NUMER 03/2018
NUMER 03/2018
JUŻ W SPRZEDAŻY
Temat numeru:
Taki był rok 2017
szukaj
Śledź nas:

Kolejne stypendia od Newagu

| inf. prasowa 07.09.2017 23

Kolejne stypendia od Newagu
fot. Newag
Premier Beata Szydło wraz z Newagiem wspiera najzdolniejszych — kolejne stypendia ufundowane.
Podczas trwa­ją­cego XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój, w obecności Pani Premier Beaty Szydło uho­no­ro­wa­nej tytułem “Człowieka Roku”, za wyjątkową postawę i dokonania, które wywarły największy wpływ na bieg spraw w Europie Środkowo-Wschodniej, prezes firmy NEWAG Zbigniew Konieczek podpisał umowę z Panem Jerzym Bochyńskim wiceprezesem Fundacji Sądeckiej, dotyczącą ufundowania stypendium dla najzdolniejszej młodzieży z subregionu sądeckiego.

Ufun­do­wane sty­pen­dium im. Braci Potocz­ków w swoim sta­tu­cie ma za zada­nie wspie­ra­cie nauki zdol­nej mło­dzieży znaj­du­ją­cej się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej. Jego celem jest rów­nież pro­mo­wa­nie mło­dych talen­tów, uczniów twór­czych, pra­gną­cych robić wię­cej i wie­dzieć wię­cej dla wła­snego roz­woju i dosko­na­le­nia się. Ini­cja­to­rem powsta­nia Fun­du­szu w 1992 roku był ówcze­sny poseł Zyg­munt Ber­dy­chow­ski. Za jego patro­nów celowo wybrano braci Jana i Sta­ni­sława Potocz­ków z Rdzio­stowa, któ­rzy zmie­nili sądecką wieś na prze­ło­mie XIX i XX wieku.

To nie jedyne stypendium, które firma NEWAG zapewnia zdolnej młodzieży. Z początkiem tego roku NEWAG ufundował stypendium „Pro­desse in poste­rum” dla studentów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Wspomniany program stypendialny ma za zadnie wspierać najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność: Inżynieria Produkcji Środków Transportu Masowego.
Wiesz na ten temat więcej?
.

Podziel się tym z innymi:

Więcej z regionu:

Polska (0)
 
 
POLECANE WIADOMOŚCI
WYŚWIETL WIĘCEJ WIADOMOŚCI

 

Biznes
PARTNERZY DZIAŁU


Wiecej z regionu:

Polska (0)
Podziel się ze znajomymi:
KATALOG KOLEJOWY
RYNEK KOLEJOWY 03/2018
NUMER 03/2018
To był udany rok dla naszego wydawnictwa. W połowie roku do rodziny naszych portali internetowych składającej się dotąd z Rynku Kolejowego, Rynku Infrastruktury i Transportu Publicznego dołączył Rynek Lotniczy. O najważniejszych wydarzeniach mijającego w świetle całego rynku kolejowego roku piszemy w najnowszym Raporcie. Polecamy także m. in. rozmowę z nowym Prezesem Pesy oraz długi wywiad z szefem Przewozów Regionalnych.

 

współpraca

 Rynek Lotniczy Transport Publiczny Rynek Infrastruktury IAB Polska ZDG TOR
© ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMS