Partnerzy serwisu:

UTK nie zatwierdził cenników siedmiu zarządców infrastruktury

Jakub Madrjas 18.07.2017 3,2k

UTK nie zatwierdził cenników siedmiu zarządców infrastruktury
Infrastruktura Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Fot. UMWD
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił siedmiu kolejnym zarządcom infrastruktury zatwierdzenia projektu cennika na rozkład jazdy 2017/2018. Wcześniej taką decyzję podjął także w przypadku PKP Polskich Linii Kolejowych, która zarządza ogromną większością infrastruktury kolejowej w Polsce. 
6 lipca 2017 r. prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018. Prezes UTK uznał, że projekt jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Pisaliśmy o tym tutaj.

Decyzja spotkała się z aprobatą Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych oraz Fundacji ProKolej. – Decyzja prezesa UTK to nie tylko jasny sygnał, potwierdzający że stawki dostępu do torów są w Polsce zbyt wysokie, ale również szansa dająca możliwość gruntownej weryfikacji metodologii kalkulacji stawek i dostosowania jej do nowych wymagań prawnych – uważa Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. – Liczymy, że PKP PLK przygotuje drugi projekt cennika, uwzględniający nie tylko uwagi prezesa UTK w odniesieniu do pierwszego projektu, ale również prawomocne orzecznictwo sądów oraz obowiązujące krajowe i unijne dokumenty strategiczne – dodaje Michał Litwin z ZNPK.

Kolejnych siedmiu zarządców bez zatwierdzonego cennika


Jak informuje biuro Urzędu Transportu Kolejowego, prezes UTK odmówił siedmiu kolejnym zarządcom zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej na rozkład jazdy pociągów 2017/2018. Prezes UTK uznał, że również te przedłożone do zatwierdzenia projekty cenników były niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Decyzję odmowną w sprawie zatwierdzenia projektów cenników otrzymali następujący zarządcy: Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Segromet” sp. z o.o. (decyzja z 26 czerwca 2017 r.), Infra Silesia SA (decyzja z 5 lipca 2017 r.), Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (decyzja z 6 lipca 2017 r.), PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. (decyzja z 7 lipca 2017 r.), Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. (decyzja z 7 lipca 2017 r.), Cargotor sp. z o.o. (decyzja z 11 lipca 2017 r.), Euroterminal Sławków sp. z o.o. (decyzja z 17 lipca 2017 r.).

Jak podaje UTK, kilku zarządców nie zastosowało przy opracowaniu projektu cennika aktualnie obowiązującego rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej. W pozostałych przypadkach metodologia przedstawiona przez zarządców nie spełniała przesłanek określonych w ustawie o transporcie kolejowym oraz w rozporządzeniu. Główne nieprawidłowości to: przyjęcie kosztów nie stanowiących kosztów bezpośrednich wynikających z rzeczywistego zużycia infrastruktury kolejowej jako rezultatu przejazdu pociągu lub manewrów, brak przejrzystego podziału infrastruktury kolejowej na potrzeby realizacji przejazdu pociągu oraz świadczenia usług związanych z manewrami, a także usług realizowanych w obiektach infrastruktury usługowej.

Co teraz?

W przypadku odmowy zatwierdzenia cennika zarządca może podjąć decyzję o stosowaniu w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów, którego projekt cennika dotyczył, cennika obowiązującego w poprzednim okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów albo opracowaniu nowego projektu cennika i ponownym przedstawieniu go do zatwierdzenia.

W pierwszym przypadku zarządca informuje prezesa UTK o swojej decyzji oraz aktualizuje regulamin sieci. Ma na to 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Jednak od 10 grudnia 2017 r. do świadczenia usług w takich obiektach, jak stacja pasażerska, terminal towarowy czy tory postojowe (usługi wymienione w Załączniku nr 2 ust. 2 i 3 ustawy o transporcie kolejowym), należy stosować przepisy dotyczące udostępniania obiektów infrastruktury usługowej. Zatem opłaty za dostęp do infrastruktury nie mogą pokrywać się z opłatami za dostęp do obiektów.

W przypadku opisanym w punkcie 2 powyżej, zarządca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu cennika przedstawia prezesowi UTK poprawiony projekt cennika oraz aktualizuje regulamin sieci w zakresie projektu cennika. W przypadku ZUT Wągrowiec Józef Kosiński (decyzja z 7 lipca 2017 r.) prezes UTK umorzył w całości postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu cennika z powodu cofnięcia wniosku.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony