Partnerzy serwisu:

Zmiany w kosztach CIT na 2018 r. dotkną finansowania infrastruktury kolejowej

Dorota Dąbrowska 02.10.2017 1,1k

Zmiany w kosztach CIT na 2018 r. dotkną finansowania infrastruktury kolejowej
Fot. Gerard Gryzgot, SM42.pl
W przygotowanym przez resort finansów projekcie zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2018 r. znajdują się rozwiązania, które w sposób niekorzystny mogą wpłynąć na obciążenia podatkowe przedsiębiorców. Pomimo, że ostateczny projekt – po konsultacjach publicznych – ma zostać złagodzony, to jednak proponowane w nim uregulowania i tak przełożą się na wyższe opodatkowanie przedsiębiorców – pisze w komentarzu dla "Rynku Kolejowego" Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy w kancelarii Jara Drapała & Partners.
Finansowanie infrastruktury kolejowej

Najbardziej dotkliwa może się okazać zmiana zasad rozliczania odsetek, zgodnie z którą wyłączeniu z kosztów mają podlegać koszty finansowania dłużnego ponad 30% EBITDA (tj. dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania + odpisy amortyzacyjne + dodatnia różnica między przychodami i kosztami finansowania). Co ważne, w sposób istotny rozszerzono ograniczenie na odsetki od wszystkich form zadłużenia, tj. odsetki od pożyczek, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia należności i zobowiązań (w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych), niezależnie na rzecz kogo zastały one poniesione. Wskazane ograniczenie ma zastąpić dotychczasowe przepisy o niedostatecznej kapitalizacji i będzie dotyczyło wszystkich podatników, niezależnie do tego, czy odsetki będą wypłacane podmiotowi z grupy, podmiotowi niezależnemu, czy bankowi. Ze wskazanego ograniczenia zostaną wyłączone jedynie przedsiębiorstwa finansowe (np. banki, ubezpieczyciele) oraz podatnicy, u których nadwyżka kosztów finansowania w danym roku nie przekroczy 120 000 zł. Koszty finansowania wyłączonych w danym roku podatkowym będą mogły być odliczone w latach następnych.

Te ograniczenia dotkną w szczególności przedsiębiorstwa inwestujące w infrastrukturę kolejową, co zawsze wiąże się z potrzebą finansowania inwestycji w różnych formach, najczęściej w formie pożyczki, ale też poprzez zawarcie umowy leasingu. Limitowaniu w takim przypadku będzie podlegać część odsetkowa raty leasingowej, co przy niskim wskaźniku EBITDA może wskazywać na nieopłacalność leasingu.

Nowe przepisy przewidują wprawdzie ochronę praw nabytych, ale w ograniczonym zakresie. Dotychczasowe zasady będą mogły być stosowane do odsetek od pożyczek przekazanych podatnikowi przed wejściem w życie nowelizacji, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

Rozliczanie kosztów pośrednich

Wzrost obciążenia CIT spowoduje też zmiana dotycząca rozliczania kosztów pośrednich, które na dzień dzisiejszy stanowią koszt w dacie ujęcia go w księgach rachunkowych. Zgodnie z projektowaną zmianą od 2018 r. dniem poniesienia kosztu będzie dzień, na który zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości dany koszt obciąża wynik finansowy tej jednostki, w tym poprzez dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne. Ta zmiana spowoduje odsunięcie w czasie rozliczania kosztów podatkowych, które zgodnie z prawem bilansowym są aktywowane, np. wstępna opłata leasingowa. Przedsiębiorcy staną przed dylematem, czy zgodnie z prawem bilansowym aktywować dany wydatek, co przełoży się na zwiększenie wyniku EBITDA, a tym samym zwiększenie limitu odsetek możliwych do potrącenia w kosztach podatkowych, ale spowoduje konieczność rozliczania tego wydatku w czasie dla celów podatkowych. Proponowany przepis, choć dotyczy daty potrącania kosztów pośrednich, to jednak w niektórych przypadkach może wiązać się z ograniczeniem kosztów uzyskania przychodów. Będzie tak w przypadku umów leasingu operacyjnego, który dla celów bilansowych stanowi u korzystającego leasing finansowy, a zatem jest kosztem bilansowym poprzez odpisy amortyzacyjne. Skoro nowe przepisy zezwalają na potrącenie kosztów w dacie odpisu amortyzacyjnego dokonywanego zgodnie z przepisami o rachunkowości, to kosztem podatkowym będzie tylko ta część miesięcznej raty leasingowej, która jest równa miesięcznej amortyzacji bilansowej. Nie jest jasne czy i kiedy ta różnica w racie leasingowej będzie kosztem podatkowym.

Koszty usług niematerialnych – stracą zarządcy infrastruktury kolejowej

Kolejną zmianą polegającą na ograniczeniu kosztów jest wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów określonych usług niematerialnych, jak usługi doradcze, zarządcze, reklamy, przetwarzania danych oraz wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje, prawa autorskie, znaki towarowe). Wydatki na te cele przekraczające 3 mln zł w skali roku nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Nowa wersja projektu ma zakładać, że wskazane limity nie będą dotyczyć podmiotów niepowiązanych oraz transakcji w ramach podatkowej grupy kapitałowej. Będzie też możliwość przenoszenia na przyszłe okresy (do 5 lat podatkowych) kwoty kosztów ww. usług, opłat i licencji przekraczającej limit obowiązujący w danym roku. Wskazane ograniczenie dotknie przede wszystkim zarządców infrastruktury kolejowej działających w ramach grupy, u których wskazane wydatki na usługi niematerialne mogą stanowić istotną pozycję kosztową.

Niebawem ministerstwo finansów opublikuje ostateczną wersję projektowanych zmian, jednak jest pewne, że nowe regulacje mają wejść w życie już 1 stycznia 2018 r. A zatem przedsiębiorcy, którzy chcą jeszcze w 2018 r. skorzystać z dotychczasowych zasad potrącania kosztów odsetek, powinni już obecnie zdecydować o zawarciu umów finansowania, by zapewnić otrzymanie kwoty pożyczki do końca 2017 r.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Obserwator Legislacyjny
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony