Partnerzy serwisu:
Biznes

System wsparcia maszynistów w wykrywaniu zagrożeń i technikach eco-driving -budowa i zastosowanie Wirtualnego Asystenta Maszynisty

Dalej Wstecz
Partnerzy działu

EIB
Kolster
SKODA
Exatel

Data publikacji:
15-05-2023
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
Rynek Kolejowy

Podziel się ze znajomymi:

BIZNES
System wsparcia maszynistów w wykrywaniu zagrożeń i technikach eco-driving -budowa i zastosowanie Wirtualnego Asystenta Maszynisty
INFRACERT TSIwirtualny asystent maszynisty
W artykule zaprezentowano opracowany przez Infracert TSI, system wsparcia maszynistów w wykrywaniu zagrożeń i technikach eco-driving wraz z przykładową implementacją na Elektrycznym Zespole Trakcyjnym Pesa Elf 2. System składa się z dwóch głównych podzespołów: układu przetwarzania danych opartego o algorytmy sztucznej inteligencji oraz wyposażenia kabiny maszynisty – panelu z aplikacją i głowicy pomiarowej montowanej w obrębie podszybia.

Zaprojektowane rozwiązanie charakteryzuje się niskimi kosztami budowy, małymi wymiarami oraz łatwością implementacji w niemal dowolnym pojeździe. Montaż urządzenia nie wymaga ingerencji w elementy pojazdu, a więc nie powoduje zniszczeń, utraty certyfikacji czy gwarancji. Wybrane podsystemy głowicy pomiarowej mogą stanowić wsparcie dla nawigacji inercjalnej, być użyte podczas badań związanych z ergonomią oraz wspierać w ekonomicznym prowadzeniu pojazdu.
Prowadzenie wszelkiego rodzaju pojazdów charakteryzuje się podobnymi zasadami w zakresie bezpieczeństwa, techniki jazdy i eksploatacji. Prowadzący pojazd bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pasażerów czy przewożonych towarów. Ponadto powinien kierować pojazdem w sposób bezpieczny dla innych uczestników. Kultura techniczna prowadzącego powinna zapewniać prawidłową pracę pojazdu a dzięki odpowiedniej technice jazdy nienadmierne zużywanie się jego podzespołów i paliwa (energii). Wspomniane zasady dotyczą zarówno transportu samochodowego jak i kolejowego. Mając je na uwadze producenci wyposażają pojazdy zarówno w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo jazdy jak również wspierające kierującego. Podobne rozwiązania dotyczące ostrzegania przed niebezpieczeństwami implementowane są w aplikacjach nawigacyjnych.
Wpisując się w ogólnie panujący trend związany z budową systemów wsparcia dla kierujących opracowano i wykonano system, który łączy w sobie elementy nawigacyjne, systemy bezpieczeństwa oraz wsparcia w technice jazdy – Wirtualny Asystent Maszynisty (WAM).

Należy zaznaczyć, że system nie ma zastępować któregokolwiek z istniejących systemów bezpieczeństwa czy sterowania wykorzystanych na kolei. W założeniach jest ich uzupełnieniem. W działaniu nie pogarsza bezpieczeństwa czy w jakikolwiek sposób nie wpływa negatywnie na kierowanie pojazdem. Drugim z ważnych założeń ujętych przy projektowaniu było nieingerowanie w systemy znajdujące się na pojeździe oraz brak jakiejkolwiek ingerencji w samą strukturę wyposażenia pojazdu. Było to spowodowane tym, że część używanego taboru posiada różnego rodzaju gwarancje i certyfikaty. Wobec powyższych zaprojektowano urządzenie, które montuje się w sposób bezinwazyjny a jego elementy rozlokowane są tak, aby nie utrudniały prowadzenia pojazdu.

Funkcjonalność systemu WAM
System WAM ma bardzo rozbudowaną funkcjonalność, ze względu na bogate źródła danych i zaawansowane algorytmy przetwarzania ich. Jedną z głównych funkcji systemu jest informowanie maszynisty o niebezpieczeństwach na szlaku oraz jego oznakowaniu. Jest to możliwe dzięki kilku rozwiązaniom: możliwości dodania informacji o zagrożeniach przez innych maszynistów na szlaku, pobrania informacji o zdarzeniach z bazy danych systemu oraz poprzez rozpoznawanie otoczenia i oznakowania.
Kolejną funkcją jest wsparcie w odpowiednim doborze prędkości i drodze hamowania na danym szlaku. Na interfejsie maszynisty wyświetlane są informacje w postaci krzywej prędkości i hamowania (wzorcowej) oraz dane aktualne z nałożoną predykcją punktu zatrzymania się. Krzywe wzorcowe dla danej trasy zostały opracowane w wyniku wielu przejazdów testowych podczas których analizowane były czas przejazdu, ustawienia nastawników, zużycie energii oraz dynamika jazdy. Maszynista może kierować się krzywą wzorcową w doborze parametrów jazdy i dzięki temu między innymi łatwiej trafiać w odpowiedni punkt zatrzymania na stacji, zmniejszać zużycie elementów eksploatacyjnych oraz zużywanej energii. Cechy te mają pozytywny wpływ na środowisko.

Dzięki wbudowaniu w system precyzyjnego odbiornika GPS system WAM posiada funkcję bardzo precyzyjnej nawigacji. Dokładność określania pozycji systemu WAM jest na poziomie pojedynczych centymetrów, więc umożliwia określenie na którym torze dokładnie znajduje się pojazd oraz na bardzo precyzyjne zatrzymanie pojazdu w odpowiednim punkcie. Oprócz ułatwienia prowadzenia ten rodzaj nawigacji poprawia bezpieczeństwo, gdyż umożliwia wykrycie pojazdu na niewłaściwym szlaku.

Budowa systemu
System WAM można podzielić na trzy główne bloki funkcjonalno-użytkowe: interfejs maszynisty, głowicę pomiarową oraz układ przetwarzania danych.
Interfejsem maszynisty jest tablet z ekranem dotykowym montowany w obrębie kokpitu. Montaż tabletu jest zrealizowany za pomocą uchwytu, który montuje się na kokpicie zaciskami śrubowymi. Montaż jest stabilny i nie pozostawia uszkodzeń, natomiast tablet jest zatrzaskiwany w uchwycie. Dzięki takiemu rozwiązaniu maszynista może zapoznać się z rozkładem jazdy i trasą przeglądając ją na tablecie poza pojazdem. Tablet wyposażony jest w modem LTE, dzięki czemu ma połączenie z bazą systemu WAM.

Rysunek 1. Interfejs maszynisty WAM

Interfejs WAM może być również zabudowany w kokpicie dzięki odpowiedniemu adapterowi.
Informacje prezentowane na interfejsie mają swoje trzy źródła – bazę danych, w której zapisane są dane wzorcowe (stałe), dane przesłane przez innych użytkowników na danym szlaku oraz dane rzeczywiste rejestrowane przez głowicą pomiarową znajdującą się na podszybiu pojazdu.
Głowica jest kluczowym urządzeniem pomiarowym dla systemu WAM, gdyż odpowiada za wyznaczanie położenia pojazdu oraz rozpoznawanie otoczenia a więc szlaku i oznakowania. Wszystkie elementy pomiarowe umieszczone wewnątrz głowicy transmitują dane przewodowo do jednostki obliczeniowej (komputera), który umieszczony jest pod kokpitem.

Rysunek 2. Głowica pomiarowa zainstalowana w EZT Pesa Elf2

Wewnątrz głowicy znajduje się zespół kamer - kamera stereoskopowa oraz podczerwieni, która odpowiada za analizę otoczenia. Kamera rejestruje obraz z częstotliwością 60-120fps. Rozdzielczość obrazu kamery światła widzialnego to 12 Mpix. W konsoli umieszczono również precyzyjny GPS wspierany korektami RTK wyposażony w antenę helikalną. Odbiornik GPS podaje pozycję pojazdu z dokładnością kilku centymetrów pomimo umieszczenia go przy szybie, a więc w miejscu, gdzie nie ma pełnej widoczności konstelacji satelitów. Jest to odbiornik wielozakresowy, a więc śledzi pasma L1/L2 w GPS, GLONASS, BeiDou i E1/E5 w Galileo.
Poza odbiornikiem GPS do wyznaczania położenia oraz analizy ruchu pojazdu wykorzystano precyzyjny układ inercjalny – dziewięcioosiowy akcelerometr, żyroskop i magnetometr. Układ może działać jako system AHRS. Wykorzystuje rozszerzony filtr Kalmana do wyliczenia parametrów nawigacyjnych. W przeciwieństwie do modułów typu IMU, które podają tylko surowe dane, wykorzystana jednostka ma wbudowany mikrokontroler, który przetwarza dane z czujników za pomocą filtra Kalmana (EKF) obliczając położenie do 500 razy na sekundę. Rozwiązanie to pozwala bardzo precyzyjne określić przyspieszenia działające na pojazd, nachylenie trasy, przechylenie pojazdu. W systemie wykorzystywane jest również jako źródło informacji o dynamice przyspieszania i hamowania, a więc o siłach jakie działają na pasażerów podczas jazdy, co pozwala na ocenę komfortu podróży.
Ostatnim elementem pomiarowym zainstalowanym w głowicy jest zespół sensorów określany jako czujnik komfortu. Ma on za zadanie monitorować parametry powietrza w kabinie. Czujnik mierzy temperaturę, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność oraz zawartość dwutlenku węgla w powietrzu. Pozwala ocenić jakie są warunki pracy maszynisty, a w przypadku temperatury i poziomu zawartości dwutlenku węgla w powietrzu czy nie wpływają negatywnie na koncentrację. Dodatkowo czujnik mierzy natężenie światła padającego do kabiny, dzięki czemu wspiera ostrzeganie o potencjalnym oślepieniu maszynisty przez zbyt dużą jasność przyrządów lub światło padające z pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka.
Głowica montowana jest w kokpicie za pomocą wytrzymałej taśmy dwustronnej, gdyż takie były wymagania właściciela EZT. Montaż głowicy jest również możliwy poprzez jej przykręcenie do kokpitu. Osłona głowicy wykonana jest z włókna szklanego i dopasowana do krzywizny przedniej szyby, dzięki temu szczelnie przylega i eliminuje odbicia światła co jest korzystne dla działania kamer. Wnętrze głowicy jest wentylowane aby usunąć ewentualną parę wodną z przedniej szyby. Warunkiem prawidłowego działania głowicy jest umieszczenie jej w polu działania wycieraczki szyby przedniej.
Ostatnim elementem systemu WAM znajdującym się w kabinie maszynisty jest układ przetwarzania danych, czyli komputer, do którego podłączona jest głowica pomiarowa. Komputer ten komunikuje się również z interfejsem maszynisty (tabletem). Cechą charakterystyczną układu przetwarzania jest to, że analizuje on dane z głowicy w czasie rzeczywistym poprzez algorytmy oparte o elementy sztucznej inteligencji. Jest to jednostka o dużej wydajności, gdyż na bieżąco przetwarza obraz z kamer. Przetwarzanie danych odbywa się na wbudowanym w system procesorze graficznym GPU o 3584 rdzeniach.
Cały system WAM zasilany jest z sieci 230V AC, z przetwornicy znajdującej się w pojeździe. Do sieci podłączone są komputer (poprzez układ stabilizacji) oraz ładowarka interfejsu maszynisty. Pozostałe elementy – czujniki w głowicy zasilane są bezpośrednio z interfejsów systemu przetwarzania danych.

Podsumowanie
Wirtualny Asystent Maszynisty został wykonany w formie modelowej i przetestowany w ramach współpracy z przewoźnikami kolejowymi. Został poddany badaniom funkcjonalnym podczas testowych przejazdów oraz badaniom bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.

Rysunek 3. Instalacja systemu WAM

Prezentowany sposób montażu systemu jest rozwiązaniem przykładowym. Każdy z komponentów systemu może być docelowo zamaskowany i zabudowany w pojeździe w sposób stały. Obecny sposób montażu pozwolił przetestować system na różnych pojazdach i trasach oraz umożliwił budowanie bazy danych źródłowych do trenowania algorytmów przetwarzania danych.
System WAM jest doskonałym uzupełnieniem istniejących rozwiązań instalowanych na kolei oraz wyposażeniem dla pojazdów starszego typu, na przykład na składach towarowych.

System został opracowany w ramach Projektu „Wirtualny asystent maszynisty z nawigatorem szlaku – przyszłość systemu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – Maszynista 5.1” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

Infracert TSI sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Wirtualny asystent maszynisty z nawigatorem szlaku – przyszłość systemu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – Maszynista 5.1.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR), Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1, Dofinansowanie projektu 5 936 207,00 PLN.Partnerzy działu

EIB
Kolster
SKODA
Exatel

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5