Partnerzy serwisu:

Wejście w życie IV Pakietu Kolejowego przesunięte o trzy miesiące

Jakub Madrjas 26.05.2020 193

Wejście w życie IV Pakietu Kolejowego przesunięte o trzy miesiące
Fot. Marceli Raś, SM42.pl
Na 31 października 2020 r. zmieniła się data wejścia w życie technicznego filaru IV pakietu kolejowego. Dotychczas data ta była wyznaczona na 16 czerwca 2020 r. Jednak w wyniku negocjacji na forum Unii Europejskiej wyznaczono dodatkowy czas, który ma pozwolić na zakończenie procesu transpozycji przepisów w czasie epidemii COVID-19 - informuje Urząd Transportu Kolejowego.
O tym, że wejście w życie IV Pakietu Kolejowego może zostać odroczone o 3 miesiące, "Rynek Kolejowy" informował już na początku tego miesiąca. Teraz odroczenie potwierdza Urząd Transportu Kolejowego. Jak przypomina UTK, dyrektywy 2016/797 i 2016/798 przewidywały dwa możliwe terminy transpozycji – 16 czerwca 2019 r. i 16 czerwca 2020 r. Decyzja o wyborze jednego z nich należała do państw członkowskich. Polska skorzystała z drugiego terminu, podobnie jak szesnaście innych państw Unii Europejskiej.

– Dla zdecydowanej większości państw wprowadzenie technicznej części IV pakietu okazało się niemożliwe, na skutek wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19.Aby uniknąć zamieszania, które mogłoby być efektem braku wprowadzenia na czas przepisów przez część krajów, na początku maja rozpoczęły się negocjacje zmierzające do wydłużenia terminu transpozycji – pisze UTK.

W poniedziałek Rada Unii Europejskiej, gromadząca przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, przyjęła nowe regulacje. Na mocy nowej dyrektywy państwa członkowskie otrzymały możliwość kolejnego przedłużenia terminu transpozycji – do 31 października 2020 r., po uprzednim notyfikowaniu woli skorzystania z tej możliwości.Z terminem transpozycji dyrektyw 2016/797 i 2016/798 jest również związany termin wejścia w życie szeregu towarzyszących rozporządzeń np. określających procedurę wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa czy zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów. Aktualnie finalizowane są prace nad dostosowaniem rozporządzeń do nowego terminu transpozycji. Będą one stopniowo publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w pierwszej połowie czerwca.

Przepisy wprowadzające filar rynkowy IV pakietu kolejowego obowiązują w Polsce od 12 maja. Więcej na ich temat piszemy tutaj.
PARTNER DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport