NUMER 07-08/2021
NUMER 07-08/2021
Temat numeru:
Renesans nocnych pociągów
szukaj
Śledź nas:

Zmiany w zakresie licencjonowania transportu kolejowego

| inf. prasowa UTK 02.06.2017 586

Zmiany w zakresie licencjonowania transportu kolejowego
Fot. Dariusz Żaruk, SM42.pl
W życie weszły kolejne zmiany w ustawie o transporcie kolejowym. Zmniejszone zostały obciążenia administracyjne dla podmiotów ubiegających się o licencję. Wprowadzono też możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. Prezes UTK będzie uprawniony do uzyskiwania od właściwych organów informacji o stanie zaległości przedsiębiorcy ubiegającego się o licencję. Określona została również minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC.
30 maja 2017 r. weszły w życie zmiany rozdziału 8 ustawy o transporcie kolejowym - licencjonowanie transportu kolejowego. Zmiany dotyczą zarówno przewoźników posiadających licencje, jak też przedsiębiorców, którzy dopiero będą się starać o uzyskanie licencji przewoźnika kolejowego.

Zmiany dotyczące przewoźników kolejowych posiadających licencję

Przewoźnicy kolejowi, którzy posiadają już licencję zobowiązani są dostosować swoją działalność do nowych wymagań w zakresie dobrej reputacji, wiarygodności finansowej oraz zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej, nie później niż do 30 grudnia 2017 r.. W szczególności powinni oni zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowę gwarancji ubezpieczeniowej uwzgledniającą minimalną sumę gwarancyjną wskazaną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1033).

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości w zakresie spełniania przez przewoźnika kolejowego warunków określonych w licencji lub wymagań wynikających z ustawy o transporcie kolejowym, może dokonać kontroli przewoźnika kolejowego w tym zakresie.

Zmiany dotyczące przedsiębiorców, którzy będą ubiegać się o licencję przewoźnika kolejowego

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem licencji przewoźnika kolejowego zobowiązani są, wraz z wnioskiem o udzielenie licencji, przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących dobrej reputacji, wiarygodności finansowej, kwalifikacji zawodowych oraz zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej. Wniosek przedsiębiorcy o wydanie licencji przewoźnika kolejowego może być złożony w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniony w inny sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Prezes UTK będzie uzyskiwał od właściwych organów informacje o stanie zaległości przedsiębiorcy w podatkach; w opłacaniu składek ZUS, na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Umożliwi to znowelizowany zapis art. 46 ust. 6 pkt 2 ustawy.

Uzupełniono w ustawie przepisy dotyczące dokumentów wymaganych dla potwierdzenia wiarygodności finansowej. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie będzie mógł przedstawić sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, wystarczającym dokumentem będzie bilans. Dodatkowym wymogiem będzie przedstawienie informacji o zabezpieczonym limicie przekroczenia stanu konta rachunku bankowego.

W art. 46 ust. 9 ustawy doprecyzowano, że przedsiębiorca ubiegający się o licencję przedstawia (są 2 możliwości): dokumenty dotyczące kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przewozów kolejowych oraz szczegółowe dane dotyczącego szkolenia tych pracowników lub oświadczenie dotyczące planowanego zatrudnienia i przeszkolenia ww. pracowników.

Jednocześnie przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem licencji przewoźnika kolejowego nie mają już obowiązku udokumentowania spełniania wymagania dotyczącego dysponowania taborem kolejowym (wymaganego w poprzedniej wersji ustawy). Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego.

Sprawa ubezpieczeń

W art. 46 ust. 10 ustawy o transporcie kolejowym wprowadzono obowiązek uzyskania ubezpieczenia w formie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej już na etapie składania wniosku o wydanie licencji.

Rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego określa, iż: obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności objętej licencją, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC przewoźnika kolejowego, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:
- 100 000 euro w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych,
- 250 000 euro - w odniesieniu do przewoźników kolejowych realizujących przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której są zarządcą,
- 2 500 000 euro - w odniesieniu do pozostałych przewoźników.

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych oraz wzorów licencji.

Mimo uchylenia rozporządzenia tryb składania i rozpatrywania wniosków nie ulegnie zmianie. Po uchyleniu rozporządzenia do postępowania w sprawie składania i rozpatrywania wniosków zastosowanie znajdą przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Z kolei w przypadku wzoru licencji właściwym jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym.

Przypominamy również, że przedsiębiorcy wykonujący przewozy wyłącznie na liniach wąskotorowych nie muszą już posiadać licencji przewoźnika kolejowego. Pisaliśmy o tym w tej wiadomości.
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

Więcej na temat:

UTK (1442)
(676)

Więcej z regionu:

Polska (45775)
 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Prawo i polityka
PARTNER DZIAŁU


Wiecej na temat:

UTK (1442)
(676)

Wiecej z regionu:

Polska (45775)
Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
RYNEK KOLEJOWY 07-08/2021
NUMER 07-08/2021
Europejska może niezbyt szybko, ale dość konsekwentnie zmierza w kierunku gospodarki przyjaznej dla środowiska i nieuzależnionej od paliw kopalnych. Oczywiście największe znaczenie mają tu zmiany w energetyce, ale i do transportu przykłada się bardzo dużą wagę. Stąd od lat realizowane są projekty promujące rozbudowę infrastruktury kolejowej czy rozwijające transport publiczny. Jednym z małych kroków prowadzących do ograniczenia emisji ma być także ograniczenie ruchu lotniczego na rzecz kolejowego – tam, gdzie jest to możliwe. Oczywiście na niektórych trasach „wystarczy” wybudować koleje dużych prędkości, ale przy większych odległościach alternatywą mają być pociągi nocne. Na razie pojawiają się pierwsze po latach nowe dalekobieżne nocne połączenia – plany są bardzo ambitne, ale czy okażą się skuteczne? 

 

Śledź nasze wiadomości:

Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5