Partnerzy serwisu:

Łódzkie chce dokończyć wiadukty na stacji Łódź Kaliska

Witold Urbanowicz 21.06.2017 3,1k

Łódzkie chce dokończyć wiadukty na stacji Łódź Kaliska
fot. Zorro2212, lic. CC BY-SA 4.0.
Samorząd województwa łódzkiego ogłosił przetarg na przeprowadzenie analiz wariantowych, opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu dokończenia budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska. Wznowienie inwestycji wstrzymanej od lat miałoby przyczynić się do zwiększenia przepustowości stacji, co jest kluczowe w kontekście budowy tunelu średnicowego.
Przedmiotem przetargu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jest opracowanie dokumentacji dla projektu dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska. Wykonawca będzie musiał przeanalizować warianty realizacyjne, opracować studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Jak przypomina samorząd, stacja Łódź Kaliska funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie od lat 70. ubiegłego stulecia. Z powodu nieprzejezdności wiaduktu wschodniego i braku ciągłości torowej połączenia północ – południe są ograniczone, a funkcja towarowa stacji jest praktycznie unieruchomiona. Projekt dokończenia budowy wiaduktu będzie przeprowadzany przez PKP PLK przy ewentualnym wsparciu PKP SA i miasta. Jego realizacja pozwoli na połączenie z linią kolejową nr 25 i przyczyni się do likwidacji wąskiego gardła dla wjazdów i wyjazdów pociągów w kierunku wschodnim. Zwiększy się też przepustowość stacji, co jest kluczowe w kontekście budowy tunelu średnicowego pod Łodzią.

Projekt obejmuje odcinki linii 15 i 25. Analiza ruchowo-eksploatacyjna ma określić liczbę koniecznych do przebudowy krawędzi peronowych, zakres koniecznej przebudowy torów przy peronach 4, 5 i 6 w celu ich włączenia w nową głowicę stacyjną przy wiadukcie wschodnim, kształt nowej głowicy rozjazdowej oraz sposób jej połączenia z torami grupy 20-52, układ przeprowadzenia dwóch torów linii 25 przez Łódź Kaliską Towarową, a także kształt głowicy rozjazdowej przy wiadukcie od strony Łodzi Kaliskiej Towarowej. Z prac projektowych i budowlanych wyłączony jest wiadukt nad al. Bandurskiego na linii 15 – fragment ten ma być objęty jedynie analizami ruchowymi.

Wykonawca ma przeanalizować zasadność przesunięcia peronów 4 oraz 5 i zlokalizowania ich częściowo na wiadukcie nad al. Bandurskiego w celu usprawniania przesiadek między pociągami regionalnymi a komunikacją miejską. Kolejne aspekty to rozdział ruchu dla linii kolejowych nr 14 i 25 w celu zapewnienia bezkolizyjności wjazdu na stację Łódź Kaliska od strony południowej, zapewnienie multimodalności z komunikacją miejską i regionalną, a także dostosowanie stacji do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na podstawie analiz wykonawca ma określić schemat funkcjonalny łódzkiego węzła kolejowego ograniczonymi posterunkami Łódź Żabieniec, Łódź Fabryczna, Retkinia, Łódź Chojny, a także plan eksploatacyjny określający zasady obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego. Wykonawca musi też opracować analizę popytu i obciążeń ruchowych. Program funkcjonalno-użytkowy będzie natomiast zawierać rozbicie cenowe oferty w formule projektuj i buduj.

Termin składania ofert mija 31 lipca. O wyborze zadecydują cena (60%) oraz termin realizacji pierwszego etapu zamówienia, czyli analizy wariantów. Termin realizacji zamówienia mija 30 listopada 2018 r., przy czym program funkcjonalno-użytkowy powinien być opracowany w terminie do 75 dni. Wartość zamówienia sięga kwoty 660 tys. zł netto. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach regionalnego programu operacyjnego.
PARTNERZY DZIAŁU



Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony