Partnerzy serwisu:

Wrócą pasażerowie na linię Legnica – Rudna Gwizdanów

Martyn Janduła 10.02.2017 632

Wrócą pasażerowie na linię Legnica – Rudna Gwizdanów
Rudna GwizdanówFot. Bartosz Dziubecki, SM42.pl
PKP PLK ogłaszają przetarg na opracowanie projektu oraz przeprowadzenie prac na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów. Dzięki tej inwestycji na linię tę mają wrócić pasażerowie. Do tej pory odbywał się tutaj wyłącznie ruch towarowy.
Przedmiotem przetargu PKP PLK jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „projektuj i buduj” dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów” wraz z certyfikacją w zakresie TSI i wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej. Zadanie to jest finansowane ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szacowany koszt prac to 242,34 mln zł brutto.

Linia nr 289 z Legnicy do Rudnej Gwizdanowa jest linią pierwszorzędną, jednotorową i zelektryfikowaną. Aktualne parametry linii kolejowej w zakresie dopuszczalnych prędkości i obciążeń są jednak gorsze od standardów dla linii pierwszorzędnej ze względu na układ geometryczny torów oraz rozjazdów, stan nawierzchni i podtorza oraz obiektów inżynieryjnych. Rewitalizowana trasa przebiega przez teren Zagłębia Miedziowego.

Bez ruchu pasażerskiego

Stan techniczny linii jest w znacznej mierze niezadowalający i zły. Na wielu odcinkach wprowadzone zostały liczne ograniczenia prędkości jazdy wynikające ze złego stanu nawierzchni torowej. Prędkości jazdy pociągów ograniczono miejscami do 20 km/h. Powoduje to duże wydłużenia czasu przejazdu pociągów oraz istotne ograniczenie zdolności przepustowej tej linii. Obecnie na tej linii nie odbywa się ruch pasażerski, który został zawieszony 1 września 2010 roku.

Realizacja projektu obejmuje rewitalizację linii kolejowej nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów od km 0,312 do km 39,066 oraz linię kolejową nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny od km 77,242 do km 77,626 w obrębie stacji Rudna Gwizdanów. W założeniach prace budowlane mają poprawić prędkość do 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h – dla pociągów towarowych.

Zakres prac

Wykonawca przebuduje lub wymieni obiekty inżynieryjne w takim zakresie, aby uzyskać zakładaną nośność obiektów inżynieryjnych przy planowanych prędkościach ze szczególnym uwzględnieniem prędkości do 120 km/h. Do najważniejszych prac należy zaliczyć rozbiórkę i budowę 27 istniejących obiektów inżynieryjnych oraz budowę wiaduktu drogowego na stacji Koźlice.

Odnowiona zostanie nawierzchnia na 16 przejazdach. Z kolei 9 z nich zmieni kategorię, natomiast 7 zostanie zlikwidowanych. Ponadto odnowione zostaną budynki infrastruktury kolejowej, wymienione elementy małej architektury i informacji pasażerskiej w obrębie przebudowywanych peronów. Na stacjach pojawią się liczne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, jak ścieżki dotykowe, pasy bezpieczeństwa przy przeszkodach, pochylnie z balustradami, oznaczenia na pochwytach i schodach.

Planowana jest budowa nowego przystanku Lubin Stadion. Będzie położony w odległości ok. 1,5 km od stacji Lubin Górniczy (w stronę Rudnej). Nowy peron będzie wyposażony w pochylnie od strony przejazdu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie.

Rewitalizacji poddana ma zostać istniejąca sieć trakcyjna, bez wymiany istniejących przewodów jezdnych wraz z odtworzeniem pierwotnych zdolności przesyłowych układu zasilania. Przeprowadzone będą także prace w systemach sterowania, polegające na elektrycznej centralizacji rozjazdów, zabudowie urządzeń licznikowego stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów, wymianie na nowe blokad liniowych w oparciu o liczniki osi, sygnalizatorów świetlnych i urządzeń srk.

Trasa Legnica – Rudna na dolnośląskiej sieci kolejowej jest „łącznikiem” między dwoma magistralami kolejowymi: linią E 30 (biegnącą od zachodniej granicy przez Węgliniec – Legnicę – Wrocław do Przemyśla) i linią nr 273 (tzw. Nadodrzanką, łączącą Wrocław – Głogów - Zieloną Górę - Szczecin). Zakres przewidzianych prac na linii nr 289 obejmuje tory obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty, przepusty), sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwa pasażerów i kierowców.

Cena 60%

Prace projektowo budowlane mają potrwać maksymalnie 40 miesięcy. Składanie ofert w przetargu ma potrwać do 21 marca 2017 roku. Brana pod uwagę jest cena – 60%, termin realizacji inwestycji – 30% oraz doświadczenie kadry wykonawcy – 10%. Rewitalizacja linii zostanie zakończona w 2020 r.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony