Partnerzy serwisu:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konsultuje rozkład jazdy pociągów

inf. pras. 15.01.2020 2,2k

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konsultuje rozkład jazdy pociągów
Fot. Przewozy Regionalne
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Transportu rozpoczął badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, na potrzeby rozkładu jazdy pociągów 2020/21. Rozkład będzie obowiązywał od 13 grudnia 2020 roku.
Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia należy przyjąć rozkład jazdy 2019/20. Wszystkich zainteresowanych urząd prosi o przesyłanie wniosków w okresie od 7 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. na formularzu, na adres e-mail kolej@umww.pl W tytule e-maila prosimy trzeba wpisać: Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na potrzeby rozkładu jazdy 2020/21.

Urząd przypomina, że na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników:
  • Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie na obszarze województwa realizowane są na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136 t.j.) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 t.j.).
  • Zadania Organizatora przewozów kolejowych na obszarze województwa wykonuje Marszałek Województwa.
  • Usługi przewozowe na zlecenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego świadczą Operatorzy kolejowi – spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
  • Kolejowe przewozy pasażerskie wykonywane są po infrastrukturze kolejowej, należącej do Skarbu Państwa i zarządzanej przez Zarządcę infrastruktury kolejowej – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin Sieci oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Przewoźników i Operatorów kolejowych. W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.

Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy przygotowanego przez Organizatora przewozów z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie Sieci. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:
  • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
  • możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województwa
  • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
POLREGIO
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony