NUMER 12/2022
NUMER 12/2022
Temat numeru:
Polska-Ukraina
szukaj
Śledź nas:
#Wojna Rosja - Ukraina - zobacz serwis specjalny!

Plany UTK na 2019 r.

| inf. pras. 13.03.2019 2,3k

Plany UTK na 2019 r.
Fot. UTK
Bezpieczeństwo, działania prorynkowe oraz związane z wdrażaniem IV pakietu kolejowego – to priorytety Prezesa UTK na ten rok. Urząd Transportu Kolejowego przedstawia 19 zadań na 2019 rok będących rozwinięciem założeń Strategii UTK do 2020 r.
– Niezmiennie priorytetem dla urzędu jest bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Odpowiadają za nie uczestnicy rynku. Nasze działania mają ich wspierać i motywować tak, by poziom bezpieczeństwa cały czas się zwiększał. Dużym wyzwaniem będzie przygotowanie branży do wejścia w życie IV pakietu kolejowego – stwierdza Ignacy Góra, Prezes UTK. – W tym roku urząd czeka wiele zadań. Spośród nich wybraliśmy 19 w 2019 r. – dodaje.

W tym roku działania UTK nakierowane są na poprawę bezpieczeństwa w ramach systemu kolejowego, obejmą przede wszystkim cztery obszary. Inicjatywy służące zmniejszeniu liczby zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom podczas prowadzenia prac inwestycyjnych oraz zmniejszenie liczby zdarzeń polegających na niezatrzymaniu pociągu przed sygnałem „stój” i rozerwaniu składu.

Działania planowane na 2019 r. obejmują bezpieczeństwo, inicjatywy prorynkowe oraz związane z prawami pasażerów. Część zagadnień przenika przez wszystkie te dziedziny.

Wśród działań już realizowanych znajdują się:

1. Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

Jednym z największych zagrożeń dla ruchu kolejowego oraz drogowego jest zachowanie kierowców na przejazdach kolejowych. Urząd Transportu Kolejowego będzie realizował program poprawy bezpieczeństwa na przejazdach poprzez działania legislacyjne, nadzorcze oraz edukacyjne. Powstanie m.in. film dla szkół nauki jazdy ilustrujący zasady bezpiecznego zachowania na przejazdach.

2. "Kampania Kolejowe ABC"

Kontynuowana będzie akcja edukacyjna „Kampania Kolejowe ABC”. W 2019 roku zaplanowano przeprowadzenie zajęć w ok. 200 szkołach i przedszkolach. W telewizji i pociągach pojawiają się nowe spoty z bohaterem Kampanii – nosorożcem Rogatkiem. Dzieci oraz rodzice poznają zasady bezpieczeństwa na piknikach edukacyjnych.

3. Poprawa bezpieczeństwa prac inwestycyjnych


Poprzez działania edukacyjne i nadzorcze UTK chce odwrócić szkodliwy trend wypadkowości występujący podczas prac inwestycyjnych i remontów na liniach kolejowych. Zmniejszenie ryzyka tych zdarzeń kolejowych możliwe jest m.in. dzięki zaangażowaniu wykonawców prac inwestycyjnych. Powinni oni odpowiednio organizować, planować i wykonywać prace.

4. Kultura bezpieczeństwa

W ramach formuły projektu Deklaracji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym UTK planuje nowe akcje i projekty mające na celu jak największe zaangażowanie wszystkich Sygnatariuszy Deklaracji. Projekt Kultura bezpieczeństwa będzie również promowany na branżowych targach Trako. IV edycja Konkursu kultury bezpieczeństwa planowana jest na jesień 2019 roku.

5. Dodatkowe oznakowanie przejazdów

Od ubiegłego roku na sieci kolejowej PKP PLK pojawiły się oznakowania ułatwiające przekazywanie informacji lokalizacyjnych o przejazdach kolejowych. W sytuacji potencjalnie niebezpiecznej każdy może łatwo podać lokalizację przejazdu operatorowi numeru alarmowego 112. UTK koordynuje rozszerzenie tego oznakowania na sieci kolejowe innych zarządców infrastruktury. Z deklaracji zarządców wynika, że oznakowanie przejazdów powinno być zakończone do połowy 2019 r. Lokalizacje przejazdów dostępne są również na opublikowanej na początku tego roku mapie przejazdów przygotowanej wspólnie w GUGiK.

6. Zaangażowanie w Dostępność +

Przedstawiciele UTK działają w Radzie ds. Dostępności przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju. Urząd jest również zaangażowany w realizację programu „Dostępność Plus”, m.in. współpracujemy przy organizacji szkoleń dla pracowników kolei w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz innych wymagających pomocy.

Działania, które UTK planuje rozpocząć w 2019 r. to między innymi:

7. Centrum Monitorowania i Egzaminowania Maszynistów

UTK pracuje nad stworzeniem Centrum Monitorowania i Egzaminowania Maszynistów. Ma to być miejsce, w którym przeprowadzane będą egzaminy maszynistów w sposób niezależny od ośrodka szkolenia. Aby powstało Centrum konieczna jest zmiana przepisów. Centrum ma być finansowane głównie z funduszy unijnych i po nowelizacji przepisów UTK złoży wnioski o dofinansowanie.

8. Przygotowania do wejścia w życie IV pakietu kolejowego

W 2020 roku wchodzi w Polsce w życie IV pakiet kolejowy. Dlatego UTK planuje działania związane zarówno ze zmianami przepisów, jak i edukacją przedsiębiorców. W szczególności planujemy:

• opracowanie zasad stosowania wymagań pakietu,
• rewizję przepisów krajowych polegającą na przeglądzie przepisów krajowych w obszarze certyfikacji bezpieczeństwa i wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury z propozycją zmian legislacyjnych,
• szkolenia w ramach Akademii UTK w zakresie jednolitych certyfikatów (SSC),
• warsztaty wewnętrzne i dla przedstawicieli rynku,
• wydanie ekspertyzy opisującej modelową dokumentację SMS dostosowaną do wymagań IV pakietu kolejowego (zagadnienia dotyczące czynnika ludzkiego i systemowego wdrożenia kultury bezpieczeństwa w organizacjach),
• zawarcie porozumień transgranicznych między krajowymi władzami bezpieczeństwa odnośnie ułatwień w ruchu przygranicznym,
• wydanie przewodników dotyczących wydawania zezwoleń dla podsystemów instalacji stałych i pojazdów,
• działania informacyjne dla branży kolejowej.

9. Wsparcie migracji do GSM-R

Dla nieomal wszystkich przedsiębiorców kolejowych jedną z najważniejszych zmian w najbliższych latach będzie wprowadzenie GSM-R jako powszechnego systemu łączności na sieci kolejowej. Urząd rozpoczął działania informacyjne dla branży i będzie koordynować proces migracji.

10. Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego

W 2019 roku uruchomiamy projekt Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego będący kontynuacją i jednocześnie rozwinięciem dotychczas prowadzonej Akademii Wiedzy Kolejowej. Bezpłatne szkolenia, które cieszą się dużą popularnością będą prowadzone w Warszawie i w miastach będących siedzibami oddziałów terenowych UTK.

11. Aktualizacja Listy Prezesa UTK

Lista Prezesa UTK ma zastosowanie do weryfikacji wszystkich projektów, do których nie stosuje się technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI). Obecnie obowiązuje lista prezesa UTK z 27 stycznia 2017 r. W tym roku, między innymi dzięki sygnałom płynącym z rynku, planowana jest jej modyfikacja. Przeprowadzono już konsultacje i przegląd wymagań dla instalacji stałych. Po przygotowaniu dokumentu niezbędna będzie notyfikacja propozycji zmian w Liście Prezesa UTK w Agencji Kolejowej oraz w Komisji Europejskiej.

12. Wymagania zdrowotne dla maszynistów

Podjęto prace nad ujednoliceniem wymagań zdrowotnych dla maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe do poziomu wynikającego z przepisów Unii Europejskiej. Możliwe będzie wtedy zmniejszenie wymogów np. dla maszynistów prowadzących pociągi na bocznicach, czy obsługujących koleje wąskotorowe. Nowością w 2019 r. będą wydawane elektronicznie orzeczenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia maszynistów. Trafią one bezpośrednio do modułu medycznego systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo.

