Partnerzy serwisu:
Infrastruktura

Łącznica w Chabówce wcześniej, niż zapowiadano. Co da inwestycja za pół miliarda?

Dalej Wstecz
Partnerzy działu

Strunbet
Multiconsult Polska
Aste
Transcomfort
CLIP Group
Euroterminal Sławków
Torhamer
Sultof

Data publikacji:
20-04-2017
Tagi geolokalizacji:

Podziel się ze znajomymi:

INFRASTRUKTURA
Łącznica w Chabówce wcześniej, niż zapowiadano. Co da inwestycja za pół miliarda?
Fot. PKP PLKRaba Wyżna
Ruszył przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie prac na linii kolejowej z Chabówki przez Nowy Targ do Zakopanego. Przetarg jest podzielony na dwa zadania, a jedno z nich dotyczy także budowy łącznicy w Chabówce, co skróci czas jazdy pociągów jadących z Suchej Beskidzkiej, Krakowa i Warszawy.

Dzisiejszy przetarg PKP Polskich Linii Kolejowych jest jednym z najbardziej wyczekiwanych jeśli chodzi o połączenie kolejowe z Krakowa do Zakopanego. PKP PLK szukają wykonawcy rewitalizacji linii kolejowej nr 99 z Chabówki do Zakopanego, która skróci podróż w tej relacji o ok. 30 minut. Postępowanie obejmuje również zaprojektowanie i wybudowanie łącznicy kolejowej w Chabówce. Na trasie Kraków – Zakopane byłaby to trzecia – ostatnia niezbędna – łącznica, która skróciłaby czas przejazdu w tej relacji o kolejne 15-20 minut.

Zakres robót

Zarządca infrastruktury zleci wykonawcy po pierwsze przebudowę linii nr 99 z Chabówki do Zakopanego, a po drugie budowę nowej łącznicy kolejowej omijającej stację Chabówka, wraz z nowym przystankiem. Prace modernizacyjne obejmą w sumie 44 km torów, 12 stacji i przystanków. Będą to stacje: Nowy Targ (wraz z kładką dla pieszych), Zakopane, Poronin, Raba Wyżna, Lasek, Sieniawa, Szaflary, Biały Dunajec. Remont ma zostać wykonany również na przystankach Chabówka, Rokociny Podhalańskie, Pyzówka i Szaflary Wieś.
 
Schemat łącznicy w Chabówce. Mat. PKP PLK

Z dokumentacji przetargowej wynika, że przebudową zostanie objętych aż 107 obiektów, w tym 18 mostów i 5 wiaduktów. Wymianie będą podlegać urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sieci telekomunikacyjne, sieci energetyczne i inne. Na trasie znajdują się 62 skrzyżowania dróg z torami, z czego 23 zostaną dodatkowo zabezpieczone. Z zakresu robót wyłączono – co naturalne – infrastrukturę zmodernizowaną w ramach dotychczasowych projektów, m.in. przejazdowych.

Możliwe „wyłączenie” łącznicy

Szacunkowa całkowita wartość netto określona została na poziomie ok. 485,5 mln zł. Okres realizacji zadań został ustalony na 55 miesięcy. Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji umowy możliwe jest wyłączenie części zamówienia objętego zadaniem nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane”. Wówczas szacunkowa wartość projektu spadłaby do kwoty ok. 335 mln zł netto. PKP Polskie Linie Kolejowe planują podpisać umowę (w trybie projektuj i buduj) na prace na odcinku Chabówka – Zakopane wraz z budową łącznicy w Chabówce jeszcze w 2017 roku. Prace powinny się zakończyć w 2021 r. Finansowane będą ze środków budżetowych.

W przypadku wyłączenia łącznicy wykonawca będzie zobowiązany do wykonania w ramach zadania nr 2 następujących prac: opracowanie dokumentacji przedprojektowej, tj. Projekt Koncepcyjny (PK); przygotowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych wraz z wszelkimi niezbędnymi do tego pozwoleniami i uzgodnieniami; sporządzenie niezbędnej dokumentacji środowiskowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; opracowanie dokumentacji projektowej (opracowanie projektów budowlanych – PB); przygotowanie kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania pozwolenia na budowę (PnB); zatrudnienia Jednostki Certyfikującej (Certyfikacja pośrednia na etapie dokumentacji projektowej). O wyłączeniu części zamówienia z realizacji zadania nr 2 Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace zrealizowane do dnia pisemnego zgłoszenia o rezygnacji z realizacji zadania.

Przy ocenie ofert całkowita cena brutto będzie posiadała wagę 60%. Termin realizacji – 20%, a doświadczenie personelu – 20%. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału został ustalony na 2 czerwca 2017 roku.

Co uzyskają przewoźnicy?

Dla odcinka linii kolejowej nr 99 z Chabówki do Zakopanego od km 0,700 km do km 43,451, projektowane prędkości maksymalne mają wynieść dla pociągów pasażerskich 120 km/h, a dla pociągów towarowych 80 km/h. Długość peronów ma mieścić się w przedziale 200-300 m, dla maksymalnej długości pociągów przewidzianej na poziomie maks. 230 m. Dla łącznicy w Chabówce od km 33,256 linii kolejowej nr 98 do km 1,393 linii kolejowej nr 99 prędkość maksymalna pociągów pasażerskich ma wynosić 70 km/h. Dla odcinka linii kolejowej nr 98 od km 32,996 do km 33,858 prędkości maksymalne dla pociągów pasażerskich i towarowych mają wynosić 70 km/h.

Główny cel przedsięwzięcia to zniesienie ograniczeń prędkości, tj. przywrócenie pierwotnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych na linii 99 poprzez rewitalizację linii z uwzględnieniem następujących prac: wymiana podsypki, zastosowanie prowadnic w łukach o małych promieniach, wymiana nawierzchni, poszerzenie torowiska, wzmocnienie torowiska, odwodnienie skarp i torowisk (poprzez uzupełnienie drenaży, pogłębienie istniejących rowów bocznych, wbudowanie dodatkowych urządzeń odwadniających).

Co dla pasażerów?

Poza skróceniem czasu przejazdu przebudowana zostanie infrastruktura do obsługi pasażerów. Na peronach zostaną zaprojektowane elementy zgodnie z Wytycznymi Biura Infrastruktury Pasażerskiej: wiaty, ławki, poręcze do odpoczynku na stojąco, kosze na śmieci, ogrodzenie, gabloty informacyjne, system oznakowania dotykowego, system oznakowania stałego. Na dojściach do peronów z terenu przyległego należy zaprojektować, zgodnie z Wytycznymi Biura Infrastruktury Pasażerskiej: gabloty informacyjne, system oznakowania dotykowego, system oznakowania stałego, stojaki rowerowe.

Kolorystyka elementów wyposażenia peronów powinna być zgodna z Księgą Identyfikacji PFU na Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” Strona 44 z 91 Wizualnej PKP PLK S.A.

Co ważne, elementy wyposażenia peronu powinny być wykonane w szarej kolorystyce. Dla materiałów takich jak drewno, beton, mają zostać zachowane ich naturalne kolory. Oprócz gablot na plakatowe rozkłady jazdy przewidziano również gabloty z odpowiednią liczbą paneli ekspozycyjnych na potrzeby przewoźników. Ich liczba zostanie uzgodniona z przewoźnikami świadczącymi usługi przewozowe na przedmiotowej linii. Zostanie wykonany zakres robót niezbędny do dostosowania peronów i dojść do nich do potrzeb obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się na podstawie wymagań TSI PRM.

Miliardowe inwestycje

Linia kolejowa z Krakowa do Zakopanego, po wieloletnim zastoju inwestycyjnym, obecnie jest objęta kilkoma przetargami. Począwszy od Krakowa Głównego pierwszy projekt dotyczy przebudowy krakowskiej linii średnicowej, na wykonanie której kilka dni temu PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą. Kolejny etap trasy to łącznica pomiędzy przystankiem Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki. Ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku, co wpłynie na skrócenie czasu przejazdu np. z Gdyni, Warszawy czy Krakowa Gł. do Zakopanego o 15-20 min.

Kolejnymi pracami modernizacyjnymi, za około 200 mln zł, jest objęta linia kolejowa z Krakowa Płaszowa przez Skawinę do Podborów Skawińskich, która ma służyć przede wszystkim Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dalsza część trasy pod Tatry to odcinek ze Skawiny do Suchej Beskidzkiej (wraz z łącznicą w Kalwarii Zebrzydowskiej w kier. Bielska-Białej), którego przebudowa również jest przesądzona. O przetargu na ten odcinek pisaliśmy tutaj. Warto dodać, że to odcinek linii kolejowej, która częściowo została przebudowana (przeniesiona) z uwagi na budowę zbiornika wodnego w Świnnej Porębie.

Budowa łącznicy w Suchej Beskidzkiej jest już zakończona, a jej oddanie do użytku – zaplanowane na czerwiec 2017 roku – skróci czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego o kolejne ok. 15 minut. Następny odcinek, czyli Sucha Beskidzka – Chabówka, również został objęty pracami remontowymi, obejmującymi m.in. wymianę torowiska na odcinku Maków Podhalański – Osielec wraz z przebudową peronów na stacjach Juszczyn i Kojaszówka. Wartość tych prac to ok. 23 mln zł. 

Dzisiejszy przetarg w pewien sposób domyka przygotowania przetargowe dotyczące głównych odcinków, w ramach największej w historii rewitalizacji linii kolejowych pomiędzy Krakowem a Zakopanem. Jeśli zapowiedzi PKP PLK sprawdzą się, około roku 2021 pasażerowie pomiędzy tymi miastami będą mogli podróżować w czasie 2 godzin i 15 minut. Byłaby to rewolucja w kontekście obecnego czasu przejazdu, który wynosi nawet 4 godziny.

Łącznica miała być później

Warto przypomnieć, że jeszcze pod koniec 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informowało „Rynek Kolejowy”, że budowa łącznicy kolejowej w Chabówce mogłaby się rozpocząć najwcześniej za 5 lat. Dlaczego dopiero wtedy? Ze względu na ukształtowanie terenu budowa łącznicy w Chabówce może okazać się najtrudniejsza spośród wszystkich trzech łącznic na trasie Kraków – Zakopane. Nowy łącznik musi spełniać określone parametry techniczno-eksploatacyjne toru, a dla ich uzyskania konieczne byłoby ograniczenie różnicy wysokości początku i końca łącznicy dla osiągnięcia możliwie najmniejszego pochylenia podłużnego toru. Pisaliśmy o tym tutaj

Rejon przyszłej łącznicy posiada głęboką rzeźbę terenu i przy długości trasy około 550 m różnicę poziomów ponad 14 m. Budowa łącznicy kolejowej wymaga przebudowy linii nr 98 w rejonie odgałęzienia i linii nr 99 w rejonie włączenia oraz budowy nowego przystanku osobowego Chabówka przy linii 99.

Jak podkreślało ministerstwo, z uwagi na powyższe, łącznica miała być zrealizowana w ostatnim etapie zadania „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Zakopane”, a dokładniej w czasie realizacji prac na liniach kolejowych nr 98 i nr 99, czyli najwcześniej po roku 2021. 
Partnerzy działu

Strunbet
Multiconsult Polska
Aste
Transcomfort
CLIP Group
Euroterminal Sławków
Torhamer
Sultof

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Łódź: Kiedy MPK przejmie zajezdnię Brus? Przedłużają się rozmowy

Zintegrowany transport

Łódź: Kiedy MPK przejmie zajezdnię Brus? Przedłużają się rozmowy

Kasper Fiszer 05 sierpnia 2023

Po co Poznaniowi tramwaj w Ratajczaka?

Zintegrowany transport

Po co Poznaniowi tramwaj w Ratajczaka?

Jakub Rösler 06 sierpnia 2023

Lyon: Modernizacja systemu metra za 1,7 mld euro. W stronę automatyzacji

Infrastruktura

Zobacz również:

Pozostałe z wątku:

Łódź: Kiedy MPK przejmie zajezdnię Brus? Przedłużają się rozmowy

Zintegrowany transport

Łódź: Kiedy MPK przejmie zajezdnię Brus? Przedłużają się rozmowy

Kasper Fiszer 05 sierpnia 2023

Po co Poznaniowi tramwaj w Ratajczaka?

Zintegrowany transport

Po co Poznaniowi tramwaj w Ratajczaka?

Jakub Rösler 06 sierpnia 2023

Lyon: Modernizacja systemu metra za 1,7 mld euro. W stronę automatyzacji

Infrastruktura

Zobacz również:

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5