Partnerzy serwisu:

Zielonka mówi nie likwidacji tymczasowego przejazdu

Martyn Janduła 03.10.2016 238

Zielonka mówi nie likwidacji tymczasowego przejazdu
Budowa tunelu w Zieloncefot. RK
Miasto Zielonka sprzeciwia się planom zamknięcia przejazdu tymczasowego przez tory. Urzędnicy i mieszkańcy boją się, że gmina na 4 miesiące zostanie odcięta od kołowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy północną i południową częścią miasta. Wszystko z powodu przedłużającej się realizacji innej inwestycji – tunelu w ciągu ul. Kolejowej. Swoje stanowisko w tej sprawie przyjęła Rada Miasta Zielonki.
Zgodnie z pierwotnymi planami z jakimi zapoznano Zielonkę, w tym czasie miał być już oddany do użytku tunel w ciągu ul. Kolejowej. Niestety budowa tego obiektu jeszcze nie jest gotowa. Co więcej, w grudniu tego roku na linii wołomińskiej ma zostać oddany do użytku docelowy układ torowy. Trwają ostatnie prace związane z jego przygotowaniem.

Torpol – wykonawca pierwszego etapu modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica na odcinku od Warszawy Rembertów przez Zielonkę do Tłuszcza – poinformował, że w związku z potrzebą dokończenia skomplikowanego układu szynowego na stacji Zielonka, jest zmuszony zamknąć przejazd tymczasowy w ciągu ulic ks. Abramskiego-Słowackiego na okres około 4 miesięcy. Miasto w tej sprawie wyraża jednak swój zdecydowany sprzeciw.

Rada Miasta przeciwna

– Nie ma naszej zgody na to, by miasto zostało bez przejazdu na tak długi okres. Rozmawiamy z inwestorem i wykonawcą, szukamy rozwiązania dla tej sytuacji – mówi Grzegorz Dudzik, burmistrz Zielonki.

Swoje stanowisko w tej sprawie przyjęła także Rada Miasta, która wyraża stanowczy protest przeciwko zamknięciu tymczasowego przejazdu kolejowego w kilometrze 14,447 linii nr 6 wobec jednoczesnego nieoddania do użytkowania tunelu w ciągu ulicy Kolejowej. Jak można wyczytać z uchwały, zamknięcie tymczasowego przejazdu nie może zostać zaakceptowane z uwagi na bezwzględną konieczność utrzymania kołowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy północną i południową częścią miasta. Radni tłumaczą to problemami z dowozem dzieci do szkól i przedszkoli, osób starszych i niepełnosprawnych do przychodni oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

Rada Miasta Zielonka wyraża opinię, że przejazd tymczasowy może zostać zamknięty wyłącznie w przypadku wcześniejszego uruchomienia tunelu w ulicy Kolejowej w Zielonce bądź wykonania nowego przejazdu tymczasowego zlokalizowanego w dogodnym dla mieszkańców miejscu niekolidującym z harmonogramem prac wykonawcy.

Tymczasowy przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulic ks. Abramskiego-Słowackiego został zbudowany aby usprawnić komunikację w rejonie Zielonki podczas prowadzonej modernizacji linii kolejowej. – Cały czas jesteśmy w kontrakcie z władzami Zielonki. Zależy nam na tym aby utrzymać dobrą komunikację w trakcie robót – mówi Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK.

Przejazd to był dobry gest w stronę miasta

Torpol z kolei zaznacza, że nie był zobowiązany do wybudowania i utrzymania przejazdu tymczasowego w Zielonce. – Uczyniliśmy jednak ukłon w stronę władz miasta i wykonaliśmy tymczasowy przejazd, ponosząc przy tym niemałe koszty, chociaż skomunikowanie miasta jest zapewnione przez Kobyłkę i wjazd do Zielonki od strony W-wa Rembertów i Ząbek – podkreśla Piotr Odzijewicz, rzecznik prasowy firmy.

Odzijewicz zwraca także uwagę, że miasto w chwili prowadzonych konsultacji społecznych nie wyrażało sprzeciwu decydując się na budowę bezkolizyjnej przeprawy w ul. Kolejowej. – Wiadomym jest, że czas budowy takiej przeprawy jest długi, dlatego też w tamtym okresie należało uzgodnić z zamawiającym, by w ofercie znalazł się zapis nakładający na przyszłego wykonawcę tunelu budowę objazdu zamkniętej ulicy – mówi.

Torpol wyjaśnia także, że spisał porozumienie z władzami miasta Zielonka wykazując maksimum dobrej woli i wybudował pełnowartościową przeprawę tymczasową w wysokim standardzie, która umożliwiła skomunikowanie drogowo-piesze. Jak podkreśla Odzijewicz, wykonawca przez wybudowanie tymczasowej przeprawy przyjął również na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, gdyż przyjął na teren budowy osoby postronne i wszelkie potencjalne zdarzenia obciążają personalnie kierownika budowy.

Jednak decyzja w kwestii rozwiązania tej sytuacji leży w gestii PKP PLK i miasta Zielonka. – Torpol dla wywiązania się w terminie i oddania wszystkich torów dla ruchu pociągów jest zmuszony 21 listopada zlikwidować przeprawę drogową, pozostawiając możliwość przeprawy pieszej – mówi Odzijewicz. Dodatkowo przejazd ten i tak musi zniknąć z powodu, że w taj samej lokalizacji docelowo muszą być zabudowane rozjazdy kolejowe.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony