NUMER 12/2022
NUMER 12/2022
Temat numeru:
Polska-Ukraina
szukaj
Śledź nas:
#Wojna Rosja - Ukraina - zobacz serwis specjalny!

Meronk i Celiński (Siemens Mobility): Nadchodzi era cyfryzacji kolei

| Łukasz Malinowski 10.01.2022 2k

Meronk i Celiński (Siemens Mobility): Nadchodzi era cyfryzacji kolei
fot. Siemens Mobility
– Polska kolej ma dziś spory dług technologiczny i musi inwestować w technologie takie, jak IoT (internet rzeczy), utrzymanie predykcyjne czy autonomiczne prowadzenie pociągów. Chcemy oferować takie rozwiązania – ale nie wycinkowo, lecz kompleksowo – przekonują w rozmowie z Rynkiem Kolejowym były i obecny prezes Siemens Mobility w Polsce.
Łukasz Malinowski, Rynek Kolejowy: Zmiana prezesa w takiej firmie jak Siemens Mobility to spore wydarzenie. Jak można podsumować działalność firmy za czasów Krzysztofa Celińskiego, czyli w latach 2016-2021?

Krzysztof Celiński: Rozwinęliśmy się we wszystkich obszarach naszej działalności, od taboru przez infrastrukturę kolejową, serwis i dostarczane komponenty. Osobiście najbardziej jestem dumny z pojawienia się w Polsce nowoczesnych urządzeń pokładowych ETCS – Trainguard 200. Mimo obecności na rynku innych mocnych graczy, cieszą się one dużym powodzeniem – po polskich torach jeździ już ok. 200 wyposażonych w nie pojazdów szynowych.

Hubert Meronk (nowy prezes Siemens Mobility): Wielkim osiągnięciem było też potrojenie sprzedaży lokomotyw wielosystemowych do blisko 100 pojazdów. W podobnej proporcji rozwinęliśmy również nasze zaplecze serwisowe, działając w trzech głównych lokalizacjach – Warszawie, Poznaniu oraz Katowicach. Co warto podkreślić, jesteśmy pierwszym producentem działającym w Polsce z certyfikatem ECM od Urzędu Transportu Kolejowego – to potwierdzenie odpowiedniej jakości i stosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa przy wykonywaniu działań serwisowych i prac utrzymaniowych na naszych lokomotywach.

Krzysztof Celiński: Rozwinęliśmy także współpracę z polskimi producentami i dostawcami, ułatwiając transfer nowoczesnych technologii Siemensa Mobility do Polski. Nasze komponenty można znaleźć m.in. w lokomotywach Gama czy tramwajach produkowanych przez bydgoską Pesę, ale w podobny sposób działamy z Newagiem, dostarczając m.in. silniki elektryczne i sprzęgła do pojazdów produkowanych przez firmę z Nowego Sącza. Nie zapominajmy także o pociągach Inspiro, które w powodzeniem jeżdżą nie tylko w Warszawie, ale także w Sofii.

A elementy infrastruktury i sterowania?

Krzysztof Celiński: Popularnością cieszą się nasze napędy zwrotnicowe, których wiele zamówiło PKP PLK. Nowością było otwarcie pod Poznaniem zakładu zajmującego się ich naprawą, co pozwala wydłużyć ich żywotność o 10 lat.

Hubert Meronk: Siemens Mobility ma ogromne doświadczenie w dostawie systemów sterowania ruchem kolejowym na całym świecie. Najbardziej innowacyjne i zaawansowane technologicznie projekty z wykorzystaniem cyfrowych rozwiązań rozwijamy m.in. w Norwegii, czy niemieckim Finnentrop. Systemy te zwiększają bezpieczeństwo na kolei, a przede wszystkim pomagają zwiększać efektywność zarządzania taborem i generują oszczędności np. w zużyciu energii elektrycznej do 30 proc. Chcemy być aktywni na tym rynku także w Polsce. Rozpoczynamy właśnie projekt w konsorcjum z Kombudem na wdrożenie urządzeń ERTMS/ETCS poziomu 1 w na odcinku Pruszcz Gdański – Gdańsk Port Północny. W planach PKP PLK linie typowo towarowe, takie jak właśnie ta – a także magistrala węglowa czy nadodrzańska – mają być docelowo wyposażone właśnie w ETCS poziomu 1. Pilotażowy program na linii do Portu może więc być powtórzony w większej skali.

Jak oceniają Panowie obecną sytuację na kolejowym rynku europejskim?

Hubert Meronk: Wstrzymanie funduszy unijnych, sytuacja covidowa oraz inne czynniki makroekonomiczne powodują, że wielu przewoźników wydaje dziś pieniądze bardzo ostrożnie. Do tego dochodzą wysokie ceny prądu i ogromne wyzwanie klimatyczne, jakie postawiła cała Europa do 2050 r. Ekologiczne wymogi sprzyjają natomiast nowoczesnym rozwiązaniom kolejowym, a nasze rozwiązania taborowe mogą w znacznym stopniu ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zużycie prądu. Stąd też kluczowe nowe kierunki naszego rozwoju w Polsce w najbliższych latach to ekologiczne pojazdy bateryjne Mireo B i wodorowe Mireo H do eksploatacji na liniach niezelektryfikowanych, a także szeroko rozumiana cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo oraz automatyzacja taboru i infrastruktury.

Czy jesteście już gotowi podsumować mijający rok?

Hubert Meronk: Pomimo ogromnych zawirowań makroekonomicznych powodowanych pandemią koronawirusa odnotowaliśmy bardzo wysoki wzrost zamówień i przychodów w całym 2021 r. Wartość globalnych zamówień w 2021 wyniosła 12,7 mld euro (41 % wzrost), a przychód 9,2 mld euro (3 % wzrost). Zatrudnienie na całym świecie sięgnęło blisko 40 tysięcy pracowników.

Krzysztof Celiński: W Polsce zanotowaliśmy rekordową sprzedaż lokomotyw Vectron, umacniając się na pozycji lidera w pojazdach wielosystemowych. Weszliśmy także na nowe rynki w obszarze infrastruktury kolejowej, rozwijamy serwis i dostawę komponentów. Mamy jednak ambitne plany na przyszłość.

Jakie są z punktu widzenia Siemensa perspektywy rynku taborowego w Europie?

Hubert Meronk: Kluczem jest cyfryzacja oraz standaryzacja infrastruktury oraz taboru. Wybór rodzaju taboru zależeć będzie od przyjętego modelu biznesowego, czy będzie to elektryczny zespół trakcyjny czy lokomotywa i wagony. Unijny pakiet klimatyczny mocno ograniczy rejsy samolotów na bliskie odległości ze względu na zwiększone opłaty emisji CO2. To przyczyni się do zwiększenia kolejowego ruchu, który w efekcie rozwinie i rozbuduje np. rynek nocnych pociągów. Do tego dochodzi IV pakiet kolejowy, liberalizacja i ujednolicenie europejskiego rynku kolejowego, która nie ominie także Polski.

Krzysztof Celiński: Co warto zauważyć, polscy operatorzy coraz chętniej kupują pojazdy do ruchu nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Są także inwestycje polskich firm w tabor, który w ogóle nie będzie jeździł w naszym kraju. Dobrym przykładem jest niedawny zakup dwóch lokomotyw Smartron dedykowanych na rynek rumuński przez CARGOUNIT. Przy cenie rzędu 2,6 mln euro za lokomotywę jest to produkt bardzo atrakcyjny.

Czy jest szansa na pojawienie się zespołów trakcyjnych Siemensa na polskich torach, np. przy okazji CPK?

Hubert Meronk: Analizujemy obecnie ogłoszone przetargi, zarówno na rynku taboru regionalnego, jak i oczywiście kluczowe zakupy w obszarze pociągów dużych prędkości planowane przez Centralny Port Komunikacyjny. Projekt CPK jest bardzo interesujący dla Siemens Mobility. Braliśmy udział w dialogu technicznym z NCBR i jesteśmy w bieżącym kontakcie z partnerami z CPK na temat współpracy w poszczególnych fazach. Siemens Mobility mógłby odnaleźć się przy tym projekcie w dwóch kluczowych obszarach – dostarczając urządzenia i wyposażenie nowych linii kolejowych, łącznie z systemem elektryfikacji oraz systemem zdalnego sterowania oraz oczywiście w części taborowej – tworząc pojazdy, które kursowałyby do CPK i po całej Polsce. Przewidujemy w tym względzie współpracę z polskimi producentami, by rozwinąć polski przemysł i myśl technologiczną.

Krzysztof Celiński: W Danii kończymy właśnie duży projekt elektryfikacji napięciem 25 kV prądu przemiennego. Nie będzie więc dla nas problemem realizacja podobnego przedsięwzięcia także w Polsce.

A zamówienia przewoźników samorządowych?

Hubert Meronk: Mając na uwadze trudności związane z pozyskiwaniem finasowania z funduszy unijnych dla nowych inwestycji kolejowych, samorządy mogą szukać alternatywnych sposobów finansowania zakupów. Nie byłbym zaskoczony wzrostem popularności leasingu lub wynajmu taboru, gdzie nowi operatorzy wchodzą w długoterminowy leasing, który ułatwia przewoźnikom dostęp do nowych i komfortowych pojazdów z opcją ich wykupienia. To już się dzieje np. na rynku lokomotyw do przewozów towarowych i intermodalnych.

Czy tą samą drogą mogą pójść przewoźnicy pasażerscy?

