NUMER 03/2022
NUMER 03/2022
Temat numeru:
Wojna w Ukrainie
szukaj
Śledź nas:
#Wojna Rosja - Ukraina - zobacz serwis specjalny!

NDI wstrzymało prace na linii 207. Podwykonawcy zapowiadają blokadę dróg [aktualizacja]

| Michał Szymajda 17.05.2019 9,5k

NDI wstrzymało prace na linii 207. Podwykonawcy zapowiadają blokadę dróg [aktualizacja]
Fot. NDI
Spółka NDI, która w konsorcjum z PPM-T realizuje wartą 212 milionów złotych modernizację linii 207 z Malborka do Gardei, wstrzymała prace. – Od ponad roku usiłujemy uzyskać decyzję PLK w zakresie uznania i rozliczenia robót dodatkowych. Pomimo upływu tak długiego czasu, aneks dotyczący wykonanych robót dodatkowych nie został zawarty – czytamy w oświadczeniu spółki. NDI podkreśla, że niezapłacone wynagrodzenie to kwota niemal 12 mln złotych brutto. Poszkodowani są również podwykonawcy konsorcjum, którzy zapowiadają blokadę drogi wojewódzkiej.
Sygnały o przeszkodach w realizacji modernizacji linii 207 dostawaliśmy od początku roku. W lutym zapytaliśmy o to PKP PLK. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że „wykonawca zapewnił, że prowadzi roboty”. – Dodatkowe prace związane ze wzmocnieniem podłoża, a także mniejsze, niż zakładał zamawiający zaangażowanie wykonawcy spowodowało, że dodatkowe roboty do przygotowania trasy do bezpiecznego prowadzenia pociągów jeszcze się nie zakończyły – wyjaśniał w lutym Martyn Janduła z biura prasowego PKP PLK. Dodawał przy tym, że zarządca „mobilizuje wykonawcę NDI do utrzymania terminu”.

Kolejny sygnał, że na placu budowy dzieje się coś złego otrzymaliśmy z pomorskiego urzędu marszałkowskiego. W odpowiedzi na nasze pytania z 3 i 11 kwietnia PKP PLK napisało uspokajającą odpowiedź.

– Wykonawca kontynuuje prace. Zwracaliśmy się do wykonawcy w celu zwiększenia zaangażowania prac na linii kolejowej z Kwidzyna do Malborka. Mobilizujemy wykonawcę do zakończenia zasadniczych robót do 15 lipca i przywrócenia ruchu pociągów – przeczytaliśmy. Tymczasem 14 dni później – 25 kwietnia, NDI podjęło decyzję o wstrzymaniu swojego zaangażowania na całej modernizacji linii 207. Prace realizuje teraz wyłącznie PPM-T, konsorcjant NDI.

NDI wstrzymuje prace i czeka na pieniądze za wykonane roboty

– W trakcie realizacji tego kontraktu (prace trwają od 2017 roku – dop. red.) pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych. Zgodnie z kontraktem wykonanie robót dodatkowych powinno być poprzedzone zawarciem aneksu. Mając jednak na uwadze długi proces uzgodnień oraz traktując priorytetowo sprawną realizację kontraktu, w porozumieniu z zamawiającym podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu koniecznych prac dodatkowych jeszcze przed zawarciem stosownego aneksu – wyjaśnia kulisy sprawy Jacek Świderski, koordynator ds. promocji NDI SA.

– Od ponad roku usiłujemy uzyskać decyzję PKP PLK w zakresie uznania i rozliczenia robót dodatkowych. Niestety, pomimo upływu tak długiego czasu, aneks dotyczący wykonanych robót dodatkowych nie został zawarty. Skutkuje to nieuregulowaniem wobec konsorcjum NDI – PPM-T należności za te prace. Na dziś niezapłacone wynagrodzenie to kwota niemal 12 mln złotych brutto – dodaje rzecznik spółki.

Jak dodaje, podczas realizacji kontraktu spółka napotyka na wiele problemów związanych z odmiennymi niż przewidziane w programie funkcjonalno-użytkowym warunkami realizacji inwestycji. Sytuacja ta sprawia, że konieczne jest podjęcie przez zamawiającego oraz inżyniera kontraktu niezbędnych decyzji technicznych, w tym także takich, które skutkować będą koniecznością wykonania kolejnych robót dodatkowych.

– Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia z realizacji projektu, brak istotnych decyzji technicznych i kontraktowych ze strony PKP PLK oraz nierozliczone roboty dodatkowe, konsorcjum NDI SA oraz PPM-T w lutym podjęło wspólną decyzję o wstrzymaniu robót – informuje Jacek Świderski. Tak się jednak nie stało, bowiem spółka PPM-T zdecydowała się kontynuować realizację prac, pomimo nierozstrzygniętej kwestii zapłaty za prace dodatkowe. Tu ważna uwaga: właścicielem PPM-T jest… PKP PLK i w tym należy upatrywać przyczyny, dla której spółka ta pomimo trudności pozostaje na budowie.

Podwykonawcy chcą zablokować drogę krajową

Jednocześnie protestem grożą podwykonawcy NDI i PPM-T. Jeden z nich, w piśmie, które trafiło także do redakcji „Rynku Kolejowego”, podkreśla swoją trudną sytuację, spowodowaną brakiem zapłaty za wykonane prace. – W związku z tym, że do tej pory nie uzyskaliśmy od nikogo pieniędzy, a jesteśmy ciągle odsyłani do kogoś innego, informujemy, że występujemy na drogę sądową o zapłatę i bierzemy udział w proteście zaplanowanym na 22 maja na drodze krajowej nr 55 z kilkudziesięcioma innymi nieopłaconymi podwykonawcami – czytamy. Podwykonawca wskazuje, że konsorcjum PPM-T i NDI powinno zapłacić mu ponad 135 tysięcy złotych, a niektóre nieopłacone faktury pochodzą aż z 2017 roku. – Jesteśmy zdesperowani i wściekli – podkreśla przedstawiciel przedsiębiorcy.

Tymczasem NDI zapewnia, że kwestia rozwiązania problemu płatności dla podwykonawców jest dla spółki bardzo ważna. – 16 maja, z inicjatywy PKP PLK, w Kwidzynie odbyło się spotkanie przedstawicieli zamawiającego, konsorcjum NDI SA – PPM-T oraz firm podwykonawczych. W trakcie tego spotkania ze strony zamawiającego padły deklaracje dotyczące wypłaty zobowiązań wobec firm podwykonawczych.

– Liczymy, że zamiar rozwiązania problemu płatności dla podwykonawców przyspieszy także decyzje zamawiającego co do uznania i wypłaty konsorcjum wynagrodzenia za roboty dodatkowe, a nadto wpłynie na zmianę decyzji o wstrzymaniu płatności za już zafakturowane i niezapłacone roboty, które wynosi obecnie ponad 3,5 mln złotych brutto. Łącznie z kwotą należną za roboty dodatkowe środki te z naddatkiem wystarczą na pokrycie zobowiązań wobec podwykonawców. Spółka NDI potwierdza wolę, aby uruchomione środki niezwłocznie zostały na ten cel przeznaczone – deklaruje NDI.

Problemy także z konsorcjantem

W piśmie NDI zaznacza, że dodatkowym utrudnieniem jest dla wykonawcy również fakt, iż PPM-T – konsorcjant NDI– od kilku miesięcy odmawia wyrównania rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum. – Udokumentowane saldo zobowiązań PPM-T wobec NDI SA na dzień 16 maja wynosi już prawie 16 milionów złotych – napisał Jacek Świderski.

PKP PLK: wyjaśniamy kwestię należności dla podwykonawców

Polskie Linie Kolejowe oszczędnie wypowiadają się w sprawie. Spółka potwierdziła informację NDI, dotyczącą spotkania z zainteresowanymi stronami. – Celem spotkania jest szczegółowe przedstawienie trybu realizacji zaległych płatności. Rzeczowe stanowisko spółki powinno jednoznacznie wyjaśnić sprawę płatności dla podwykonawców – napisał Martyn Janduła z biura prasowego PLK.

Zapytaliśmy też PKP PLK o zaawansowanie prac. Dotąd wymieniono tory i podkłady na niemal całym odcinku od Kwidzyna do Malborka. Dla pasażerów są już gotowe konstrukcje nowych peronów w miejscowościach Kwidzyn, Brachlewo, Sztumska Wieś i Gościszewo. Na stacji w Kwidzynie wymieniona jest większość torów i rozjazdów, gotowy jest także obiekt nastawni, z którego będzie prowadzony ruch pociągów.

– Obecnie prowadzone są prace przy przebudowie konstrukcji wiaduktu kolejowego w okolicach Malborka. Trwa również budowa nowego przejścia podziemnego na stacji Kwidzyn, które połączy perony z budynkiem dworca. W dalszym etapie zaplanowano remont szlaku z Kwidzyna do Gardei oraz przebudowę stacji Sztum – wyjaśnia Martyn Janduła. PKP PLK obiecała otwarcie linii 207 do ruchu w połowie lipca. To później niż planowano o ponad pół roku. Z informacji, które otrzymujemy, nie jest jednak pewne, że pociągi ruszą latem.

NDI uznanym wykonawcą prac dla PLK. Problemy na linii 207 „trudne do zrozumienia”

– Problemy, z którymi borykamy się przy realizacji tego kontraktu są dla nas trudne do zrozumienia i w takiej skali nie występowały na żadnym z realizowanych przez nas dotychczas kontraktów kolejowych. Na rynku budownictwa kolejowego działamy od 2012 roku i dla Zamawiającego – PKP PLK SA zrealizowaliśmy skutecznie wiele projektów. Mimo trudnej sytuacji, wierzymy jednak, że znajdziemy porozumienie i pomyślne dla wszystkich zaangażowanych stron rozwiązanie – napisał Jacek Świderski.

NDI w ostatnich latach realizował z sukcesem szereg kontraktów dla PKP PLK. Spółka zmodernizowała np. linię 353 na odcinku Poznań Wschód – Wydartowo, a także od Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego. Efektem jej pracy jest także rewitalizacja licznych odcinków linii 272 od Kluczborka do Poznania, czy linii 210 ze Szczecinka do Runowa Pomorskiego.

[Aktualizacja] Poniżej stanowisko przedstawione przez rzecznika PKP PLK Mirosława Siemieńca:

"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PLK nie mają zaległości płatniczych w stosunku do konsorcjum firm NDI S.A. i PPM-T.

Nieprawdą jest, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od ponad roku nie uznają i nie rozliczają robót dodatkowych NDI S.A. Wykonawca dopiero 13 maja 2019 uzupełnił dokumenty, umożliwiając przyjęcie i zatwierdzenie robót - jest to planowane w przyszłym tygodniu. Ostateczne roszczenie NDI S.A., które jest pierwszym krokiem do rozliczenia, zgłoszone zostało w grudniu 2018. W lutym 2019 zostało przez NDI skorygowane. Inżynier projektu, nadzorujący w imieniu PLK inwestycję, powiadomił NDI S.A. o błędach, nieprawidłowościach i brakach w dokumentach. W maju wykonawca uzupełnił dokumenty. Na obecnym etapie weryfikacji inżynier kontraktu wskazuje, że zostały wykonane roboty o wartości ok 7,5 mln zł brutto, a nie jak wskazuje wykonawca za niemal 12 mln zł brutto. Zgodnie z warunkami kontraktu (wg FIDIC), dopiero uznanie roszczenia wykonawcy przez Inżyniera jest podstawą do zawarcia aneksu.

Nieprawdą jest informacja o braku decyzji technicznych i kontraktowych ze strony PLK. Wszelkie decyzje techniczne zapadały na bieżąco, zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez strony kontraktu. Cykliczne spotkania wykonawcy, inżyniera projektu oraz zamawiającego na radach budowy, naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach roboczych zapewniały dialog pozwalający wyjaśniać wszelkie kwestie techniczne i kontraktowe.

Mija się z faktami informacja, jakoby NDI S.A. wspólnie z PPM-T w lutym 2019 podjęły decyzję o wstrzymaniu robót. Roboty na linii Malbork – Gardeja są kontynuowane. PPM-T pracowało m.in. 17 maja na wiadukcie nad linią nr 9 oraz w sąsiedztwie stacji Kwidzyn.

Uczciwe rozliczania podwykonawców jest priorytetem dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wobec informacji o zaleganiu przez Konsorcjum NDI i PPM-T z płatnościami dla podwykonawców, PLK zdecydowały o wstrzymaniu płatności dwóch ostatnich faktur wykonawcy na łączną kwotę ok 3 mln zł. Zatrzymana kwota zostanie wykorzystana na uregulowanie zaległości Konsorcjum wobec podwykonawców. Przedstawiciele PLK 16.05.2019 r spotkali się z poszkodowanymi podwykonawcami, by wyjaśnić i uregulować zaległe płatności. W ramach solidarnej odpowiedzialności pierwsze płatności będą w najbliższym tygodniu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniają, że rzeczowe, zgodne z zapisami umowy, postępowanie stron pozwoli na rozwiązanie problemów i kontynuowanie ważnej społecznie inwestycji."
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Infrastruktura
PARTNERZY DZIAŁU


Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
BĄDŹ NA BIEŻĄCO:
Śledź nasze wiadomości:
Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
RYNEK KOLEJOWY 03/2022
NUMER 03/2022
Oddajemy w Państwa ręce wyjątkowy numer "Rynku Kolejowego". Tematem głównym miesięcznika po raz pierwszy jest bowiem wojna. Nie mogło być jednak inaczej, skoro ta tragiczna sytuacja wpływa nie tylko na naszych sąsiadów, ale i na nas, na tak wiele sposobów. W numerze podsumowaliśmy zarówno działania podejmowane przez polskie koleje, w tym przewóz uchodźców i pomocy, jak i niesamowitą odwagę i poświęcenie kolejarzy Ukrzaliznyci. Wiele uwagi poświęcamy też wpływowi wojny na logistykę i gospodarkę. W pozostałej części numeru szczególnie polecamy naszą rozmowę z prezesem PKP PLK i materiały o programie Kolej Plus.

 

Śledź nasze wiadomości:

Zapisz się do newslettera:
Podanie adresu e-mail oraz wciśnięcie ‘OK’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa na podany adres e-mail newsletterów zawierających informacje branżowe, marketingowe oraz handlowe.
  • przesyłanie przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa (dalej: TOR), na podany adres e-mail informacji handlowych pochodzących od innych niż TOR podmiotów.
Podanie adresu email oraz wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sielecka 35, 00-738 Warszawa oraz ich poprawiania.
współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | BM5