Partnerzy serwisu:

UTK podpowiada, jak zamawiać i utrzymywać pociągi

inf. prasowa UTK 20.07.2017 1,7k

UTK podpowiada, jak zamawiać i utrzymywać pociągi
Fot. Marcel Raś, SM42.pl
Zakup i utrzymanie pojazdów kolejowych – to główne tematy spotkania z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, przewoźników, producentów taboru oraz instytutów badawczych. 18 lipca Urząd Transportu Kolejowego zaprosił 50 osób w ramach Zespołu ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa. Prezes UTK wskazał na potrzebę standaryzacji budowy i modernizacji taboru, lepszej współpracy pomiędzy właścicielem pojazdu, a przewoźnikiem oraz wymiany informacji o zawodności poszczególnych elementów pojazdów.
– Kolej powinna oferować coraz lepszą jakość usług, aby być konkurencyjna w stosunku do innych gałęzi transportu. Jestem przekonany, że spotkanie na temat zamawiania i utrzymywania pojazdów kolejowych się do tego przyczyni – przywitał zebranych Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Jednocześnie zwrócił uwagę na problemy związane z zakupami i utrzymaniem taboru, które są dostrzegane przez Urząd. – Chcemy się wymieniać naszymi spostrzeżeniami, aby pojazdy kolejowe eksploatowane były w sposób bezpieczny, a jednocześnie efektywny ekonomicznie – stwierdził.

Jednym z najważniejszych problemów jest nieskoordynowana polityka zakupowa, która swoje źródło ma już w opracowywanym studium wykonalności. W konsekwencji zamawiane są nowe typy pojazdów, które konstrukcyjnie niewiele się od siebie różnią. Również czas, jaki producenci mają na wyprodukowanie pojazdów, często jest bardzo krótki. Może to mieć negatywny wpływ na jakość i zakres prowadzonych prób eksploatacyjnych. Próby te z założenia mają wyeliminować ewentualne błędy, jakich nie dało się uniknąć na etapie projektowania i budowy. Przenoszenie tego ważnego okresu badania pojazdu już na okres właściwej eksploatacji ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo, ale skutkuje często bardzo niskimi wskaźnikami gotowości pojazdu do pracy. Odbija się to nie tylko na kwestiach ekonomicznych, ale i na ogólnym odbiorze transportu kolejowego przez pasażerów. Prezes UTK podkreślił, że taki stan rzeczy jest niedopuszczalny.

W ostatnich 4 latach w Polsce pojawiło się aż 27 typów elektrycznych zespołów trakcyjnych i szynobusów. Niektóre z tych pojazdów niewiele różnią się od siebie pod względem technicznym, ale sposób ich utrzymania przebiega odmiennie. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie cykli utrzymaniowo-naprawczych. Różnice w planach utrzymania powodują również niczym nieuzasadnione trudności w zapewnieniu dostępności taboru do realizacji przewozów. Powinno dążyć się do ujednolicenia w tym obszarze. Właściwie zaprojektowany i realizowany proces utrzymaniowy jest jednym z kluczowych czynników warunkujących bezpieczeństwo systemu kolejowego. Polityka utrzymaniowa wymaga pełnego dostępu do danych związanych z eksploatacją pojazdów, w tym o uszkodzeniach i awariach.

W ocenie Prezesa UTK na przeszkodzie nie powinny również stać kwestie związane z procedurami zamówień publicznych. Właściwe rozeznanie potrzeb rynku przez producentów taboru pozwoli na stworzenie katalogu pojazdów odpowiadających kryteriom funkcjonalnym urzędów marszałkowskich. Niezbędnym w tym zakresie działaniem jest uświadomienie szerokiemu gronu decydentów specyfiki taboru szynowego. Jest to szczególnie istotne z uwagi na perspektywę inwestycyjną jaką daje program Luxtorpeda 2.0.

Prezes UTK Ignacy Góra podkreślił, że omawiany temat wymaga podjęcia konkretnych działań, a ich inicjatorem może być włączenie się w „Deklarację sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, do czego zaprosił uczestników spotkania.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony