Partnerzy serwisu:

Wstrzymane dofinansowanie do linii radomskiej? PKP PLK i CUPT wyjaśniają

Michał Szymajda 20.01.2021 4,7k

Wstrzymane dofinansowanie do linii radomskiej? PKP PLK i CUPT wyjaśniają
Most nad Pilicą na linii radomskiejFot. PKP Polskie Linie Kolejowe
Czy sposób prowadzenia części inwestycji na linii nr 8 może być przyczyną zatrzymania unijnego dofinansowania do niej? Po artykule w Gazecie Wyborczej zwróciliśmy się do Centrum Unijnych Projektów Transportowych i do PKP Polskich Linii Kolejowych z prośbą o wyjaśnienia.
Jak informowały media, część prac na modernizowanej linii nr 8 wykonano „na zgłoszenie”, a nie na podstawie pozwoleń na budowę. PKP Polskie Linie Kolejowe realizowały część prac na podstawie zgłoszeń, do których organ administracji architektoniczno-budowlanej, którym jest wojewoda mazowiecki, nie wniósł sprzeciwu. Czy takie działanie może być przyczyną wstrzymania dotacji unijnej do inwestycji?

PLK: To standardowe działania kontrolne

PKP PLK na wstępie zapewnia, że wszystkie prace na linii kolejowej Warka – Radom są realizowanie zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz wg dokumentacji technicznej przygotowanej przez wykonawcę na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę lub, przewidzianego w Prawie Budowlanym, zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dla zakresów, które nie wymagają pozwolenia na budowę. – Spółka otrzymała szereg zaświadczeń z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o braku sprzeciwu do wykonania prac ujętych w zgłoszeniu. Umożliwiło to sprawne skoordynowanie robót budowlanych – napisał Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK.

Rzecznik dodaje, że wydatki poniesione w ramach tego projektu podlegają ocenie m.in. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Część wydatków została uznana przez CUPT za tymczasowo niekwalifikowane. Wyjaśniane są podstawy prowadzenia robót budowlanych, jednak dodaje, że postępowanie CUPT jest jednym ze standardowych działań kontrolnych dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków UE.

CUPT: Refundacja środków będzie odblokowana po zakończeniu formalności

Więcej mówi nam opis sytuacji, który przesłało Centrum Unijnych Projektów Transportowych. CUPT poinformował, że od 2 do 13 listopada 2020 r., prowadził działania kontrolne na modernizowanej linii radomskiej. Celem kontroli była weryfikacja zakresu prac realizowanych na podstawie zgłoszeń i decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) wraz z odniesieniem do zapisów m.in. wniosku o dofinansowanie i decyzji lokalizacyjnych. Kontrola objęła weryfikację zgłoszeń i adekwatnych do nich PnB, tym samym dotyczyła tylko wybranych dokumentów.

– W wyniku kontroli ustalono, że PKP PLK (…) realizuje część robót na podstawie zgłoszeń, do których organ administracji architektoniczno-budowlanej (Wojewoda Mazowiecki) nie wniósł sprzeciwu. Prace objęte zgłoszeniami zawarte zostały w projektach budowlanych objętych inwestycją. W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego beneficjent okazał część decyzji o pozwoleniach na budowę, które obejmują prace objęte zgłoszeniem, co do którego organ wcześniej nie wniósł sprzeciwu. Natomiast w pozostałym zakresie robót ujętych w zgłoszeniach, w toku było procedowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniach. W kontrolowanym zakresie CUPT potwierdził, że wydane już decyzje o pozwolenia na budowę oraz złożone wnioski o pozwolenia (procedowane na czas kontroli) obejmują wszystkie prace zrealizowane na ww. zgłoszeniach – napisała Aleksandra Lange, naczelnik wydziału do spraw komunikacji w CUPT.

Jak czytamy dalej, organ Nadzoru Budowlanego potwierdził, że PLK były uprawnione do prowadzenia prac w granicach linii kolejowej, a następnie kontynuowania całego zamierzenia budowlanego na podstawie uzyskanego PnB.

– Należy mieć na względzie fakt, że do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie (PnU) lub, w przypadku braku konieczności jego uzyskania, po zawiadomieniu Organu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, co jest przedmiotem monitorowania ze strony CUPT – zaznacza Aleksandra Lange.

CUPT zaznacza, że po przeprowadzeniu kontroli nie zapadła żadna decyzja z negatywnym skutkiem finansowym dla beneficjenta w postaci utraty dofinansowania ze środków UE dla ww. projektu. Wydatki na roboty budowlane w ramach projektu stanowią tzw. wydatki tymczasowo niekwalifikowalne, do czasu formalnego zakończenia procesu kontroli. Po formalnym zakończeniu czynności weryfikacyjnych, tam gdzie zostanie potwierdzona zgodność w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, refundacja środków zostanie odblokowana.

Jak wygląda procedura kontroli?

– W zakresie robót budowlanych weryfikowane są m. in. decyzje administracyjne, na podstawie których roboty są wykonywane, ich zgodność z wydaną uprzednio decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), badany jest zakres na jaki decyzje zostały wydane oraz ich zgodność z przepisami Prawa budowlanego. W przypadku potwierdzenia spełnia ww. wymagań wydatki są refundowane, natomiast w przypadku potrzeby uzupełnienia, przedłożenia dodatkowych informacji bądź wyjaśnień przez beneficjenta refundacja adekwatnych wydatków jest tymczasowo wstrzymywana do czasu wyjaśnienia – czytamy w mailu przesłanym przez CUPT.

PKP Polskie Linie Kolejowe utrzymują w mocy deklarację, ze przejezdność linii Warka – Radom zostanie osiągnięta w połowie 2021 roku.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony