NUMER 01-02/2019
NUMER 01-02/2019
JUŻ W SPRZEDAŻY
Temat numeru:
Konkurencja na kolei
szukaj
Śledź nas:

Zagraniczna ekspansja Kolei Rosyjskich

| Witold Urbanowicz 14.08.2017 55

Zagraniczna ekspansja Kolei Rosyjskich
fot. Koleje Rosyjskie RŻD
Nie tylko energetyka i surowce, ale także kolej pozostaje jednym z ważnych elementów polityki „eksportowej” Rosji. – Główne kompetencje RŻD to przewozy i logistyka. Dzisiaj jesteśmy obecni w ponad 40 krajach na świecie, oferujemy – dzięki swojemu unikalnemu położeniu – wygodne międzynarodowe korytarze tranzytowe – mówi Oleg Belozerow, szef Kolei Rosyjskich (RŻD). Spółka angażuje się w szereg międzynarodowych projektów, mających na celu udrożnienie i zwiększenie atrakcyjności kolejowych korytarzy transportowych z Azji do Europy, ale także jest obecna w wielu krajach, z którymi Rosja nawiązuje współpracę gospodarczą, oferując wsparcie i kredyty. Do Serbii i Iranu dołączają teraz Kuba i Indie, a RŻD mają też chrapkę na Indonezję, Brazylię czy Wietnam.
Międzynarodowa działalność Kolei Rosyjskich (RŻD) nie ogranicza się jedynie do przewozów pasażerskich i towarowych, ale także przyjmuje postać angażowania się w wiele zagranicznych projektów infrastrukturalnych. Działania te mają charakter kompleksowy i obejmują przyznawanie kredytów eksportowych, jak i udział rosyjskich firm w produkcji elementów infrastruktury czy taboru. Liczba kierunków, którymi zainteresowane są RŻD, rośnie.

Specyfika rynku, jak podkreśla Oleg Belozerow, szef RŻD, wymaga nie konkurencji, a współpracy. Słowo to zresztą szczególnie mocno wybrzmiewało na tegorocznym forum biznesowym „1520 Strategiczne Partnerstwo” w Soczi, które skupia świat szerokiego toru. – W dynamicznie zmieniającym się świecie, przy dużych wymaganiach związanych z kapitałem oraz zasobami ludzkimi, najlepsza strategia to skupienie się na kluczowych kompetencjach, wykorzystywanych do wejścia na sąsiednie, bliskie geograficznie rynki poprzez partnerstwo, alianse i inne formy współpracy – przekonywał Belozerow.

Szczególnie ważnym tematem dla RŻD pozostaje transport towarów na trasie między Azją a Europą. – Główne kompetencje RŻD to przewozy i logistyka. Dzisiaj jesteśmy obecni w ponad 40 krajach na świecie, oferujemy – dzięki swojemu unikalnemu położeniu – wygodne międzynarodowe korytarze tranzytowe z możliwie szybkim czasem przekraczania granicy, uproszczonym systemem deklarowania towarów, wspólnym systemem prawnym. Ten projekt, realizowany wspólnie z Białorusią i Kazachstanem, to przykład dynamicznie rozwijającej się współpracy w ramach Unii Europejskiej. Rezultaty projektu przekraczają oczekiwania wszystkich – podkreślał Oleg Belozerow. Jak dodaje, Koleje Rosyjskie aktywnie rozwijają swoje odcinki korytarzy transportowych i podejmują wysiłki na rzecz przyspieszenia transportu oraz skrócenia procedur celnych.

Zdaniem Belozerowa RŻD dysponuje bogatym portfolio eksportowym, stanowiąc tym samym uzupełnienie dla rządowych misji gospodarczych. Inwestycje kolejowe, obok energetyki i portów, stanowią jeden z elementów kształtowania i realizacji polityki zagranicznej Rosji. – Jesteśmy gotowi brać udział we wspólnych projektach międzynarodowych i zagranicznych. Oferujemy wszelkie usługi związane z doradztwem projektowym i strategicznym, a także projektowaniem, modernizacją i budową infrastruktury kolejowej – podkreślał szef RŻD. – Zapraszamy wszystkie firmy, które chcą wyjść na inne rynki i potrzebują silnego partnera – zachęcał Belozerow.

Serbia i Iran w trakcie realizacji

Jeden z większych projektów jest realizowany w Serbii, mającej od dawna bliskie związki z Rosją. Zgodnie z porozumieniem międzyrządowym z 2012 r., którego implementacja zaczęła się w 2014 r., zakres pomocy obejmuje kredyt o wartości 800 mln dolarów i rekonstrukcję szeregu zdegradowanych odcinków linii kolejowych na kluczowych kierunkach, o łącznej długości ok. 400 km. Celem tych działań jest podniesienie prędkości z 30 do 120 km/h.

Projekty obejmują modernizację i elektryfikację 16-kilometrowego odcinka linii Belgrad – Pancevo wraz z budową drugiego toru, przebudowę sześciu odcinków linii o długości 112 km, wchodzących w skład tzw. X korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, którą zakończono w kwietniu 2017 r., przebudowę infrastruktury na 44-kilometrowym odcinku trasy Stara Pazova – Nowy Sad wraz z budową drugiego toru oraz remont 200-kilometrowego odcinka linii Belgrad – Bar do miejscowości Wrbnica po stronie serbskiej. Dzięki współpracy rosyjscy producenci mogli dostarczyć również 27 nowych pojazdów spalinowych dla obsługi ruchu podmiejskiego. Należący do RŻD Remputmasz w 2013 r. dostarczył też 100 jednostek technicznych i utrzymaniowych.

Strategicznym kierunkiem dla Rosji jest aktualnie także Iran. To ważny punkt na trasie międzynarodowych korytarzy transportowych, w tym szczególnie promowanej trasy południe – północ, przebiegającej z Indii, przez Iran, Azerbejdżan i Rosję w kierunku Sankt Petersburga bądź Europy Zachodniej. W 2012 r. zakończono elektryfikację 4-kilometrowej linii Tabriz – Azarshahr. Jednym z rozpoczynanych obecnie projektów jest elektryfikacja blisko 500-kilometrowej linii Garmsar – Incheboron, wiodącej w stronę Morza Kaspijskiego i Turkmenistanu. Projekt ten zajmie 50 miesięcy, a koszt szacowany jest na 1,2 mld euro. Dzięki jego realizacji prędkość zostanie podniesiona z 60 do 120 km/h, przepustowość w zakresie towarów wzrośnie z 2,5 mln ton do 10 mln ton, a trasa będzie mogła być obsługiwana składami towarowymi wydłużonymi z 14 do 25 wagonów. Zgodnie z memorandum podpisanym w 2017 r. za perspektywiczne uznano projekty modernizacji tras Teheran – Tabriz, Bafgh – Bandar-e Abbas (port), Teheran – Bafgh, Sufian – granica Razi (Kapikoy). Rozwój korytarza transportowego północ – południe wymaga też budowy nowej trasy Raszt – Astara wzdłuż zachodniego wybrzeża Morza Kaspijskiego, do Azerbejdżanu.

Indie i Kuba w uzgodnieniach

Do listy zainteresowań RŻD dołączają jednak także i kolejne kraje. W Indiach RŻD współpracuje przy projekcie modernizacji linii Nagpur – Sekunderabad, którego efektem będzie podniesienie prędkości do 200 km/h. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy o przygotowaniu studium wykonalności. Holding RŻD rozważa też możliwość uczestnictwa w innych projektach infrastrukturalnych i taborowych na terenie Indii.

Rosja interesuje się też Kubą, gdzie opracowywane są założenia dla projektu kompleksowego rozwoju infrastruktury kolejowej. Kontrakt powinien zostać zawarty do końca roku po uwzględnieniu wszelkich parametrów, wartości i kwestii prawnych oraz kursowych. Zakres prac koncentrowałby się na głównej trasie z Santiago de Cuba do Hawany i obejmowałby m.in. naprawę 420 km torów, zaplanowane prace utrzymaniowe na ok. 500 km torów, nowe szyny na odcinku ok. 320 km, a także przygotowania do naprawy 1800 wagonów.

Perspektywiczne kierunki

RŻD wymienia też kilka potencjalnych kierunków rozwoju. Jest mowa o wspólnych projektach możliwych do realizacji w Wietnamie, Indonezji i Brazylii. Analizowany obecnie projekt w Wietnamie obejmuje budowę 242-kilometrowej linii ze złóż boksytowych w prowincjach Bin Fyok i Dak Nong do portu Vũng Tàu. Udział RŻD może polegać na doradztwie technicznym lub projektowaniu i wykonawstwie. W Indonezji mowa jest o rozwoju portu Buluminung na wyspie Borneo (Kalimantan) i budowie ponad 200-kilometrowej linii łączącej złoża węgla w centralnej części wyspy ze wschodnim wybrzeżem. Inne możliwe projekty zakładają budowę drugiego toru na odcinku Surabaja – Malang, a także modernizację infrastruktury. W Brazylii projekt interesujący RŻD to koncesja na korytarz północ – południe Palmas – Estrela d’Oeste (1537 km).

Listę domyka stary już projekt przedłużenia toru o rozstawie 1520 mm do Bratysławy i Wiednia (w sumie ok. 500 km nowej trasy) w celu stworzenia nowego, transazjatyckiego korytarza towarowego. Możliwości realizacji tego projektu jednak są też warunkowane politycznie, wszak rzut okiem na mapę wystarczy, by stwierdzić, że potrzebna jest też współpraca z Ukrainą (choć oczywiście kraj ten należy już do świata szerokiego toru).

Zarządzanie koleją

Pakiet działań oferowanych przez RŻD obejmuje też zarządzanie siecią kolejową. RŻD wymienia tutaj projekt zakończony w 2014 r. w Korei Północnej i polegający na przebudowie linii Hasan – Radżan wraz z rozwojem terminalu intermodalnego w ważnym porcie Radżan (niezamarzający, głęboki port). Do końca 2016 r. dzięki temu korytarzowi przewieziono 2,8 mln ton węgla.

Rosja zarządza również infrastrukturą kolejową i przewozami w Armenii. Koncesja udzielona w 2008 r. na okres 30 lat obejmuje też odnowę taboru i modernizację infrastruktury. – Nasze doświadczenia pomagają w optymalizacji szeregu kierunków działalności, którymi zarządzamy – przekonuje Belozerow. Do tej pory stworzono m.in. zaplecze do obsługi taboru w Giumri i Erywaniu, wybudowano nowy most nad rzeką Debed, wyremontowano dworce w Erywaniu, Wanadzorze i Giumri, zakupiono 60 EZT, 10 lokomotyw spalinowych, osiem lokomotyw elektrycznych oraz 35 pociągów utrzymania.

RŻD posiada także pakiet 50% akcji w Ułan-Batorskiej Kolei w Mongolii. Długofalowy cel to stworzenie korytarza transportowego Chiny – Mongolia – Rosja z uwzględnieniem trzech priorytetowych tras.

Podejmowany jest też szereg działań z zakresu logistyki i przewozów kontenerowych. Rosja współpracuje z Chinami nad projektem euroazjatyckiego szybkiego korytarza transportowego Moskwa – Pekin (z wykorzystaniem projektowanej linii KDP Moskwa – Kazań). – Dzięki realizacji projektu kolei dużych prędkości rozwiniemy nowy segment usług w postaci przyspieszonych przewozów towarów. Po zrealizowaniu korytarza Pekin – Moskwa przewóz z Chin do Europy zajmie średnio 2-3 dni – mówi Oleg Belozerow, szef RŻD. Według zapowiedzi czas transportu towarów na odcinku między Pekinem a Moskwą miałby skrócić się czterokrotnie ze 130,4 godzin do 32,6 godzin. Porozumienie obejmuje także rozwój punktów granicznych i zwiększenie ich przepustowości.

Z Kazachstanem i Białorusią utworzona została firma transportowo-logistyczna OTLK, mająca na celu sprawne obsługiwanie korytarza wschód – zachód i przewozów kontenerowych między Chinami a Europą. RŻD współpracuje też z koreańskim Samsungiem oraz objęło 75% akcji francuskiej firmy GEFCO.
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Świat

Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.
RYNEK KOLEJOWY 01-02/2019
NUMER 01-02/2019
W najnowszym numerze miesięcznika podsumowujemy 2018 rok na kolei i jak zawsze – stawiamy pytania o przyszłość. Wspólnie z RBF piszemy o konkurencji kolei, a także o potrzebie waloryzacji kontraktów na budowach. Rozmawiamy m. in. z J. Malinowskim, prezesem ŁKA i K. Magierowskim, prezesem KZŁ. Zapraszamy do lektury!

 

Śledź nasze wiadomości:

Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa oraz ich poprawiania.
współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury IAB Polska ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5