Partnerzy serwisu:
Innowacje

Infra SILESIA: Skoncentrujmy się na rozwiązaniach

Dalej Wstecz
Partnerzy działu

Partner działu:
GMV

Data publikacji:
27-11-2023
Ostatnia modyfikacja:
24-11-2023
Tagi geolokalizacji:

Podziel się ze znajomymi:

INNOWACJE
Infra SILESIA: Skoncentrujmy się na rozwiązaniach
fot. DB Cargo Polska
Zadaniem dla nowego rządu – oprócz maksymalnego ułatwienia realizacji zadań ujętych w Krajowym Planie Odbudowy – będzie systemowe rozwiązanie problemu „dołków” i „górek” inwestycyjnych. Można to osiągnąć poprzez nadanie Funduszowi Kolejowemu uprawnień, jakie ma od dawna Fundusz Drogowy – mówi w rozmowie z Rynkiem Kolejowym Paweł Wac, prezes zarządu Infra SILESIA.

Jakie nadzieje wiąże Pan z nową kadencją Sejmu?

Wchodzimy w nową, trzecią już dla Polski unijną perspektywę budżetową. Cały rynek spogląda na to z dużą nadzieją: większość kontraktów dofinansowanych z perspektywy 2014-2020 kończy się w tym roku lub już się zakończyła. Tylko niewielka ich część będzie realizowana jeszcze w roku 2024. Nowa perspektywa, która zakończy się w roku 2030, otwiera przed nami nowe możliwości. Liczymy na szybkie pozyskanie środków z Funduszu Odbudowy – ufam, że zgodnie z zapowiedziami nastąpi to już w grudniu 2023 r. Nawet jeśli termin przesunie się na początek przyszłego roku, nadal byłaby to bardzo dobra informacja – przyjęty w sierpniu przez rząd Krajowy Program Kolejowy zawiera komponent finansowania z Funduszu Odbudowy. Problemy rządu z pozyskaniem tych środków powodowały niewielką liczbę rozstrzyganych przetargów na inwestycje kolejowe oraz podpisywanych umów. W efekcie na rynku powstała luka inwestycyjna. Mamy nadzieję na jej zlikwidowanie i uruchomienie inwestycji w potrzebnej skali.

Druga nadzieja wiąże się z adekwatnym i proporcjonalnym wydatkowaniem tych środków. Zarówno nasza spółka, jak i inni uczestnicy rynku chcieliby uniknąć zbyt dużej kumulacji przedsięwzięć w „górkach” inwestycyjnych. Luka powoduje dołek – a gdy zaczynamy szybko z niego wychodzić, wykonawcy ustawiają się w kolejce po materiały i urządzenia, których ceny dynamicznie rosną, podobnie jak koszty pracy. Wpływa to potem na wycenę ofert składanych w nowych przetargach. W efekcie kontrakty podpisywane na początku okresu rozpędzania się inwestycji po roku lub dwóch stają się mocno nierentowne – a całe związane z tym ryzyko ponosi wykonawca. W nowym okresie programowania potrzeba rozwiązania systemowego, by do takiej sytuacji nie dopuścić.

Trzecia moja nadzieja i zarazem postulat – to zapewnienie pomostowego finansowania dla inwestycji kolejowych. O takiej potrzebie w branży mówimy już od 2016. Niestety, problemu tego nie rozwiązano do dziś – a to właśnie z niego wynika opisywany cykl „górek” i „dołków”. Próba rozwiązania poprzez Polski Fundusz Rozwoju nie miała charakteru systemowego, a ponadto była działaniem opóźnionym – rynek wykonawców na tym ucierpiał. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przygotowała projekt ustawy o wprowadzeniu dla Funduszu Kolejowego tych samych zasad, jakie obowiązują w przypadku Funduszu Drogowego. FD, finansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, może się zadłużać, w tym – emitując papiery dłużne, zapewniając finansowanie zamawiającemu, czyli GDDKiA. Branża kolejowa potrzebuje takich samych lub podobnych rozwiązań. Większość sejmowo-rządowa powinna iść w tym kierunku – pozwoli to uniknąć problemów podobnych do dzisiejszych w okolicach roku 2030.

Czego jeszcze potrzebują polscy wykonawcy inwestycji kolejowych?

Więcej automatyzacji i cyfryzacji kolei. Życzyłbym sobie zabudowy jak największej liczby najnowocześniejszych urządzeń sterowania na polskiej infrastrukturze. Korzyścią będzie nie tylko łatwiejsza i bardziej efektywna obsługa tych urządzeń, ale również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na kolei.

Czy najbliższa przyszłość budzi jakieś obawy?

Obawiam się powtórki schematów z poprzedniej unijnej perspektywy budżetowej – dramatycznego wzrostu cen urządzeń i materiałów, wywołanego istniejącą już luką inwestycyjną. Pogorszyłoby to rentowność kontraktów. Wykonawca umawia się z zamawiającym na wykonanie inwestycji w konkretnym zakresie, cenie i terminie – ale również w konkretnym otoczeniu polityczno-ekonomicznym. Jeśli parametry ekonomiczne zostaną zaburzone przez niecodzienne wydarzenie, jak pandemia czy wojna w Ukrainie i jej skutki ekonomiczne na terenie RP – to i relacja kontraktowa ulega zaburzeniu, przez co musimy sięgać do mechanizmów niestandardowych. Przykładem była waloryzacja kontraktów po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r.: wcześniej przez kilkanaście lat nie dochodziło do zwiększania kwoty kontraktów w takiej skali. Konieczne było przywrócenie równowagi ekonomicznej między zamawiającym a wykonawcą. Efekty tego, co udało się zrobić, są tylko częściowo zadowalające: branża kolejowa życzyłaby sobie limitu waloryzacji przynajmniej na poziomie tego, który obowiązuje w kontraktach drogowych. Moim zdaniem docelowo limity powinny być w ogóle zniesione – ale próg na poziomie 20% przywróciłby wspomnianą równowagę.

Czy dla niektórych inwestycji oraz inwestorów zapowiedź odblokowania pieniędzy z Funduszu Odbudowy nie przyszła za późno? Czy wszystkie inwestycje przewidziane do finansowania z tego źródła zdążą być zrealizowane?

Czasu, który już upłynął, nie odzyskamy – należy jednak szukać wyjścia z tej niekomfortowej sytuacji. Unijna perspektywa budżetowa tak naprawdę dopiero się rozpoczyna – więc na wykorzystanie środków ze standardowej puli funduszy unijnych czasu wystarczy. Część bezzwrotnych pożyczek z KPO musi być rozliczona do końca 2026 r. Tu zagrożenie opóźnieniem jest istotne. Tam, gdzie zamówienia publiczne są już przygotowane, realizacja może nastąpić w miarę szybko – ale na rozstrzygnięcie innych przetargów trzeba będzie poczekać. Sytuacja będzie szczególnie trudna tam, gdzie realizację planowano na lata 2024-2025. Rozwiązaniem byłoby uzgodnienie z naszymi partnerami w UE wydłużenia terminów, w takiej lub innej formule. Uważam, że jest to jeszcze realne. Podzielam jednak obawy, że realizacja całego procesu inwestycyjnego od przygotowania przetargu do odbioru przedmiotu zamówienia i rozliczenia dofinansowania będzie zadaniem bardzo trudnym, a w niektórych przypadkach – być może – niemożliwym. Powinniśmy więc skoncentrować się na poszukiwaniu efektywnych rozwiązań.

Jakie nowe kontrakty pozyskała Infra SILESIA od czasu ostatniego wywiadu dla RK?

Jesteśmy na dobrej drodze do pozyskania zamówienia w branży SRK. Czekamy na podpisanie umowy. To bardzo ciekawy projekt, bo – co rzadko spotykane – koncentruje się wyłącznie na tej właśnie branży. Zadania tego typu nie są łatwe: wykonawca musi dysponować liczną kadrą fachowców o bardzo wysokim poziomie kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia, a także mieć bardzo dobrą współpracę z dostawcami urządzeń. Bierzemy też udział w przetargach na utrzymanie infrastruktury, w tym prywatnych bocznic kolejowych, i podpisujemy w tym zakresie nowe umowy. Chodzi zarówno o zakres torowy, jak i właśnie o SRK. Nie chciałbym zdradzać szczegółów kontraktów, które negocjujemy – mogę jednak zapewnić, że jesteśmy tu bardzo aktywni.

A jak przebiega realizacja największych zamówień pozyskanych już wcześniej?

Kontynuujemy prace w ramach modernizacji linii kolejowej 283. Prace projektowe są zaawansowane. Okres obowiązywania kontraktu to 54 miesiące. Oprócz tego realizujemy kompleksowo budowę suchego terminala kolejowego dla inwestora z naszej grupy kapitałowej.

Infra SILESIA chwali się nowością na rynku – systemem wykorzystującym drony do diagnostyki i utrzymania infrastruktury. Proszę opowiedzieć o szczegółach tego rozwiązania.

Ideą jest usprawnienie tradycyjnych, okresowych obchodów, wykonywanych przez pracowników utrzymania infrastruktury kolejowej. Spisują oni wykryte usterki i ewentualne uchybienia, które użytkownik lub zarządca infrastruktury jest następnie zobowiązany usunąć. Jesteśmy na drodze do wdrożenia rozwiązania, w którym pracę ułatwią zautomatyzowane drony, wyposażone w odpowiednie oprogramowanie oraz kamerę o wysokiej rozdzielczości.

Omawiany system został opracowany przez nasz Dział Badań i Rozwoju wraz partnerami od lat działającymi w branży nowych technologii, którzy dostarczają dedykowany software. Drony mogą być zaprogramowane tak, by przeprowadzić inspekcję całej infrastruktury na zadanym obszarze, a następnie przesyłać do chmury materiał z przelotu. Materiał ten jest analizowany z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, wykrywającego odchylenia od standardu utrzymania, błędy oraz usterki. Obraz z drona pozwala ponadto na predykcję potencjalnych usterek.

Na razie prowadzimy testy na infrastrukturze DB Cargo Polska w rejonie stacji Sosnowiec Jęzor, a efekty są bardzo obiecujące. Wyzwaniem pozostają warunki atmosferyczne oraz inspekcja w ciemności – w tym obszarze stale poszukujemy rozwiązań - być może uda się to już w przyszłym roku.

Ponadto w ramach grupy DB Cargo, do której przynależymy, na poziomie krajowym w naszym rybnickim zakładzie produkcji i utrzymania taboru kolejowego budujemy nowoczesne modułowe wielofunkcyjne wagony m2, zaś na poziomie europejskim pracujemy nad wdrożeniem cyfrowego sprzęgu wagonowego, który automatyzuje w całości prace związane z formowaniem pociągów.

Kiedy będzie mogło nastąpić wdrożenie komercyjne systemu dronowego?

Chcemy doprowadzić do wdrożenia cyfrowej diagnostyki przy pomocy dronów – początkowo na naszej infrastrukturze – w ciągu 2-3 lat. Następne w kolejności będą utrzymywane przez nas bocznice. Koniecznym warunkiem jest jednak zmiana wymogów prawnych: przepisy przyjmują obecnie obchody wykonywane przez pracowników jako rozwiązanie domyślne. Chcemy dopasowania tych regulacji do tego, co proponuje biznes: rozwiązania prawne powinny iść w ślad za nowymi technologiami.
Partnerzy działu

Partner działu:
GMV

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Pora na duże prace modernizacyjne w metrze

Infrastruktura

Pora na duże prace modernizacyjne w metrze

Redakcja/inf. pras. 30 kwietnia 2024

PLK zbuduje trzy parkingi przy stacjach na linii radomskiej

Infrastruktura

PLK zbuduje trzy parkingi przy stacjach na linii radomskiej

inf. pras. PKP PLK, oprac. ms. 30 kwietnia 2024

Czy polski rynek zaleje cement z Ukrainy? Import wzrósł o 350 proc.

Infrastruktura

Zobacz również:

Jest umowa na przystanek Kłodzko Miasto

Infrastruktura

Jest umowa na przystanek Kłodzko Miasto

inf. pras./jm, Rynek Kolejowy 11 czerwca 2018

PLK zamawia prace na liniach 273 i 281

Infrastruktura

PLK zamawia prace na liniach 273 i 281

Jakub Madrjas 06 listopada 2017

Firma Infra Silesia zmodernizuje fragment Nadodrzanki

Infrastruktura

Firma Infra Silesia zmodernizuje fragment Nadodrzanki

Infra Silesia / ms, Rynek-Kolejowy.pl 08 czerwca 2015

Pozostałe z wątku:

Pora na duże prace modernizacyjne w metrze

Infrastruktura

Pora na duże prace modernizacyjne w metrze

Redakcja/inf. pras. 30 kwietnia 2024

PLK zbuduje trzy parkingi przy stacjach na linii radomskiej

Infrastruktura

PLK zbuduje trzy parkingi przy stacjach na linii radomskiej

inf. pras. PKP PLK, oprac. ms. 30 kwietnia 2024

Czy polski rynek zaleje cement z Ukrainy? Import wzrósł o 350 proc.

Infrastruktura

Zobacz również:

Jest umowa na przystanek Kłodzko Miasto

Infrastruktura

Jest umowa na przystanek Kłodzko Miasto

inf. pras./jm, Rynek Kolejowy 11 czerwca 2018

PLK zamawia prace na liniach 273 i 281

Infrastruktura

PLK zamawia prace na liniach 273 i 281

Jakub Madrjas 06 listopada 2017

Firma Infra Silesia zmodernizuje fragment Nadodrzanki

Infrastruktura

Firma Infra Silesia zmodernizuje fragment Nadodrzanki

Infra Silesia / ms, Rynek-Kolejowy.pl 08 czerwca 2015

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5