Partnerzy serwisu:

UTK odrzucił petycję w sprawie statystyk ZKA

Roman Czubiński 30.06.2021 2,5k

UTK odrzucił petycję w sprawie statystyk ZKA
fot. MS
W Urzędzie Transportu Kolejowego złożono wniosek o zmianę sposobu prowadzenia statystyk na temat wielkości pracy eksploatacyjnej i przewozowej w transporcie pasażerskim. Wyodrębnienie pracy wykonywanej autobusami zastępczymi od tej realizowanej pojazdami kolejowymi pozwoliłoby – w myśl uzasadnienia petycji – ukrócić wiele patologii. UTK uznał jednak dotychczas zbierane dane za wystarczające.
Zdaniem wnioskodawców, którzy nie ujawnili swoich danych, większa szczegółowość danych o pracy przewozowej przyczyni się do lepszej diagnozy sytuacji branży kolejowych przewozów pasażerskich. Ma to szczególne znaczenie w kwestiach takich, jak czas trwania zakłóceń w ruchu czy przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku. – Analiza błędnych danych może powodować ogromne skutki organizacyjne i materialne dla całego sytemu transportowego naszego kraju, zatem dane, które gromadzi i analizuje Prezes UTK, powinny być jednolite, spójne i w jak najszerszym stopniu oddające rzeczywisty obraz sytuacji rynkowej – czytamy w uzasadnieniu. Obowiązkiem gromadzenia takich danych byliby obciążeni przewoźnicy kolejowi.

Wnioskodawcy: Rzetelne dane – lepsza diagnoza

– Dotychczas gromadzone dane nie obrazują skali problemu wieloletniego zafałszowywania statystyk kolejowych poprzez wliczanie do pracy eksploatacyjnej i przewozowej przewozów zrealizowanych transportem samochodowym w ramach zastępczej komunikacji autobusowej. W ostatnich latach obserwujemy permanentne zakłamywanie statystyk przewozowych wynikających z przedłużających się prac modernizacyjnych oraz niesprawności taboru szynowego – ocenili autorzy. Zwrócili też uwagę na kwestię praw pasażera. – Prowadzenie przez kilka lat komunikacji zastępczej jest obecnie przy zachowaniu poziomu rekompensaty do pockm źródłem głębokich patologii, gdyż operatorowi wbrew interesom pasażerów opłaca się nie jeździć pociągami, gdy ma w skrajnych wypadkach finansowanie przewozów z dotacji od organizatora na kolej i z funduszu modernizacyjnego PKP PLK – stwierdzili.

Według wnioskodawców nowy sposób gromadzenia danych powinien wejść w życie jak najszybciej, najlepiej już od lipca bieżącego roku. – Pozwoli to w szczególności na realne monitorowanie skali wpływu procesów modernizacyjnych prowadzonych przez zarządców infrastruktury kolejowej na rynek przewozów oraz umożliwi uchwycenie skali nieprawidłowości utrzymaniowych i stosowania zastępczej komunikacji autobusowej przez przewoźników – przekonywali w piśmie do UTK. Ujawnienie licznych – jak stwierdzili – przypadków zawyżania stawek rekompensaty przez operatorów uznali za szczególnie ważne dla zachowania stabilności i transparentności rynku kolejowych przewozów pasażerskich „wobec planów reaktywacji przewozów na zawieszonych uprzednio liniach, na które brakuje środków publicznych w celu ich realizacji na akceptowalnym poziomie dostępności po udrożnieniu danej linii kolejowej”.

UTK: Więcej zagrożeń, niż korzyści

Urzędu jednak te argumenty nie przekonały. – W opinii Prezesa UTK dane zbierane od przewoźników w zakresie liczby przewiezionych pasażerów, wykonanej pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej są wystarczające do wykonywania zadań z zakresu regulacji transportu kolejowego. Natomiast wymaganie od przewoźników kolejowych konieczności wyodrębniania parametrów dla zastępczej komunikacji autobusowej mogłoby stanowić dodatkowe obciążenie, którego wyniki mogłyby być obarczone błędem – uzasadnia dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej UTK Iwona Miedzińska.

Za odrzuceniem wniosku przemawia też – w ocenie Urzędu – brak jednolitych wytycznych dotyczących metody liczenia pracy przewozowej i eksploatacyjnej dla ZKA. Konsekwencją mogłaby być nieścisłość i brak porównywalności otrzymanych danych. Tym samym wiarygodność i rzetelność prezentowanych danych statystycznych mogłaby ulec pogorszeniu.

– Wytyczne dla druków sprawozdawczych (miesięcznych) dla przewoźników kolejowych, w których zbierane są dane o wykonanej pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej wynikają z wewnętrznych opracowań na potrzeby realizacji zadań Prezesa UTK, określonych w art. 13 ust. 3a ustawy o transporcie kolejowym – poucza wnioskodawców UTK. W zestawieniach takich należy przekazywać podstawowe dane dotyczące przewozów osób oraz towarów na sieci linii kolejowych – do których, według stanowiska Urzędu, dane na temat komunikacji zastępczej nie należą.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Wyniki przewozowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony