Partnerzy serwisu:
Biznes

Alstom zakończył przejmowanie Bombardiera

Dalej Wstecz
Partnerzy działu

EIB
Kolster
SKODA
Exatel

Data publikacji:
29-01-2021
Tagi geolokalizacji:

Podziel się ze znajomymi:

BIZNES
Alstom zakończył przejmowanie Bombardiera
fot. Alstom
Firma Alstom ogłosiła dziś zakończenie procesu przejęcia Bombardier Transportation.

Jak czytamy w komunikacie, po fuzji grupa Alstom charakteryzuje się łącznym przychodem w wysokości ok. 15,7 mld euro oraz łącznym portfelem zamówień o wartości 71,1 mld euro. Zatrudnia aż 75 000 osób w 70 krajach na całym świecie. - Jesteśmy dziś świadkami wyjątkowej chwili w historii Alstom i sektora mobilności na całym świecie. Powstał właśnie nowy globalny lider, którego działalność koncentruje się na inteligentnej, zrówno­ważonej mobilności. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, cały świat musi zaangażować się w głębokie przemiany środo­wiskowe i społeczne, by móc sprostać wielkim wyzwaniom urbanizacji, równych szans rozwoju gospodarc­zego i zmian klimatycznych. Transport, niezbędny dla życia zawodowego i społecznego, a zarazem wywierający ogromny wpływ na środowisko, znajduje się w ścisłym centrum tej transformacji. Naszym zadaniem, wraz z 75 tysiącami osób zatrudnionych obecnie w Alstom, jest przekształcenie unikatowego zestawu zasobów powstałych dzięki tej transakcji w czynnik umożliwiający niezbędną transformację. Naszym zadaniem jest wprowadzanie w życie innowacji, dzięki którym będziemy mogli sprostać tak ekstremalnym wyzwaniom. Naszą rolą jest też zapewnienie ludziom na całym świecie, zarówno podróżującym na spotkanie z bliskimi jak i tym udającym się do pracy, dostępu do takiej samej jakości usług i takiej samej efektywności transportu – przy jednoczesnej dbałości o naszą planetę – podkreślił Henri Poupart-Lafarge, prezes i dyrektor generalny Alstom cytowany w komunikacie.

Koncern podkreśla, że rynek kolejowy wspierają podstawowe czynniki wzrostu, takie jak przyspieszona urbanizacja, strategie inwestycji publicznych oraz ogólnoświatowe dążenie do ekologicznej i cyfrowej transfor­macji systemów transportowych. Pomimo pandemii najnowsze prognozy wyraźnie potwierdzają, że rozwój zrównoważonej mobilności (a w szczególności kolei) jest priorytetem długoterminowym. Dlatego oczekuje wzrostu rynku produkcji kolejowej w tempie 2,3% skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) do 2025 roku.

Zwiększony światowy zasięg 

W komunikacie Alstom podkreśla, że grupa dysponować będzie unikalnym zasięgiem handlowym na całym świecie dzięki komple­men­tar­ności obu organizacji. Grupa Alstom miała już ugruntowaną bazę klientów we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Indiach, Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Północnej i Brazylii, natomiast Bombardier Transportation zapewni dostęp do klientów na innych strategicznych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, kraje nordyckie, Chiny i Ameryka Północna. Grupa będzie miała teraz szczególnie atrakcyjne możliwości w Europie i Ameryce Północnej, które odpowiadają za ok. 75% rynku dostęp­nego dla producentów OEM.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, siedziba główna Alstom na Amerykę Północną i Połud­niową mieścić się będzie w Montréalu (w prowincji Québec). Kanadyjskie biuro kierować będzie wszystkimi operacjami w tym regionie, a także utworzy projektowo-inżynieryjne centrum kompetencyjne, które bazować będzie na ugruntowanych atutach prowincji Québec w zakresie innowacji i zrównoważonej mobilności. Alstom znajdzie się zatem jeszcze bliżej swoich klientów. Koncern będzie mógł wykorzystać swoją wiedzę z zakresu mobilności na całym świecie, by zaoferować najlepsze, dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania w zakresie mobilności - czytamy.

Co z produktami?

Dzięki przejęciu spółki Bombardier Transportation Alstom podkreśla najszerszą ofertę produktów na potrzeby kolejnictwa na całym świecie. W zakresie taboru kolejowego oferta obejmie produkty zarówno na potrzeby kolei lekkiej, jak i kolei dużych prędkości. W szerokim portfolio propozycji handlowych znajdą się też nowe produkty strategiczne, takie jak mała kolej automatyczna (people mover) i monorail. Grupa Alstom będzie w stanie obsługiwać swoich klientów poprzez jeszcze szerszą sieć placówek serwisowych i większe możliwości w zakresie utrzymania predykcyjnego. Dzięki flocie 150 000 pojazdów Alstom będzie dysponować największą na świecie bazą zainstalowanych pojazdów, co znacząco ułatwić ma dalsze umocnienie koncernu na pozycji lidera w sektorze usług. Linia produktów z zakresu sterowania ruchem (signalling) zyskuje znaczną popularność, stając się numerem 2 na świecie pod względem przychodów, a przejęcie tej części Bombardiera ma pozwolić na rozwój zarówno pod względem technologicznym, jak i z perspektywy rosnącej sprzedaży na strategicznych rynkach.

Grupa dodaje, że będzie mieć dostęp do dalszych strategicznych przemysłowych mocy przerobowych o konku­rencyjnym zasięgu – zarówno na rynkach dojrzałych, takich jak Europa Zachodnia, Ameryka Północna i Australia, jak i na rynkach rozwijających się (w tym w Europie Wschodniej, Meksyku i Indiach). Spółka Bombardier Transportation wnosi do Grupy centra wiedzy specjalistycznej dla lokomotyw i wózków w Niemczech, monorail i małej kolei automatycznej w Kanadzie, pociągów podmiejskich i regionalnych we Francji i Wielkiej Brytanii, trakcji w Szwecji, jak również centra inżynieryjne w krajach atrakcyjnych z perspektywy kosztowej (Tajlandia). Spółka Bombardier Transportation wnosi również do zasobów Grupy siedem stabilnie ugruntowanych spółek joint-venture w Chinach. Dzięki tym natychmiastowym strategicznym uzupełnieniom już zdywersyfiko­wanej działalności Alstom, powiększona Grupa zagwarantuje sobie dostęp do eksperckiej wiedzy przemysłowej i jeszcze bardziej zbliży się do swoich klientów - czytamy.

Alstom podkreśla swój pionierski status w zakresie mobilności dzięki takim innowacjom, jak wprowadzony niedawno pociąg wodorowy, autonomiczna obsługa pociągów oraz energooszczędny tabor kolejowy wraz z infrastrukturą. Dzięki przejęciu, wspólnie pracować będzie 17 500 inżynierów i specjalistów ds. badań i rozwoju z obu struktur, konsolidując tym samym bogatą bazę 10 tysięcy patentów. Wykorzystanie istotnych, dodatkowych technologii Bombardier Transpor­tation, na przykład w zakresie utrzymania predykcyjnego, sygnalizacji i operacji cyfrowych, pozwoli grupie Alstom na jeszcze szybsze opracowywanie rozwiązań dla transportu przyszłości, w dodatku na jeszcze większą skalę.

Pracownicy Bombardier Transportation dołączyli do Grupy Alstom 29 stycznia 2021 roku. Alstom potwierdza również swój cel, jakim jest wygenerowanie rocznych synergii kosztowych o wartości 400 mln euro do 4.-5. roku scalonej działalności oraz przywrócenie marży Bombardier Transportation do standardowego poziomu (w perspektywie średnioterminowej). Oczekuje się, że transakcja przyniesie dwucyfrowy wzrost wskaźnika zysku na akcję (EPS) od drugiego roku po finalizacji przejęcia. Silny profil kredytowy Alstom z ratingiem Baa2 również zostanie utrzymany.

Nowy główny akcjonariusz

Jak poinformowano, fundusz depozytowo-inwestycyjny CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) staje się dziś głównym akcjonariuszem Alstom, posiadającym 17,5% kapitału akcyjnego. Fundusz CDPQ jest zaanga­żo­wany w perspektywie długoterminowej; ma też duże doświadczenie w inwestowaniu w infrastruk­turę i aktywa transportowe. Bouygues jest obecnie posiadaczem około 6% kapitału zakładowego Grupy Alstom.

Zgodnie z uchwałami zatwierdzonymi przez zgromadzenie akcjonariuszy, które odbyło się 29 paździer­nika 2020 roku, pani Kim Thomassin (reprezentująca CDPQ) oraz pan Serge Godin dołączyli dziś do zarządu Alstom. Na wniosek funduszu CDPQ zarząd Alstom mianował obserwa­torem (censeur) pana Benoit Raillarda.

Cenę referencyjną ustalono na poziomie 5,5 mld euro – tj. w dolnej części przedziału od 5,5 mld euro do 5,9 mld euro, o którym poinformowano 16 września ubiegłego roku. Wpływy z tytułu przejęcia uzgod­niono na poziomie 4,4 mld euro, co obejmuje mechanizm korekty opartej na ujemnej pozycji gotówkowej netto Bombardier Transportation na dzień 31 grudnia 2020 oraz inne korekty umowne na kwotę 1,1 mld euro.
Przejęcie sfinansowano poprzez emisję praw poboru w wysokości ok. 2 mld euro, zakończoną 7 grudnia 2020 oraz część emisji obligacji uprzywilejowanych w wysokości 750 mln euro, zakończoną 11 stycznia 2021, jak również poprzez podwyższenie kapitału zastrzeżonego na rzecz podmiotów powiązanych CDPQ i Bombardier Inc. – w łącznych kwotach (odpowiednio) 2,6 mld euro i 500 mln euro, co zreali­zowano dziś wraz z zamknięciem transakcji.

Alstom będzie dążyć do sfinalizowania zbycia niektórych aktywów połączonej Grupy zgodnie ze zobo­wią­zaniami opisanymi w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej z dn. 31 lipca 2020 roku. Chodzi m. in. o przekazanie na zewnątrz części technologii (w tym związanych z projektem taboru dużej prędkości V300 Zefiro. Więcej na ten temat piszemy tutaj.
Partnerzy działu

EIB
Kolster
SKODA
Exatel

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Zobacz również:

Alstom dostarczy czterdzieści Coradii Stream dla północnych Niemiec

Tabor i technika

Alstom dostarczy czterdzieści Coradii Stream dla północnych Niemiec

Michał Szymajda 25 lipca 2023

Nowe Linty Alstomu wycofane z ruchu w Niemczech z powodu usterek

Tabor i technika

Akiem z umową ramową na 100 wielosystemowych Traxxów

Tabor i technika

Alstom wygrał ogromny przetarg w Indiach

Tabor i technika

Alstom wygrał ogromny przetarg w Indiach

Jakub Madrjas 16 lipca 2023

Bateryjna hybryda Alstomu już na testach [film]

Tabor i technika

Alstom z umową ramową na 50 Traxxów dla Northrail

Świat

Alstom z umową ramową na 50 Traxxów dla Northrail

Mikołaj Kobryński 30 czerwca 2023

Zobacz również:

Alstom dostarczy czterdzieści Coradii Stream dla północnych Niemiec

Tabor i technika

Alstom dostarczy czterdzieści Coradii Stream dla północnych Niemiec

Michał Szymajda 25 lipca 2023

Nowe Linty Alstomu wycofane z ruchu w Niemczech z powodu usterek

Tabor i technika

Akiem z umową ramową na 100 wielosystemowych Traxxów

Tabor i technika

Alstom wygrał ogromny przetarg w Indiach

Tabor i technika

Alstom wygrał ogromny przetarg w Indiach

Jakub Madrjas 16 lipca 2023

Bateryjna hybryda Alstomu już na testach [film]

Tabor i technika

Alstom z umową ramową na 50 Traxxów dla Northrail

Świat

Alstom z umową ramową na 50 Traxxów dla Northrail

Mikołaj Kobryński 30 czerwca 2023

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5