Partnerzy serwisu:

PLK wybrała wykonawcę modernizacji linii 207 do Malborka

Martyn Janduła 27.02.2017 94

PLK wybrała wykonawcę modernizacji linii 207 do Malborka
KwidzynFot. Dariusz Żaruk, SM42.pl
PKP PLK rozpisały przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork”. W postępowaniu wzięło udział sześć podmiotów, jednak to konsorcjum firm z Gdańska i Sopotu zrealizuje kontrakt. Prace mają być wykonane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
PLK wyłoniła wykonawcę inwestycji, który będzie pracował w formule „projektuj i buduj”. W ramach inwestycji zawarto także pełnienie nadzoru autorskiego na czas trwania i odbioru robót budowlanych. Modernizacja obejmie odcinek od granicy województwa pomorskiego i kujawsko–pomorskiego w km 76, 400 do km 133,026 w województwie pomorskim. W tej chwili lekkie pojazdy pasażerskie poruszają się tu z prędkością od 60 do 80 km/h z miejscowymi ograniczeniami. Po remoncie, na większej części odcinka Gardeja – Malbork prędkość zostanie podniesiona do 100, na części także 120 km/h. Więcej na temat przetargu pisaliśmy tutaj.

Ofert do PKP PLK wpłynęło 6. Budżet zamawiającego wyniósł dla tego zadania 259,88 mln zł brutto. Oferty były oceniane jednak nie tylko pod kątem ceny, która stanowiła 60% oceny. Pod uwagę brano także dostępność linii kolejowej mierzoną czasem zamknięć torowych – 20% oraz okres gwarancji – 20%.

Najtańsza oferta Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor z Zawiercia oraz oferta Budimeksu zostały przez PKP PLK odrzucone. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę konsorcjum firm NDI z Sopotu i Pomorskiego przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego z Gdańska. Oferent zaproponował, że wykona prace za 261,18 mln zł brutto. Czas zamknięć torowych określono na 3600 godzin, zaś gwarancja wyniesie 72 miesiące. Zwycięska oferta pokonała m.in. te pochodzące od ZUE (280,2 mln zł brutto i 9984 godzin zamknięć torowych), Torpolu (293,6 mln zł brutto i 9264 godzin) i Trakcji PRKiI (250 mln zł brutto i 6192 godzin).

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych), opracowanie projektu wykonawczego, opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów. Roboty na infrastrukturze obejmą nawierzchnię i podtorze, urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), urządzenia i systemy telekomunikacyjne, urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, obiekty inżynieryjne, perony i obiekty kubaturowe oraz przejścia i przejazdy. Inwestycja ma być gotowa do 31 października 2019 roku.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony