Partnerzy serwisu:

Walka z pandemią COVID-19 i wpływ, jaki wywiera ona na przewoźników kolejowych

Janusz Malinowski 08.05.2020 2,7k

Walka z pandemią COVID-19 i wpływ, jaki wywiera ona na przewoźników kolejowych
Fot. ŁKA
Kolejowe przewozy pasażerskie należą do branży, która odczuła natychmiastowo negatywne skutki epidemii koronawirusa. ŁKA obsługuje zaledwie ok. 25 % standardowej liczby pasażerów – pisze Janusz Malinowski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. 
Pierwsze ograniczenia kursowania pociągów Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadziła 17 marca. Wynikało to ze spadku liczby podróżnych w związku z wprowadzeniem przez Rząd ograniczeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19. Zmniejszenie pracy eksploatacyjnej wynosiło w marcu i kwietniu odpowiednio 14% i 40% w stosunku do planu na 2020 r. Aktualnie ograniczenia w kursowaniu pociągów zostały przedłużone do 31 maja br., ale od połowy miesiąca zostanie przywrócona część połączeń na liniach do Skierniewic, Łowicza i Tomaszowa Mazowieckiego.

W czasie trwania epidemii ŁKA obsługuje zaledwie ok. 25 % standardowej liczby pasażerów. Obecnie średnia frekwencja w naszych pociągach oscyluje w granicach 20% liczby miejsc siedzących. W rezultacie przychody Spółki ze sprzedaży biletów w marcu i kwietniu były odpowiednio niższe o 52% i 78% w stosunku do planu na rok 2020.

Kolejowe przewozy pasażerskie należą do branży, która odczuła natychmiastowo negatywne skutki epidemii koronawirusa. Nastąpił drastyczny spadek liczby przewożonych pasażerów, a co za tym idzie – spadły przychody. Spółka, reagując na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową, opracowała już w marcu alternatywne warianty-modele działania w 2020 roku. Uwzględniając zmniejszone przychody, przygotowano program oszczędnościowy w zakresie zarówno bieżących kosztów działalności, jak i planowanych zakupów środków trwałych oraz wyposażenia.

Kierując się dobrze pojętym interesem ekonomicznym Spółki, mając na względzie ochronę miejsc pracy, warunków pracy i płacy zatrudnionych pracowników, Zarząd Spółki w połowie kwietnia br. w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi podjął decyzję o obniżeniu w okresie od 1 do 31 maja br. wymiaru czasu pracy i obniżeniu wynagrodzeń o 20% dla wszystkich grup zawodowych i kierownictwa Spółki. Podpisane Porozumienie daje możliwość przedłużenia tego rozwiązania na dwa kolejne miesiące.

Wprowadzenie w życie rozwiązań objętych Porozumieniem umożliwiło Spółce skorzystanie z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników. Stosowny wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy został złożony 30 kwietnia.

Samorząd Województwa Łódzkiego jako Organizator przewozów, wspierając ŁKA, utrzymał na niezmienionym poziomie kwotę należnej Spółce rekompensaty z tytułu realizacji usług w 2020 roku, co przy ograniczonej pracy eksploatacyjnej dało efekt w postaci zwiększenia stawki jednostkowej za pockm. Spółka na bieżąco analizuje również rozwiązania proponowane przez rząd w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Dzięki podjętym działaniom, we współpracy i przy znaczącym wsparciu organizatora przewozów realizujemy „awaryjny plan działalności na 2020 r.”. Jednocześnie, biorąc pod uwagę dostępne już rozwiązania w zakresie zabezpieczenia finansowania przez banki, nie zakładamy problemów wynikających z możliwości utraty płynności finansowej w perspektywie bieżącego roku.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Koronawirus a transport