13. Dostęp do infrastruktury/ udostępnianie OIU

W tym roku UTK opublikuje Rejestr Obiektów Infrastruktury Usługowej. Celem publikacji jest ułatwienie udostępniania obiektów infrastruktury usługowej. Przewidywany jest również rozwój Rejestru Obiektów Infrastruktury Usługowej, m.in. poprzez udostępnienie wyszukiwarki obiektów.
Urząd planuje przeprowadzenie analizy obciążeń regulacyjnych przedsiębiorstw kolejowych.

14. Konsultacje z organizacjami reprezentującymi korzystających z kolei

By działać na rzecz rynku kolejowego, należy poznać opinię osób korzystających z usług transportowych. Istotny jest tutaj głos organizacji reprezentujących podmioty korzystające z kolejowych usług przewozów towarów. Zebrane informacje pozwolą na podejmowanie dalszych działań umożliwiających równoważenie transportu.

15. Kolejowe e-Bezpieczeństwo

Od początku 2019 r. działa system Kolejowe e-Bezpieczeństwo. To nowa aplikacja i dużym wyzwaniem dla urzędu będzie optymalne wykorzystanie wszystkich możliwości, które ona daje. Kolejowe e-Bezpieczeństwo pozwala na integrację baz danych dotychczas istniejących oddzielnie, ich analizę i udostępnianie informacji na zewnątrz. Aplikacja pozwoli na automatyzację procesu zbierania danych oraz na dodatkowe opracowania i analizy. W ten sposób wspierane będzie monitorowanie stanu bezpieczeństwa kolejowego w Polsce, co umożliwi precyzyjne zaplanowanie działań nadzorczych oraz działań proaktywnych nakierowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

16. Metodyka badania równowagi ekonomicznej

Planujemy opracowanie metodyki stosowania nowych przepisów w zakresie przeprowadzanego przez Prezesa UTK badania równowagi ekonomicznej. Dzięki temu wydawanie decyzji o otwartym dostępie będzie bardziej transparentne.

17. Poradnik dla komisji kolejowych


W ramach nadzoru i współpracy z komisjami kolejowymi planowane jest wydanie kolejnej części poradnika dla komisji kolejowych. W tym roku UTK planuje wydać tom poświęcony urządzeniom sterowania ruchem kolejowym. Poradniki w tej serii powstają na podstawie doświadczeń płynących z nadzoru nad komisjami kolejowymi oraz wiedzy inspektorów Oddziałów Terenowych i ekspertów UTK.

18. Trako – otwartość na rynek

Również w tym roku UTK planuje swoją obecność na targach Trako. Jednym z planowanych wydarzeń jest seminarium połączone z debatą o bezpieczeństwie kolei. W trakcie targów eksperci UTK będą rozmawiać z przedstawicielami rynku. Od marca br. spotkania takie będą możliwe w trakcie cyklicznie organizowanych przez urząd „Drzwi Otwartych UTK”.

19. Działania dla społeczeństwa


Planujemy zwiększać nasze społeczne oddziaływanie i angażować naszych pracowników w nowe formy aktywności. Planowana jest kolejna edycja Kolejowej Kropli Krwi. Urząd będzie także wspierał działania promujące historię kolei.
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

Więcej z regionu:

Polska (46250)
 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Infrastruktura
PARTNERZY DZIAŁU


Wiecej z regionu:

Polska (46250)
Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
RYNEK KOLEJOWY 12/2022
NUMER 12/2022
Tematem grudniowego numeru są polsko-ukraińskie relacje kolejowe. Analizujemy to, co dzieje się obecnie na granicy, a także perspektywy rozwoju transportu kolejowego dla dwóch krajów. Gratką numeru jest rozmowa z byłym prezesem Kolei Ukraińskich - Wojciechem Balczunem. Sporo miejsca w numerze poświęcamy trudnej sytuacji na rynku wykonawców, wobec ciągłego braku unijnych środków na modernizację infrastrukturę i taboru.

Wiele miejsca poświęcamy efektom debat na kolejnym listopadowym Kongresie Kolejowym. Rozmawiamy też z prezydentem Poznania o przyszłości transportu w tym mieście. Niezwykle ciekawy jest tekst Michała Szymajdy, który opisał eksperyment jaki miał miejsce na jednej z polskich uczelni, gdzie studenci próbowali kupować bilety kolejowe na rozmaite relacje z Polski za granicę. Jak im poszło?

 

Śledź nasze wiadomości:

Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5