Partnerzy serwisu:

UTK: 29 października tracą ważność prawa kierowania maszynistów

inf. prasowa UTK 22.10.2018 5,6k

UTK: 29 października tracą ważność prawa kierowania maszynistów
Fot. ms, Rynek-Kolejowy.pl (zdjęcie ilustracyjne)
Od 29 października maszynista nie będzie mógł prowadzić pociągu na podstawie dotychczasowych dokumentów. Tracą ważność prawa kierowania. Kończy się też okres przejściowy, w którym można było w sposób uproszczony wymienić prawo kierowania na licencję maszynisty.
Do tej pory prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał ponad 17 630 licencji maszynisty. Po 29 października, żeby kierować pojazdem kolejowym każdy maszynista powinien posiadać licencję i świadectwo maszynisty. Licencję wydaje prezes UTK, a świadectwo maszynista uzyskuje u pracodawcy (przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury kolejowej). Od przyszłego tygodnia wszystkich ubiegających się o wydanie licencji maszynisty (w tym maszynistów, którzy nie skorzystali z uproszczonego trybu uzyskania licencji) obowiązywać będzie taka sama procedura, jak w przypadku kandydata na maszynistę.

Kto może otrzymać licencję maszynisty?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: nie była karana za przestępstwo umyślne, ukończyła 20 lat, ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe, spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. poz. 211 z późn. zm.), odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty.
Kandydat na maszynistę przechodzi dwuetapowe przygotowanie zawodowe. Pierwszy etap to szkolenie i zdanie egzaminu na licencję maszynisty. Drugi etap to szkolenie, które przygotowuje do uzyskania świadectwa maszynisty. Świadectwo wydaje przewoźnik lub zarządca infrastruktury.

Kto ma łatwiej?

Z obowiązku odbycia szkolenia w pierwszym etapie, czyli na licencję maszynisty zwolnieni są kandydaci, którzy: posiadają dyplom albo inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy kształcenia zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, lub ukończyli studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej.

Szkolenie na licencję maszynisty odbywa się w ośrodkach szkolenia i egzaminowania maszynistów wpisanych do rejestru prowadzonego przez prezesa UTK.

W odpowiedniej przychodni należy również przeprowadzić badania lekarskie. Potwierdzają one spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji i świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności. Badania wykonują ośrodki wpisane na listę Prezesa UTK.

Prawa kierowania nie tracą ważności w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe. Po 29 października mogą oni prowadzić pojazdy kolejowe na podstawie dotychczasowych uprawnień. Chodzi o prawa kierowania wydane na podstawie rozporządzenia z 2014 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie UTK: „Wymiana uprawnień przy przejściu na stanowisko prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe”.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony