Partnerzy serwisu:

ZDG TOR: Pewny partner na niepewne czasy

Marcin Wojtowicz 08.04.2020 1

ZDG TOR: Pewny partner na niepewne czasy
fot. Adobe Stock
Trudna sytuacja gospodarcza, wywołana globalną pandemią, sprawiła, że wiele firm znalazło się w ciężkim położeniu. W takiej sytuacji jedynie doradca o dogłębnej znajomości rynku i mający pełną wiedzę o dostępnych narzędziach pomocowych może zapewnić skuteczne wsparcie. O zaproponowanych przez rząd i jego agendy rozwiązaniach pisze Marcin Wojtowicz, Senior Project Manager w Zespole Doradców Gospodarczych TOR.
Gobalna pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że polska gospodarka, podobnie jak wiele innych na całym globie, zanalzła się w bezprecedensowej, trudnej sytuacji. Mamy obecnie do czynienia z ogólnoświatowym szokiem gospodarczym, który przełożył się na spadek konsumpcji, inwestycji, handlu oraz produkcji. Nad światowymi gospodarkami zawisło widmo recesji.

W pierwszej kolejności ograniczenia dotknęły sektor transportowy. Kolejne państwa wprowadzały restrykcje w poruszaniu się – początkowo dotyczyły one ruchu międzynarodowego z oraz do Chin czy Włoch, ale bardzo szybko przekształciły się w decyzje o zamykaniu granic. Za nimi poszły poważne obostrzenia dotyczące poruszania się w obrębie poszczególnych państw. Zamarł międzynarodowy transport lotniczy i kolejowy. Spadek popytu pociągnął za sobą zawieszenie lotów oraz kursowania pociągów i autokarów oraz znaczne redukcje w komunikacji miejskiej.

W zakresie przewozu towarów doszło do zerwania niektórych łańcuchów dostaw, co zmusiło część wytwórców do ograniczenia produkcji jeszcze przed znaczącym wzrostem zachorowań na COVID-19.

Ta bezprecedensowa sytuacja sprawiła, że poszczególne państwa rozpoczęły działania mające na celu ratowanie narodowych gospodarek. Tak też uczynił i polski rząd, ogłaszając Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet rozwiązań, który ma ochronić przedsiębiorstwa i obywateli przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią. Wśród szeregu ujętych w Tarczy propozycji dotyczących najmniejszych przedsiębiorców uwzględniono między innymi: zwolnienie ze składek ZUS na okres do trzech miesięcy, a dla samozatrudnionych i zakładów pracy zatrudniających do 9 pracowników. Wprowadzono świadczenia postojowe czy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Niezależnie od powyższych rozwiązań ujętych w Tarczy Antykryzysowej, pomoc oferują także inne instytucje. W pierwszej kolejności wspomnieć należy o podmiotach skupionych w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której proponowane są następujące działania:

  • Polski Fundusz Rozwoju umożliwia otrzymanie finansowania w postaci obejmowania udziałów akcji, obligacji lub pożyczek;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wystawia dla firm gwarancje zabezpieczające do 80% wartości kredytu, który, dzięki temu, powinien być łatwo dostępny dla przedsiębiorstw. Ponadto BGK pracuje nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii oraz nad utworzeniem Funduszu Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane mają być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19;
  • Agencja Rozwoju Przemysłu udostępnia pożyczki dla małych i średnich firm oraz preferencyjny leasing dla branży transportowej;
  • KUKE ubezpiecza obrót handlowy i pomaga w finansowaniu eksportu.

Ponadto trwają prace, by firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych, a sektor bankowy planuje szereg działań wspierających swoich klientów.

Wachlarz dostępnych już środków, mających na celu przeciwdziałać negatywnym efektom pandemii, jest bardzo szeroki, a dodatkowo trwają prace nad kolejnymi. Część z nich wiązać się będzie z przygotowaniem stosownej dokumentacji lub też oceną aplikujących o pomoc podmiotów gospodarczych.

Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz pozostałe spółki z Grupy TOR (w szczególności TOR Certyfikacje Sp. z o.o.) są gotowe do świadczenia usług doradczych uzupełniających działania ratunkowe oferowane przez rząd i agendy państwowe. Na bieżąco śledzimy informacje o pojawiających się mechanizmach pomocowych i analizujemy dostępne rozwiązania. Głęboko wierzymy w to, że nasza wiedza może okazać się niezbędna dla tych klientów, którzy będą musieli zrewidować swoje plany i strategie na najbliższe miesiące i lata.

Przez ostatnie kilkanaście lat dla wielu klientów sporządziliśmy analizy i ekspertyzy z zakresu finansów, rozwiązań technicznych czy otoczenia prawnego. Skutecznie pozyskiwaliśmy środki finansowe z funduszy europejskich. Jesteśmy autorami studiów wykonalności, dokumentacji przedprojektowych oraz dokumentacji na potrzeby finansowania zewnętrznego. Nasze portfolio obejmuje szereg projektów dotyczących audytów przedsiębiorstw, oceny ich zdolności finansowej i operacyjnej oraz ich zaplecza technicznego.

Oferujemy doradztwo biznesowe oparte na wysokiej specjalizacji wynikającej z doświadczenia i dogłębnej znajomości szeroko pojętego sektora transportu – ta wiedza jest kluczowa w okresie podejmowania decyzji mogący zaważyć na dalszych losach przedsiębiorstwa. Znamy i rozumiemy transport oraz sposób prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. To właśnie dzięki temu możemy zaoferować najwyższą, niedostępną dla innych pomiotów, jakość świadczonych usług oraz zagwarantować indywidualne podejście do każdego przypadku.

W ostatnich latach pracowaliśmy dla klientów z branży kolejowej, transportu publicznego, produkcji przemysłowej, dostawców nowych usług opartych na technologiach oraz dla podmiotów z sektora publicznego. Wiedza, rozległe doświadczenie i unikalne kompetencje to najważniejsze cechy, które umożliwią nam skuteczną pomoc w tych trudnych i niepewnych czasach.
PARTNERZY DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport