NUMER 11/2022
NUMER 11/2022
Temat numeru:
Przewozy intermodalne
szukaj
Śledź nas:
#Wojna Rosja - Ukraina - zobacz serwis specjalny!

Kolejowy korytarz transkaspijski – alternatywa dla trasy przez Rosję

| Roman Czubiński 15.05.2017 1,6k

Kolejowy korytarz transkaspijski – alternatywa dla trasy przez Rosję
Fot. Karimsuleymanov, GFDL
Powstający korytarz towarowy z Chin przez Kazachstan, Azerbejdżan i Gruzję do Turcji, Rumunii i Polski był – jako część Nowego Jedwabnego Szlaku – przedmiotem jednej z dyskusji podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Katowicach. Szczególnie wiele uwagi poświęcono roli odgrywanej w inicjatywie przez polskie podmioty – PKP LHS oraz Euroterminal w Sławkowie. Dyskusja zbiegła się z wizytą premier Beaty Szydło w Chinach, podczas której Jedwabny Szlak miał być również tematem rozmów.
Dyrektor ds. rozwoju biznesu Kolei Azerbejdżańskich Natig Jafarov streścił historię przedsięwzięcia. Genezą rozpoczęcia prac była chęć usprawnienia i przyspieszenia przewozów multimodalnych między Europą a Chinami oraz państwami Azji Środkowej i Zatoki Perskiej. Wzrastające zaludnienie i rozwój gospodarczy każą przewidywać dalszy wzrost obrotów handlowych, które – według Jafarowa – w 2020 r. mogą wynieść 922 mld dolarów. W lutym 2014 r. powołano międzynarodowy komitet do spraw TMTM (skrót od rosyjskiego brzmienia nazwy „Międzynarodowa Transkaspijska Trasa Transportowa”), a w kwietniu 2015 – konsorcjum, którego zadaniem było m. in. zorganizowanie obsługi przyszłych klientów i poprawa jakości przewozów.

Obiecujące wyniki testów

Jednym z głównych elementów przygotowań jest projekt modernizacji i budowy portów morskich i linii kolejowych (np. przewidywany do ukończenia we wrześniu bieżącego roku ciąg Baku – Tbilisi – Kars). Duży projekt infrastrukturalny jest realizowany także w Iranie, któremu połączenie z korytarzem transkaspijskim ma zapewnić linia Quazvin – Resht – Astara. Między Kazachstanem a Azerbejdżanem oraz, opcjonalnie w zależności od dalszego odcinka trasy, po przejeździe przez terytorium Gruzji wagony będą przewożone promami (będzie się tak działo m. in. w przypadku przewozów przez Ukrainę do Polski). W roku 2015 pierwszy pociąg testowy z chińskiego Lianyungang do tureckiej Manissy dotarł pomyślnie do celu w 14 dni. Podczas posiedzenia komitetu koordynacyjnego w Astanie 7 października ubiegłego roku deklarację członkowską podpisali przedstawiciele PKP LHS. Dalsze prace będą miały na celu przede wszystkim poprawę sprawności technologicznej.

Sekretarz generalny TMTM Baurzhan Kulushev poinformował o dużym zainteresowaniu ze strony branży logistycznej w Chinach, na Ukrainie, w Bułgarii i Polsce. Obniżone w stosunku do dotychczas stosowanych przez koleje państwowe o 35% stawki taryfowe zostały zatwierdzone w kwietniu bieżącego roku na posiedzeniu grupy roboczej w Baku, taryfy będą jednak jeszcze modyfikowane. – Wszystkie strony zdają sobie jednak sprawę, że osiągnięcie konkurencyjności wymaga jeszcze długiej pracy nad polityką taryfową i infrastrukturą oraz serwisem logistycznym – przyznał. Do końca roku mają zostać uruchomione regularne połączenia między Chinami i Europą. – Patrzymy z optymizmem na prognozy gospodarcze i jesteśmy otwarci na dialog oraz przyjmowanie nowych członków – zakończył.

Szeroka gama usług

Levan Sulaberidze reprezentował w dyskusji spółkę-córkę Kolei Gruzińskich GR Logistics&Terminals. Powołana w 2009 r. spółka odgrywa rolę operatora gruzińskiego odcinka TMTM. Jej zadanie polega przede wszystkim na przygotowywaniu infrastruktury. To właśnie w Gruzji, na stacji Achalkalaki, będzie następowała zmiana rozstawu toru z 1520 na 1435 mm, która obowiązuje w Turcji. – Ukończyliśmy już część położoną na terenie Gruzji, czekamy, aż nasi tureccy partnerzy zakończą prace u siebie – poinformował. Początkowo przepustowość nowej linii w przeliczeniu na masę przewożonych towarów będzie wynosiła 5 mln ton rocznie, by docelowo wzrosnąć nawet do 20 mln ton. Z powodu ukształtowania terenu Gruzja jest trudnym terenem do budowania kolei. Aby wyeliminować najważniejsze wąskie gardło, w 2016 r. rozpoczęto budowę tunelu o długości 9 km, mającą poprawić przepustowość, prędkość i bezpieczeństwo. Ambitną inwestycją towarzyszącą będzie też budowa portu Anaklia na wybrzeżu czarnomorskim (w pierwszym etapie ma obsługiwać przeładunek w wysokości 40 mln ton rocznie), który ma być gotowy w 2021 r. Ważną rolę odegrają też istniejące porty w Poti i Batumi oraz terminal celny w Tbilisi. Sulaberidze zaznaczył, że operator TMTM jest gotowy do „agresywnego wejścia na rynek” i zaoferowania całego pakietu usług logistycznych z samochodowym transportem kontenerów na ostatnim odcinku włącznie.

Gaidar Abdikerimow z Kolei Kazachskich (KTŻ) podkreślił, że samo położenie geograficzne Kazachstanu (dziewiąty pod względem powierzchni kraj świata, brak dostępu do oceanu) dyktuje władzom kraju przywiązywanie dużej wagi do rozwoju kolei. Państwowe dokumenty strategiczne zakładają utworzenie do 2020 r. hubu logistycznego dla centralnej Azji. KTŻ, zreorganizowane niedawno na wzór kolei europejskich, prowadzą poważny program inwestycyjny: Kazachstan to jedyne państwo poradzieckie, w którym od czasu rozpadu ZSRR wybudowano aż 2000 km nowych linii, z czego 1500 km ma związek z projektem TMTM. Dzięki temu pociąg kontenerowy "Nomad Express" już dziś dojeżdża z Lianyungang do Batumi w 16 dni, czyli 3 razy szybciej, niż pokonują tę trasę statki. W specjalnej strefie ekonomicznej przy granicy kazachsko-chińskiej powstaje natomiast „suchy port” Korgas o rocznej przepustowości 15 mln ton. Na drugim końcu kazachskiego odcinka szlaku znajdą się porty kaspijskie: istniejący Achtał i nowo budowany Kuryk.

LHS – końcowe ogniwo

Członek zarządu PKP LHS Dariusz Sikora rozpoczął od przywołania statystyk dotyczących handlu euroazjatyckiego. Jak podał, import do państw Unii Europejskiej z Azji drogą morską wyniósł w 2016 r. 15 mln TEU, przy czym wartość sprowadzonych do Wspólnoty dóbr wyniosła 773 mld euro. Zaledwie 3% importowanych towarów przekroczyło granicę UE, docierając na terytorium Polski. – Polska, jako państwo przyjmujące, może więcej zarobić na cłach od towarów importowanych. Polska racja stanu wymaga więc szerszego włączenia się w wymianę handlową Europa – Azja – stwierdził Sikora. LHS jako najdalej wysunięta na zachód linia szerokotorowa w Europie będzie ważnym ogniwem korytarza transkaspijskiego.

Wobec stale rosnących przewozów kontenerowych (w ubiegłym roku między Hrubieszowem a Sławkowem przewieziono 18 tysięcy TEU, co oznaczało wzrost o 52% w stosunku do 2015 r.) konieczna jest jednak poprawa przepustowości linii i terminali. Do 2025 r. przewiduje się wydanie prawie 1 mld zł na tabor i infrastrukturę. Ważną rolę odegra też współpraca z kolejami ukraińskimi, które planują m. in. zelektryfikować odcinek Kowel – Izow. Przedstawiciel PKP LHS zadeklarował w imieniu wszystkich uczestników przedsięwzięcia, że ich ambicją nie jest przejęcie wszystkich ładunków ze wszystkich szlaków, ale zapewnienie alternatywy, także dla przewozów morskich.

Euroterminal – stabilny partner

Prezes zarządu Euroterminalu Sławków Jakub Styczeń podkreślił korzyści, jakie wynikną dla uczestników przedsięwzięcia ze współpracy z zarządzaną przez niego spółką. Zrealizowany w ostatnich latach program inwestycyjny poprawił możliwości przeładunku zarówno kontenerów, jak i towarów masowych (zdolności przeładunkowe wynoszą obecnie ok. 289 tysięcy TEU rocznie) oraz świadczenia kompleksowych usług logistycznych. Tory normalne i szerokie wybudowano tu częściowo w splocie, dzięki czemu przy płycie przeładunkowej o długości prawie 800 metrów można obsługiwać dwa składy towarowe jednocześnie. Obiekt o powierzchni 100 hektarów jest dobrze skomunikowany zarówno w transporcie kolejowym, jak i drogowym.

Atuty położonego za końcu LHS terminalu doceniają operatorzy towarowi. – Mamy 4 połączenia w tygodniu z Portem Gdańsk, 3 do Neapolu i 2 do Niemiec. Łącznie jest to ok. 120 tysięcy TEU – wyliczył prezes. Jak dodał, potencjał Euroterminalu nie jest w pełni wykorzystany, ale w razie pojawienia się kolejnych potoków można zwiększyć pracę. Za dodatkową zaletę terminalu uznał jego strukturę właścicielską: od 2010 r. niezmiennie udziały mają w nim trzy spółki Skarbu Państwa, co zdaniem Stycznia daje „gwarancję stabilności”.

W odpowiedzi na pytanie o sposoby zapewnienia konkurencyjności wobec istniejących szlaków Sulaberidze stwierdził, że priorytetem jest wprowadzenie jednolitego dokumentu przewozowego na całą trasę, niezależnie od liczby przekraczanych granic państwowych. – Cena musi być akceptowalna dla biznesu, ale to zależy od rodzaju samego ładunku. Będą tacy spedytorzy, dla których skorzystanie właśnie z naszego korytarza będzie opłacalne – przekonywał. Chęć pozyskiwania klientów dzięki zredukowaniu do minimum formalności oraz czasu przejazdu podkreślił także przedstawiciel PKP LHS.

Ominąć Rosję – na wszelki wypadek

Słuchacze pytali o przyczyny, dla których do projektu nie przystąpiła strona rosyjska. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia alternatywy dla korytarza północnego przez Rosję, Białoruś i przejście w Małaszewiczach (korzystają z niego m.in. połączenia kontenerowe Łódź – Chengdu). – Nie mamy ambicji bycia główną drogą, ale stworzenia dodatkowej trasy – deklarował Sikora. – Tym, co każe dywersyfikować trasy, jest geopolityka – dodał Jafarov, nawiązując do mało przewidywalnej polityki Rosji i związanych z nią konfliktów międzynarodowych. – Sankcje często uderzają rykoszetem w państwa i podmioty niezaangażowane, tymczasem kluczowa w logistyce jest regularność cykli dostaw. Nasz korytarz pozwoli ją zapewnić niezależnie od polityki – podsumował Abdikerimov.

Dyrektor ds. handlu Kolei Ukraińskich Yuri Merkulov zapewnił, że choć konflikt zbrojny we wschodniej części kraju wpływa na spadek przewozów tranzytowych, fakt prowadzenia operacji antyterrorystycznej nie wpływa na bezpieczeństwo przewozów towarowych. Ponadto pozostałe statystyki przewozowe rosną, a potencjał Ukrzaliznicy daje Ukrainie możliwość stania się ważnym ogniwem TMTM. – Linie, które mają wejść w skład korytarza, znajdują się na terytoriach całkowicie kontrolowanych przez siły zbrojne Ukrainy – podkreślił. Wśród podjętych w ramach prac nad korytarzem działań wymienił przygotowanie grafiku ruchu pociągów kontenerowych oraz prace na linii Izow – Kowel – Iliczewsk, na której podniesiono prędkość do 90 km/h.
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

Więcej z regionu:

Kazachstan (60)
 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Infrastruktura
PARTNERZY DZIAŁU


Wiecej z regionu:

Kazachstan (60)
Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
RYNEK KOLEJOWY 11/2022
NUMER 11/2022
Najnowszy numer miesięcznika „Rynek Kolejowy” dedykowany jest wyzwaniom, które stawia przed branżą zmiana otaczającej nas rzeczywistości… wcale zresztą nie pierwsza w ostatnich latach. Oprócz tego jak zwykle zapraszamy do lektury ciekawych wywiadów z samą czołówką producentów taboru i wykonawców infrastruktury. Nie brakuje również aktualności, takich jak rozbudowa portów, powrót pociągów na Litwę czy sytuacji transportu miejskiego.

 

Śledź nasze wiadomości:

Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5