Partnerzy serwisu:
Warte uwagi

ZZDR PKP: Dyżurni ruchu są przeciążeni obowiązkami

Dalej Wstecz
Autor:

ZZDR PKP

Data publikacji:
08-03-2012
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
ZZDR PKP

Podziel się ze znajomymi:

WARTE UWAGI
ZZDR PKP: Dyżurni ruchu są przeciążeni obowiązkami
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP przygotował informację o zakresie obowiązków, do których wypełniania zobligowany jest dyżurny ruchu. Przesłany dokument pokazuje, z jak wieloma czynnościami musi radzić sobie dyżurny oraz jaka odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów ciąży na jednym człowieku.

Zakres obowiązków dyżurnego ruchu przygotowany przez ZZDR PKP to wiele obowiązków, którzy pracownicy muszą skoordynować ze sobą. Poniżej publikujemy treść pisma.

Dyżurny ruchu:

 • Prowadzi ruch pociągów na przyległych szlakach
 • Prowadzi ruch pociągów w granicach okręgów nastawczych
 • Układa drogi przebiegu dla jazd pociągowych i manewrowych oraz wyświetla
 • sygnały na sygnalizatorach w swoim okręgu nastawczym
 • Prowadzi następującą dokumentację techniczno-ruchową: dzienniki ruchu posterunku zapowiadawczego (R 146) nierzadko kilka, osobno dla każdej linii, szlaku, książkę przebiegów (R 142), książkę zajętości torów (R 292), dziennik telefoniczny (R 138), książkę kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym (E 1758), dziennik oględzin rozjazdów (D 831), książkę kontroli urządzeń łączności (R 366), kontrolkę stanu liczników, książkę urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów w okresie zimy (Iet 1), książkę rejestracji wydanych i zwróconych kluczy do bocznic, książkę obsługi terminali, rejestry i zestawienia usług dodatkowych świadczonych dla przewoźników,
 • Obsługuje systemy informatyczne SERWO, SEPE, SWDR
 • Wystawia, doręcza lub dyktuje za pomocą urządzeń łączności drużynom pociągowym rozkazy pisemne
 • Dokonuje w zależności od rodzaju urządzeń obsługi: dźwigni zwrotnicowych, aparatu blokady stacyjnej, aparatu blokady liniowej, przycisków semaforowych, manewrowych, sygnałów zastępczych, pulpitu nastawczego, komputera lub innych służących do ułożenia drogi przebiegu i podania sygnału zezwalającego urządzeń, aparatu telefonicznego, centralki telefonicznej i aparatu selektorowego, radiotelefonów radiołączności pociągowej, drogowej i manewrowej, tablic i agregatów prądotwórczych w przypadku braku zasilania urządzeń w energię elektryczną, stosuje zamknięcia pomocnicze i tabliczki ostrzegawcze, odłączników sekcyjnych zasilania trakcji elektrycznej na zelektryfikowanych liniach kolejowych.
 • Współpracuje z sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi (sąsiednimi stacjami)
 • Współpracuje z dyspozyturą informując o: gotowości pociągu do odjazdu z podaniem parametrów pociągu, niezgodnościach w parametrach pociągu, odchyleniach od wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów, skomunikowań pociągów (z reguły różnych przewoźników), zakończeniu biegu pociągu na stacji itp.
 • Współpracuje w określonych sytuacjach z SOK, Policją, służbami ratunkowymi
 • Współpracuje z pracownikami przewoźników 12.Sprawuje nadzór nad pracą manewrową
 • Sprawuje nadzór nad pracą podległego personelu
 • Odpowiada za cały proces prowadzenia ruchu pociągów
 • Obsługuje przejazdy kolejowe (zamyka i otwiera rogatki), powiadamia dróżników przejazdowych o odjeździe pociągów niejednokrotnie kilku na danym szlaku kolejowym, przy użyciu „telewizji przemysłowej" nadzoruje i odpowiada za bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych strzeżonych z odległości oraz nad \\ urządzeniami Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej
 • Nadzoruje i odpowiada za pracę nastawni wykonawczych, posterunków zwrotniczego (niekiedy kilkoma)

 

Wiele z nich zależy od warunków miejscowych. Pracodawca, mimo ich nadmiaru i pracy w ograniczonej obsadzie, systematycznie dociąża tych pracowników i dokłada czynności dodatkowych takich jak:

 • Wszystkie czynności wynikające z postanowień „Instrukcji Ir 2" w tym: utrzymanie w czystości urządzeń, pomieszczenia posterunku technicznego oraz przyległego terenu, oświetlanie latarń semaforów kształtowych oraz tarcz ostrzegawczych kształtowych (np. lampami naftowymi),
 • Czynności wynikające z postanowień „Instrukcji Ir 7" w tym: utrzymanie czystości i porządku na przejeździe ze wszystkimi urządzeniami oraz drodze w granicach między rogatkami przejazdu, utrzymanie czystości żłobków między szyną a odbojnicą, usuwanie śniegu oraz posypywanie piaskiem jezdni i chodników między rogatkami,
 • Czynności wynikające z postanowień „Instrukcji Ir 17" w tym odśnieżanie i likwidacja oblodzenia na peronach i kładkach dla pieszych,
 • Czynności wynikające z postanowień „Instrukcji Id 4" w tym: oględziny rozjazdów, smarowanie części trących, dokręcanie śrub i wkrętów, usuwanie krzewów, roślinności i chwastów, oczyszczanie rozjazdów ze śniegu i lodu,
 • Ogłaszanie przez megafony komunikatów dla podróżnych według sztywnych wzorów dostarczonych przez przewoźników (z reguły kilku różnych),
 • Palenie w piecach CO, wrzucanie dostarczonego opału do składów, kotłowni itp.,
 • Sprzątanie torów i międzytorza w obrębie stacji,
 • W przypadku zawieszonej obsługi na SKP (posterunek stwierdzenia końca pociągu) wykonuje wszystkie obowiązki przypisane pracownikowi tego posterunku,
 • Na stacjach granicznych współpracują i informują Straż Graniczną i Służby Celne, obsługa przewoźników (sprawdzanie i rejestrowanie R-7 „Wykaz wagonów
 • W składzie pociągu", koordynacja przepływu informacji pomiędzy dyspozyturami, koordynacja pracy bocznic, uzgadnianie jazd nieplanowych itd.),
 • Obsługa kas biletowych i pasażerów, nadzór nad pracownikami podczas prac w torach i rozjazdach i ich bezpieczeństwem, szkolenie praktyczne nowo przyjętych pracowników, sprzątanie terenu wokół posterunku, sprzątanie pomieszczenia nastawni, koszenie trawy,
 • Drobne prace remontowe (np. malowanie pomieszczenia nastawni),
 • Ponadto wykonują wszystkie polecenia przełożonych, które nie mają nic wspólnego z prowadzeniem ruchu, powodują oderwanie pracownika (dyżurnego ruchu, nastawniczego) od podstawowych czynności to jest bezpiecznego i planowego prowadzenia ruchu pociągów a więc mogą mieć wpływ na bezpieczne prowadzenie ruchu.

 

Pomimo tego, że instrukcje kolejowe mówią iż wykonywanie dodatkowych czynności może być nałożone na dyżurnego ruchu czy nastawniczego jedynie wtedy kiedy nie kolidują z jego podstawowymi obowiązkami, w przypadku nie wykonania polecenia zwierzchnika służbowego pracownicy ci są karani, na przykład poprzez potrącenie części wynagrodzenia.

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Zobacz również:

Zobacz również:

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
 • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
 • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5