Krzysztof Celiński: W przypadku np. taboru wodorowego – z uwagi na jego łatwą zbywalność – na pewno. Co do pojazdów elektrycznych na napięcie 3kV – leasing na krótki okres może nieść ze sobą ryzyko dla leasingodawcy, który po 8 lub 10 latach mógłby mieć trudności ze znalezieniem nowego użytkownika pojazdów. Gdyby nie to, ta luka na rynku już dawno zostałaby wypełniona.

Hubert Meronk: Wszystko zależy od okresu leasingu i od standaryzacji taboru. Warto przeanalizować możliwości stworzenia modeli finansowania wokół np. trzech specyfikacji zunifikowanych pojazdów, z możliwością różnicowania ich liczby w zależności od sezonu i zapotrzebowania na przewozy, przeprowadzić pilotaż i zobaczyć, jak sprawdzi się to w praktyce. Dotyczy to w szczególności pojazdów z alternatywnym źródłem zasilania – bateryjnym lub wodorowym. Takie rozwiązanie oraz realizacja projektów byłaby atrakcyjna dla wielu samorządów.

Krzysztof Celiński: Dla wielu z nich rachunek dotychczas był prosty: dotacja z UE pozwalała obniżyć koszt zakupu pojazdu o połowę. W takim modelu nie były jednak brane pod uwagę koszty życia pojazdu, w tym – zużycia energii oraz napraw. Efektywny energetycznie pojazd w leasingu może być w okresie jego wieloletniej eksploatacji dużo tańszy od pojazdu zamawianego według kryterium najniższej ceny dostawy bez uwzględnienia niezawodności i efektywności energetycznej. Leasing może więc okazać się per saldo bardziej opłacalny.

Jak przebiega zmiana na stanowisku prezesa Siemens Mobility?

Krzysztof Celiński: Zmianę traktujemy jako ewolucję i kolejny krok w kierunku wzmacniania pozycji Polski w strukturze Siemens Mobility w Europie Środkowo-Wschodniej. Kładziemy duży nacisk na rozwiązania cyfrowe w obszarze zarządzania ruchem, bezpieczeństwa, planowania i monitorowania, stąd też pojawienie się nowej osoby z ogromnym doświadczeniem w strategiach informatycznych, a właśnie na nich opiera się przyszłość polskiej kolei, jak i nowoczesnych produktów oraz usług Siemens Mobility.

Hubert Meronk: Polska kolej ma dziś spory dług technologiczny. Aby wykorzystać wszystkie związane z tym dobrodziejstwa, przewoźnicy muszą być oszczędni i efektywni. W tym celu powinni obniżać koszty działalności, zarówno pod względem zużycia energii, jak i serwisu. To z kolei wymaga inwestycji w technologie takie, jak Internet Rzeczy (IoT), utrzymanie predykcyjne czy autonomiczne prowadzenie pociągów. Chcemy oferować takie rozwiązania – ale nie wycinkowo, lecz kompleksowo. Nasze rozwiązania mają otwartą architekturę, są więc przystosowane do przyszłej rozbudowy lub połączenia z innymi. W ostatnich latach zainwestowaliśmy w firmy informatyczne rozwijające oprogramowanie na bazie technologii AI/ML (Artificial Intelligence / Machine Learning) do planowania podróży z perspektywy zarówno pasażera jak i operatora. Rozwijamy narzędzia wspomagające MaaS (Mobility as a Service) jako całościowy system informatyzacji i udostępnienia informacji bez względu na rodzaj transportu. Poczynając od planowania podróży, poprzez sprawdzanie biletów w pociągu, aż po rezerwację i kupowanie biletów – wszystkie elementy można wkomponować w jeden bezpieczny ekosystem technologiczny. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już zaoferować wyłącznie pociąg czy lokomotywę. Kluczem jest cyfryzacja i kompleksowe podejście.
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Biznes
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
RYNEK KOLEJOWY 12/2022
NUMER 12/2022
Tematem grudniowego numeru są polsko-ukraińskie relacje kolejowe. Analizujemy to, co dzieje się obecnie na granicy, a także perspektywy rozwoju transportu kolejowego dla dwóch krajów. Gratką numeru jest rozmowa z byłym prezesem Kolei Ukraińskich - Wojciechem Balczunem. Sporo miejsca w numerze poświęcamy trudnej sytuacji na rynku wykonawców, wobec ciągłego braku unijnych środków na modernizację infrastrukturę i taboru.

Wiele miejsca poświęcamy efektom debat na kolejnym listopadowym Kongresie Kolejowym. Rozmawiamy też z prezydentem Poznania o przyszłości transportu w tym mieście. Niezwykle ciekawy jest tekst Michała Szymajdy, który opisał eksperyment jaki miał miejsce na jednej z polskich uczelni, gdzie studenci próbowali kupować bilety kolejowe na rozmaite relacje z Polski za granicę. Jak im poszło?

 

Śledź nasze wiadomości:

Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5