Partnerzy serwisu:

Z Opola do Kędzierzyna-Koźla 160 km/h

Martyn Janduła 29.12.2016 518

Z Opola do Kędzierzyna-Koźla 160 km/h
Fot. Px48-28, SM42.pl
PKP PLK ogłosiły właśnie przetarg na realizację zadania pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie” na liniach 136 oraz 132. Inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”. W planach jest m.in. podniesienie prędkości do 160 km/h.
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie wykonanie wszystkich wymaganych robót. W kolejnym etapie zamawiający będzie wymagał wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia.

Wąskie gardło E30

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie województwa opolskiego. Linia kolejowa E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole położona jest na terenie 4 powiatów, 5 gmin oraz jednego miasta. Szacowana wartość inwestycji wynosi 478 mln zł brutto. PKP PLK chcą przede wszystkim poprawić na tej trasie czas przejazdu oraz zwiększyć jej przepustowość. Dzisiaj na 40-kilometrowym odcinku magistrali kolejowej E30, pomiędzy wspomnianymi dwoma miastami jeździ się z prędkością od 60 do maksymalnie 100 km/h (na krótkim odcinku). M.in. dlatego szybkie pociągi poruszające się między Katowicami a Opolem i Wrocławiem w większości kursują linią 132, gdzie można poruszać się z prędkością od 100 do 120 km/h.

Wykonawca zobligowany będzie w pierwszej kolejności do przebadania infrastruktury – w celu weryfikacji stanu podłoża i elementów infrastruktury, a także m.in. do przebadania obiektów inżynieryjnych, kubaturowych czy sieci trakcyjnej. W ramach zamówienia PKP PLK chcą aby na całym odcinku wykonawca wymienił kompleksowo całą nawierzchnię torową na nową. W zakres prac wchodzi również wymiana rozjazdów, wykonanie odwodnienia oraz wzmocnienie podtorza, gdy wskazywać będą na to badania geotechniczne. Po analizie oceny stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, i w razie potrzeb zmodernizować do obowiązujących wymagań.

160 zamiast 60

Projekt zakłada m.in. podniesienie prędkości dla pociągów pasażerskich do 160 km/h, a dla pociągów towarowych do 120 km/h z wykorzystaniem istniejących budowli ziemnych i miejscowymi ograniczeniami prędkości na długości ok 30% odcinka. Przywrócone zostaną pierwotne parametry obiektów inżynieryjnych z uzyskaniem dopuszczalnego nacisku na oś 221 kN.

Wyższy komfort obsługi podróżnych zapewni z kolei przebudowa peronów na stacjach i przystankach: Kędzierzyn-Koźle, Raszowa, Zdzieszowice, Jasiona, Gogolin, Górażdże, Przywory Opolskie, Opole Grotowice, Opole Groszowice. Perony będą wyposażone w nowe wiaty, ławki i oświetlenie. Zostaną także dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Dla pasażerów planowane są nowe przejścia na perony w Gogolinie (przejście podziemne) i w Opolu Grotowicach (kładka dla pieszych). Przebudową objęte będą m.in. przejścia pod torami w Kędzierzynie-Koźlu i Zdzieszowicach oraz kładka dla pieszych na stacji Opole Groszowice. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni przebudowa 27 przejazdów kolejowo–drogowych, m.in. w Kędzierzynie-Koźlu, Rozwadze i Gogolinie. Do szybszych podróży dostosowanych zostanie 66 obiektów inżynieryjnych. PLK wymienią także część urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz rozjazdy. Planowana jest przebudowa nastawni.

Ubiega się o dofinansowanie

Czas na realizację całego zadania określono na 52 miesiące. Oferty w przetargu oceniane będą pod kątem czterech kryteriów. Najistotniejszym jest cena, która stanowi 60% oceny. Termin realizacji określono na 15%, dostępność linii kolejowej liczona czasem zamknięć torowych – 15%, a okres gwarancji – 10%. Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu CEF „Connecting Europe Facility”. Więcej o tym pisaliśmy w tym miejscu. Termin składania ofert wyznaczono do 8 lutego 2017 roku. Realizację zadania w systemie „projektuj i buduj” zaplanowano na lata 2020 – 2023.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony