Partnerzy serwisu:

Większe środki na Program utrzymaniowy nie były brane pod uwagę

Michał Szymajda 26.04.2021 1,7k

Większe środki na Program utrzymaniowy nie były brane pod uwagę
Stacja Warszawa GłównaFot. Romuald Stolnicki
Pomimo spadku przewozów i gorszej kondycji części przewoźników, zwłaszcza pasażerskich, rząd, przy okazji nowelizacji Programu utrzymaniowego, nie brał pod uwagę zwiększenia nakładów na realizację zadań utrzymaniowych.
Nowelizacja ważnego do 2023 roku Programu utrzymaniowego miała miejsce w styczniu 2021 roku. – Celem głównym nowelizacji Programu „Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 r.” przyjętej uchwałą Rady Ministrów nr 1/2021 w dniu 5 stycznia 2021 r., było dostosowanie Programu do zmieniających się warunków jego funkcjonowania, w tym umożliwienia objęcia Programem nowych zarządców infrastruktury kolejowej w przypadku przekazywania im odcinków linii kolejowych z zasobów spółki PKP PLK – wyjaśniło Ministerstwo Infrastruktury, w odpowiedzi na interpelację posłanki Matysiak, choć wcale nie jest to takie oczywiste, o czym piszemy tutaj.

Posłanka pyta, z jakich powodów pozostawiono budżet programu utrzymaniowego na niezmienionym poziomie i dlaczego nie zdecydowano się na obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i gwałtownego spadku przychodów z biletów?

– Dodatkowe zmiany ram finansowych Programu nie było brane pod uwagę. Obecna trudna sytuacja finansów państwa, spowodowana koniecznością przeciwdziałania skutkom gospodarczym pandemii COVID-19, nie pozwala na angażowanie do realizacji Programu dodatkowych środków. Jednocześnie należy zauważyć, ze stawki dostępu zostały obniżone w ramach cennika 2018/2019 i nie były w ostatnich latach waloryzowane, co za tym idzie, w ujęciu realnym ich wysokość obniżyła się – napisał Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

W kontekście pandemii oraz wywoływanych przez nią skutków gospodarczych, ministerstwo zwraca uwagę uwagę na działania podjęto, aby wesprzeć przewoźników kolejowych w roku 2020 oraz na instrumenty jakie opracowano do wykorzystania w przyszłości.

Tu ministerstwo wspomina o umożliwieniu, w okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego, wypłaty przewoźnikom rekompensat z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w wysokości odpowiadającej dotacji za poszczególne miesiące 2019 r.

– Dotacja taka, wypłacana za 2020 r. operatorom kolejowym publicznego transportu zbiorowego, umożliwiła utrzymanie sieci połączeń kolejowych. Ponadto w odniesieniu do operatorów przewozów towarowych PKP PLK SA zawiesiła na okres od połowy marca do początku września 2020 r. pobieranie opłaty rezerwacyjnej z tytułu rezygnacji z całej lub części zamówionej trasy pociągu – dodał Andrzej Bittel.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony