NUMER 11/2022
NUMER 11/2022
Temat numeru:
Przewozy intermodalne
szukaj
Śledź nas:
#Wojna Rosja - Ukraina - zobacz serwis specjalny!

Andrzej Adamczyk przedstawia kolejowe priorytety na 2018 rok

| Michał Szymajda 15.02.2018 8k

Andrzej Adamczyk przedstawia kolejowe priorytety na 2018 rok
Fot. Adam Kilian
Andrzej Adamczyk w odpowiedzi na interpelację poselską posła Krzysztofa Truskolaskiego wymienił priorytety Ministerstwa Infrastruktury. Wybraliśmy z niej te, które bezpośrednio dotyczą kolei.
Z odpowiedzi ministra Adamczyka wynika, że najważniejsze będą przygotowania do budowy Centralnego Portu Lotniczego, także związane z koleją.

– W chwili obecnej należy szczegółowo holistycznie zaplanować inwestycję, w tym wykonanie połączeń drogowych oraz kolejowych oraz całą infrastrukturę towarzyszącą, taką jak baza paliw lotniczych z bocznicą kolejową, baza obsługi technicznej statków powietrznych, terminal cargo, catering lotniczy itp. – pisze Adamczyk. Kwestie transportu lotniczego zajmują na liście MI dwa pierwsze miejsca.

Realizacja Krajowego Programu Kolejowego

Innym ważnym kolejowym planem MI jest pilnowanie realizacji Krajowego Programu Kolejowego który obowiązywać będzie do 2023 r. W 2018 r. planowane jest dalsze (ponad dwukrotne) zwiększenie nakładów w ramach projektów inwestycyjnych do ponad 10 mld zł.

– Istotnym zadaniem w bieżącym roku będzie ogłaszanie postępowań przetargowych, podpisywanie kolejnych umów oraz przygotowywanie kolejnych projektów. W 2018 r. PKP PLK planuje ogłoszenie postępowań przetargowych o wartości ponad 10,5 mld zł. Wartość planowanych do podpisania umów szacowana jest na ok. 15 mld zł. Istotnym zadaniem będzie także terminowe prowadzenie rozpoczętych już prac np. na linii obwodowej w Warszawie, linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin, ciągu E20 Warszawa – Poznań czy linii 447 Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. Plan Inwestycyjny PKP PLK zakłada w 2018 r. zakończenie prac na ok. 1200 km torów – informuje ministerstwo.

MI podkreśla także, że będzie kontynuował działania wspierające i usprawniające, w celu przyspieszenia realizacji inwestycji i wydatkowania funduszy unijnych. – W tym celu kontynuowana będzie ścisła współpraca MI z CUPT, MR, a także z GDDKiA i PKP PLK, w celu sprawnego i efektywnego wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego realizacji programów i wsparcie beneficjentów oraz instytucji w rozwiązywaniu problemów o charakterze indywidualnym i systemowym – podkreśla Andrzej Adamczyk.

Wspólny Bilet jeszcze w tym roku?

We wrześniu 2017 r. został wdrożony I etap projektu Wspólny Bilet, polegający na stworzeniu podróżnym możliwości zakupu w jednym miejscu, jednego dokumentu, potwierdzającego możliwość przejazdu większą liczbą pociągów. Chodzi o Pakiet Podróżnika, który doczekał się już sprzedaży przez internet i rozszerzony został o Łódzką Kolej Aglomeracyjną.

– Planowane jest włączanie kolejnych przewoźników do systemu (…). Przewiduje się wprowadzenie stawki degresywnej w rozkładzie jazdy 2018/2019 (pisaliśmy o tym tutaj). Założeniem minimalnym jest udział 3 przewoźników rządowych w pierwszej fazie: PKP Intercity, Przewozów Regionalnych i PKP SKM w Trójmieście – podał minister Andrzej Adamczyk. 

Wypełniać wieloletni program utrzymania

Utrzymanie infrastruktury kolejowej znajduje się wysoko na liście priorytetów ministerstwa. MI wskazuje na przyjęty w połowie stycznia 2018 dokument, który ma w tym pomóc. To: „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”

– Podstawowym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej. Program finansowany będzie ze środków budżetu państwa i Funduszu Kolejowego. Na jego realizację w latach 2019-2023 ze środków publicznych zostanie przeznaczone ok. 23,8 mld zł, w tym ok. 21 mld zł z budżetu państwa – pisze Andrzej Adamczyk.

Minister dodaje, że kluczową kwestią w 2018 r. jest opracowanie oraz zawarcie z zarządcami infrastruktury kolejowej objętych programem umów wieloletnich, będących dokumentami wykonawczymi w stosunku do programu. Umowy wieloletnie określać będą warunki otrzymania środków przez zarządców infrastruktury kolejowej. Umowy będą zawierane na 5 lat, z uwzględnieniem jednorocznego finansowania budżetowego. W ten sposób zapewnione zostanie efektywne finansowanie programu (oznacza to pełne finansowanie programu w każdym roku jego realizacji i w całym okresie jego trwania).

– Pozwoli to na efektywniejsze planowanie i zlecanie prac utrzymaniowych oraz remontowych w cyklu wieloletnim. Dzięki temu krajowy rynek wykonawców (głównie firm budowlanych) będzie mógł lepiej przygotować się do realizacji kontraktów remontowo-utrzymaniowych – uważa minister. Szczegółowo o programie piszemy tutaj.

1,4 mld zł na dworce

Na liście priorytetów znajduje się też Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Ministerstwo informuje, że w ramach tego programu wydzielone zostały inwestycje dla dworców podzielonych na 50 grup projektowych. Projektami modernizacyjnymi, tj. przebudową lub budową od podstaw w miejsce wyburzonych budynków, objęto 188 dworców kolejowych wszystkich kategorii, w tym 100 lokalnych, 41 aglomeracyjnych, 23 regionalne oraz 24 dworce Premium (wojewódzkie i turystyczne). Zaktualizowany Program Inwestycji Dworcowych zakłada realizację w latach 2016 – 2023 inwestycji w łącznej kwocie nakładów około 1,4 mld zł.

„Poprawa jakości w przewozach”, czyli więcej pieniędzy dla PKP Intercity

Ponadto Ministerstwo Infrastruktury ma zamiar „koncentrować się na działaniach mających na celu poprawę jakości realizowanych usług przewozowych”. W tak enigmatyczny sposób resort nazwało plan podniesienia nakładów na finansowanie PKP Intercity.

– W 2018 roku planowane jest zawarcie aneksu do umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich ze spółką PKP Intercity. Projektowane zmiany polegają na włączeniu do tej umowy nowych taborowych projektów inwestycyjnych realizowanych na rzecz tych przewozów. Szacuje się, że zmiany te będą prawdopodobnie skutkowały zwiększeniem zobowiązań budżetu państwa w okresie do końca obowiązywania umowy ramowej, zatem na wprowadzenie tych zmian konieczna jest uprzednia zgoda Rady Ministrów, wyrażona w uchwale – czytamy w oświadczeniu Andrzeja Adamczyka.

Efektem zawarcia aneksu ma być „radykalna poprawa jakości usług przewozowych w kolejowym publicznym transporcie zbiorowym w zakresie przewozów międzywojewódzkich, poprawa konkurencyjności transportu kolejowego, zwiększenie wielkości pasażerskich przewozów kolejowych, a tym samym zwiększenie udziału kolei w rynku przewozów pasażerskich”.

Polepszyć przepływ towarów na wschodniej granicy

Celem MI jest także zwiększenie przepustowości kolejowych przejść granicznych na wschodniej granicy w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku oraz rozwój polsko-chińskiej współpracy w dziedzinie przesyłek pocztowych, transportu i logistyki. W tej sprawie ministerstwo rozmawiało ostatnio z partnerami z zachodu, o czym piszemy tutaj.

– W związku z planowaną modernizacją linii kolejowej nr 2 (LCS Terespol) przewiduje się uruchomienie kolejowego przejścia granicznego Czeremcha – Wysokie Litewskie oraz reaktywację połączenia kolejowego po istniejącej linii kolejowej o rozstawie torów 1435 mm. Spółka PKP PLK ściśle współpracuje w tej sprawie z Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną oraz Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Orientacyjny termin uruchomienia nowego połączenia to jesień 2018 r. – pisze Andrzej Adamczyk.

Jednocześnie spółka PLK planuje także prace inwestycyjne w istniejących kolejowych przejściach granicznych na wschodniej granicy. Prace zaplanowane są do realizacji w okresie 2020-2023. Obejmują one przebudowę, rewitalizację i modernizację linii kolejowych oraz infrastruktury, w tym także zwiększenie dopuszczalnego nacisku. Ponadto Ministerstwo Infrastruktury uczestniczy w koordynowanych przez Ministerstwo Finansów pracach dotyczących uproszczenia obiegu dokumentów i usprawnienia organizacji pracy oraz kooperacji służb granicznych w KPG Terespol – Brześć.

– Niezależenie od tego, w ramach projektu Przebudowy i modernizacji obszaru przeładunkowego Małaszewicze, spółka Cargotor planuje przebudowę i modernizację układów torowych „szerokich” 1520 mm, w zakresie wydłużenia torów zdawczo-odbiorczych do długości ok. 1050 m oraz zwiększenie dopuszczalnych nacisków z 21,5 ton do 25 ton na oś. Planowana jest również kompleksowa przebudowa układów torowych 1435 mm wraz ze zmianą sterowania z odcinkowego na obszarowe. Rozważana jest także koncepcja modernizacji przejścia granicznego na linii nr 65 (Linia Hutnicza Szerokotorowa o rozstawie 1520 mm) – informuje minister.

MI dodaje, że w ramach projektu Pasa i Szlaku Poczta Polska i Poczta Chińska prowadzą współpracę bilateralną w zakresie przesyłek listowych i paczkowych oraz logistyki i transportu. Celem prac jest uruchomienie transportu kolejowego przesyłek pocztowych między Republiką Chińską a Unią Europejską. Polska jest strategicznym partnerem Poczty Chińskiej, zapewniającym dalszy transport przesyłek do pozostałych krajów Europy.

Więcej korytarzy TEN-T przez Polskę?

Ostatnim „kolejowym” priorytetem resortu ma być lobbing za zmianą układu linii bazowych TEN-T. Przypomniajmy, że ministerstwo zapowiedziało realizację budowy szybkiej kolei na Węgry, o którym piszemy tutaj.

– W ramach prac nad aktualizacją przebiegu korytarzy sieci bazowej TEN-T i rozporządzenia PE i Rady UE nr 1316/2013 dot. instrumentu „Łącząc Europę” CEF, resort infrastruktury pracuje nad włączeniem do korytarzy sieci bazowej przebiegających przez Polskę wybranych odcinków infrastruktury TEN-T oraz przedłużeniem na terytorium Polski przebiegu korytarzy sieci bazowej TEN-T – pisze Andrzej Adamczyk
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

Więcej z regionu:

Polska (46250)
 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Prawo i polityka
PARTNER DZIAŁU


Wiecej z regionu:

Polska (46250)
Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
RYNEK KOLEJOWY 11/2022
NUMER 11/2022
Najnowszy numer miesięcznika „Rynek Kolejowy” dedykowany jest wyzwaniom, które stawia przed branżą zmiana otaczającej nas rzeczywistości… wcale zresztą nie pierwsza w ostatnich latach. Oprócz tego jak zwykle zapraszamy do lektury ciekawych wywiadów z samą czołówką producentów taboru i wykonawców infrastruktury. Nie brakuje również aktualności, takich jak rozbudowa portów, powrót pociągów na Litwę czy sytuacji transportu miejskiego.

 

Śledź nasze wiadomości:

Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5