będzie większa przepustowość, czy infrastruktura będzie dostosowana do większych obciążeń – wymienił pożądane kierunki zmian w planowaniu inwestycji prezes zarządu Fundacji ProKolej.

Bez racjonalizacji planowania inwestycji nie podniesiemy konkurencyjności transportu kolejowego

Problemy związane z efektywnością wydatkowania środków na inwestycje kolejowe stanowią wyzwanie nie tylko w kontekście racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi, mającego na względzie relację koszt-efekt, ale przede wszystkim w kontekście przyszłości branży kolejowej w Polsce i konkurencyjności międzygałęziowej. Zwłaszcza wobec faktu, że inwestycje drogowe są w Polsce realizowane wyraźnie sprawniej i częściej tworzą nowe możliwości zarówno dla indywidualnych podróżnych, jak i przedsiębiorców, czy inwestorów zagranicznych. – Jeśli chodzi o drogi, mamy konkretny program, dość konsekwentnie realizowany i widać, że jesteśmy już zdecydowanie za półmetkiem. Główne ciągi zostały zbudowane – ocenił dr Jakub Majewski.

– Nikt nie zastanawia się nad poprawą konkurencyjności. A to nie jest tylko kwestia stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej versus opłaty drogowe, czy wzrostu cen energii elektrycznej i kosztów z tym związanych, ale też koordynacji i integracji pewnych działań, zarówno po stronie PKP PLK, jak i jednostek samorządu terytorialnego, aby konkurencyjność transportu kolejowego rosła i abyśmy mogli w konsekwencji mówić o wzroście przewozów, zarówno towarowych, jak i pasażerskich. Tak, aby nie dochodziło do sytuacji, w których wydaliśmy 100 mld zł, a w efekcie mamy spadek przewozów – powiedział Paweł Szaciłło, były p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych, obecnie szef obszaru doradztwa inżynieryjnego w Hoogells. Według Pawła Szaciłły musimy w większym stopniu koncentrować się na efektach w postaci wzrostu przewozów, a nie rozumować wyłącznie przez pryzmat liczby kilometrów przebudowanych tras. Prelegent wskazał także na potrzebę podjęcia bardziej ofensywnych działań w kierunku rozwoju transportu intermodalnego.

Istotnie, pomimo dużych nakładów inwestycyjnych obserwowany jest spadek udziału transportu kolejowym w śródlądowym przewozie ładunków, pomimo dynamicznego rozwoju branży logistycznej. – Można powiedzieć, że mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem w przypadku przewozów pasażerskich, a w przypadku przewozów towarowych wręcz przeciwnie. Potencjał jest kompletnie niewykorzystany, kolej systematycznie traci – zauważył dr Jakub Majewski, wskazując, że ów stan rzeczy wynika w dużej mierze z oddalającej się perspektywy zakończenia kluczowych inwestycji, co powoduje, że pociągi towarowe nie tylko jeżdżą relatywnie wolno, ale często po prostu stoją, nie tylko w celu przepuszczania pociągów pasażerskich.

Bresch: Pewne projekty realizowano z błędami

Z tak krytycznym postawieniem sprawy przez pozostałych uczestników debaty nie zgodził się członek zarządu PKP PLK ds. realizacji inwestycji Arnold Bresch. Jego zdaniem nieuprawniona jest w szczególności teza o braku parametryzacji projektów. – Jeśli chodzi o efekty osiągane w ramach poszczególnych umowów i to, jak są sprecyzowane cele ich realizacji, jest to dość precyzyjnie określone. W przypadku projektów realizowanych w ramach dofinansowania unijnego, a to większość dużych projektów inwestycyjnych, otrzymujemy to dofinansowanie na konkretnych zasadach, po realizacji studium wykonalności, gdzie są opisane założenia, opcje i docelowe parametry do osiągnięcia – stwierdził Arnold Bresch.

Członek zarządu PKP PLK wskazał także, że za ewentualne niskie efekty zrealizowanych prac w wielu przypadkach nie odpowiada zarządca infrastruktury kolejowej, a przewoźnicy, którzy na przykład nie uruchamiają dużej liczby pociągów z prędkością rozkładową 160 km/h na wielu odcinkach, choć jest to już technicznie możliwe, niejednokrotnie od dłuższego czasu. – Zdarza się, że przewoźnik mimo zamówienia połączeń w rozkładzie jazdy z taką prędkością rozkładową nie jest w stanie jej zrealizować – podkreślił.

Arnold Bresch przyznał jednocześnie, że w ramach realizowanych inwestycji PKP PLK nie ustrzegła się błędów, choć zaznaczył w swojej wypowiedzi, że miało to miejsce głównie w przeszłości, kiedy rozpatrywano likwidację ok. 2 tys. kilometrów linii kolejowych. – Wiemy, że pewne projekty realizowano z błędami, dlatego musimy do nich wracać w niektórych lokalizacjach. 5 mld zł w nowym KPK przeznaczonych jest na likwidację wąskich gardeł – powiedział przedstawiciel narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej.
Partnerzy działu

Strunbet
Multiconsult Polska
Aste
Transcomfort
CLIP Group
Euroterminal Sławków
Torhamer
Sultof

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Łódź: Kiedy MPK przejmie zajezdnię Brus? Przedłużają się rozmowy

Zintegrowany transport

Łódź: Kiedy MPK przejmie zajezdnię Brus? Przedłużają się rozmowy

Kasper Fiszer 05 sierpnia 2023

Po co Poznaniowi tramwaj w Ratajczaka?

Zintegrowany transport

Po co Poznaniowi tramwaj w Ratajczaka?

Jakub Rösler 06 sierpnia 2023

Lyon: Modernizacja systemu metra za 1,7 mld euro. W stronę automatyzacji

Infrastruktura

Zobacz również:

W Ropczycach niemal nowe perony wymagają przebudowy

Infrastruktura

W Ropczycach niemal nowe perony wymagają przebudowy

Michał Szymajda 25 lipca 2023

Trzy dodatkowe tory na stacji Małaszewicze gotowe

Infrastruktura

Trzy dodatkowe tory na stacji Małaszewicze gotowe

inf. pras PKP PLK 25 lipca 2023

Ambitny plan rozbudowy KDP w Europie. Polska zyskałaby 10-krotnie

Infrastruktura

Pozostałe z wątku:

Łódź: Kiedy MPK przejmie zajezdnię Brus? Przedłużają się rozmowy

Zintegrowany transport

Łódź: Kiedy MPK przejmie zajezdnię Brus? Przedłużają się rozmowy

Kasper Fiszer 05 sierpnia 2023

Po co Poznaniowi tramwaj w Ratajczaka?

Zintegrowany transport

Po co Poznaniowi tramwaj w Ratajczaka?

Jakub Rösler 06 sierpnia 2023

Lyon: Modernizacja systemu metra za 1,7 mld euro. W stronę automatyzacji

Infrastruktura

Zobacz również:

W Ropczycach niemal nowe perony wymagają przebudowy

Infrastruktura

W Ropczycach niemal nowe perony wymagają przebudowy

Michał Szymajda 25 lipca 2023

Trzy dodatkowe tory na stacji Małaszewicze gotowe

Infrastruktura

Trzy dodatkowe tory na stacji Małaszewicze gotowe

inf. pras PKP PLK 25 lipca 2023

Ambitny plan rozbudowy KDP w Europie. Polska zyskałaby 10-krotnie

Infrastruktura

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5