Partnerzy serwisu:
Kadry

Zmiana w zarządzie Newagu

Dalej Wstecz
Data publikacji:
02-06-2015
Tagi geolokalizacji:
Źródło:
jm, Rynek Kolejowy

Podziel się ze znajomymi:

KADRY
Zmiana w zarządzie Newagu
Dobie­gła końca kaden­cja dotych­cza­so­wego zarządu spółki Newag. Z ubiegania się o kolejną kadencję zrezygnował z przyczyn osobistych członek zarządu Wiesław Piwowar.

Wie­sław Piwo­war zwią­zany był z Newa­giem od 1978 roku, z przy­czyn oso­bi­stych zre­zy­gno­wał z ubie­ga­nia się o kolejną kaden­cję. Jak poin­for­mo­wał Radę Nad­zor­czą, Spółka jest bar­dzo dobrze przy­go­to­wana do zmiany poko­le­nio­wej. Przez ostat­nie pół roku ściśle współ­pra­co­wa­łem z Bar­to­szem Krze­miń­skim, wpro­wa­dza­jąc go we wszyst­kie moje obo­wiązki – powie­dział Wie­sław Piwo­war.

– Zosta­wiam Spółkę w dobrych rękach, mło­dego, spraw­nego mana­gera, który od początku swo­jej kariery zawo­do­wej zwią­zany jest z sek­to­rem pro­duk­cji pojaz­dów szy­no­wych i ma na tym polu wiele zna­czą­cych osią­gnięć. Jestem prze­ko­nany, że swo­imi pomy­słami, entu­zja­zmem i ener­gią wpro­wa­dzi Newag na nowe tory moż­li­wo­ści - dodał.

Uchwałą Rady Nad­zor­czej Spółki powo­łano nowy zarząd kolej­nej kaden­cji spółki Newag. W jego skład weszli dotychczasowi członkowie: Zbi­gniew Konie­czek – pre­zes zarządu, dyrek­tor naczelny, Bog­dan Borek – wice­pre­zes zarządu, dyrek­tor finan­sowy, Bar­tosz Krze­miń­ski – wice­pre­zes zarządu, dyrek­tor ds. pro­duk­cji i ope­ra­cji, Maciej Duczyń­ski – wice­pre­zes zarządu, dyrektor ds. mar­ke­tingu i roz­woju.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj w portalu MONITOR.

Tagi geolokalizacji:

Podziel się z innymi:

Pozostałe z wątku:

Zobacz również:

Newag z jedyną ofertą na nowe pociągi dla Pomorza

Tabor i technika

Newag z jedyną ofertą na nowe pociągi dla Pomorza

Jakub Madrjas 14 lipca 2023

Pierwsze zdjęcia wielosystemowego Griffina na 200 km/h

Tabor i technika

PKP Intercity zamawia kolejne Griffiny na 200 km/h w Newagu!

Tabor i technika

Pozostałe z wątku:

Zobacz również:

Newag z jedyną ofertą na nowe pociągi dla Pomorza

Tabor i technika

Newag z jedyną ofertą na nowe pociągi dla Pomorza

Jakub Madrjas 14 lipca 2023

Pierwsze zdjęcia wielosystemowego Griffina na 200 km/h

Tabor i technika

PKP Intercity zamawia kolejne Griffiny na 200 km/h w Newagu!

Tabor i technika

Kongresy
Konferencje
SZKOLENIE ON-LINE
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
Współpraca:
Transport Publiczny
Rynek Lotniczy
Rynek Infrastruktury
TOR Konferencje
ZDG TOR
ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by BM5