Partnerzy serwisu:

UOKiK: Zmowa w przetargach na dostawy podkładów

Redakcja 15.09.2020 27

UOKiK: Zmowa w przetargach na dostawy podkładów
Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Prezes UOKiK nałożył blisko 13,5 mln zł kary na sześciu producentów drewnianych podkładów kolejowych. Przedsiębiorcy, zdaniem urzędu, zawarli zmowę przetargową na dostawę produktów dla PKP PLK.
Ukarani przedsiębiorcy to: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów wraz ze spółkami zależnymi – Trade-Port i Nasycalnią Podkładów w Czeremsze, a także ThyssenKrupp GFT Polska, Track Tec oraz Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim. Wszyscy wzięli udział w przetargu organizowanym przez PKP PLK na dostawy w latach 2014 i 2015 drewnianych podkładów kolejowych. Byli to jedyni w Polsce przedsiębiorcy, którzy mogli dostarczyć ten produkt zamawiającemu. Przetarg podzielony był na dwa zadania, na których rozstrzygnięcia usiłowali wpłynąć uczestnicy zmowy – informuje UOKiK.

– W materiałach zebranych w czasie naszego postępowania doskonale widać mechanizm niedozwolonego porozumienia. Przedsiębiorcy uzgodnili pomiędzy sobą, którzy z nich wezmą udział w poszczególnych zadaniach w ramach przetargu oraz kto jaką kwotę zaproponuje. Ustalono zatem w ramach porozumienia nie tylko warunki finansowe, ale także podział realizacji prac, bowiem podmioty niewyłonione w przetargu miały następnie realizować projekt razem z tymi, którym przypadło zamówienie. W zmowie wzięli udział wszyscy przedsiębiorcy, którzy byli wówczas w stanie złożyć ofertę, co oznacza, że zamawiający nie miał możliwości uczciwego wyboru wykonawcy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny cytowany w komunikacie.

Przedsiębiorcy ustalili, zdaniem urzędu, że ThyssenKrupp i KZN Bieżanów utworzą konsorcjum i razem z Track Tec złożą oferty na obydwa zadania. Pozostali przedsiębiorcy mieli nie brać udziału w przetargu, ponieważ udział większej liczby oferentów oznaczałby konieczność rywalizacji w aukcji elektronicznej. Pierwsze zadanie wygrać miał Track Tec, a drugie konsorcjum ThyssenKrupp-KZN Bieżanów. Łączna liczba podkładów dostarczanych w obu tych zadaniach miała zostać podzielona w stosunku: 45 proc. dla Track Tec i 55 proc. dla konsorcjum ThyssenKrupp-KZN Bieżanów. Ponadto ceny podkładów w składanych ofertach miały wzrosnąć w stosunku do cen z 2013 r. o 3 proc. dla dostaw w roku 2014 i o 5 proc. w 2015 r.

Zdaniem UOKiK podmioty, które nie wystartowały w przetargu miały uczestniczyć w realizacji zamówienia. W ramach zadania drugiego faktyczne dostawy miały być wykonywane w równych częściach przez Nasycalnię w Koźminie i Nasycalnię w Czeremsze. Dostawy wyposażenia i dodatkowych akcesoriów do podkładów (np.: śruby, nakrętki) dla obu zadań miały być realizowane przy udziale Trade-Port.

Ustalenia były dokonywane w latach 2013-2014 w trakcie spotkań w hotelach i restauracjach w Katowicach, Krakowie i Warszawie oraz rozmów telefonicznych. Celem zmowy było uniknięcie rywalizacji o zamówienie oraz zapewnienie wyższej ceny za realizację zamówienia. Warto wspomnieć, że ten plan się nie powiódł. PKP PLK unieważniły przetarg w związku z podejrzeniem zmowy – pisze Urząd.

Prezes Urzędu Tomasz Chróstny nałożył na uczestników zmowy przetargowej kary w łącznej wysokości blisko 13,5 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu. Poszczególni przedsiębiorcy otrzymali następujące kary:

  • Track Tec z Warszawy: 7 579 902,27 zł
  • Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów: 2 948 654,16 zł
  • Nasycalnia Podkładów w Czeremsze: 1 543 545,62 zł
  • Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim: 1 312 465,85 zł
  • ThyssenKrupp GFT Polska: 83 269,76 zł
  • TRADE-PORT z Katowic: 4 484,25 zł
Redakcja "Rynku Kolejowego" poprosiła o komentarze wymienione przez UOKiK firmy. Poniżej publikujemy oświadczenie KZN Bieżanów, nadesłane do Redakcji:

W nawiązaniu do decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z dnia 09.09.2020 r., zarzucającej zawarcie zmowy przetargowej i nakładającej kary finansowe na spółki Grupy KZN Bieżanów, informujemy, że nie zgadzamy się z uzasadnieniem decyzji oraz zastosowanymi sankcjami, a swoich racji dowodzić będziemy przed sądem.
Stanowczo podkreślamy, że celem ani skutkiem naszych działań w związku z przedmiotowym przetargiem nie było naruszenie konkurencji, lecz jak najlepsze sprostanie wyśrubowanym wymaganiom przetargowym. KZN zaoferowało w spornym przetargu konkurencyjne ceny, w niczym nieodbiegające od rynkowego poziomu. Ceny te były nawet niższe niż przewidziane w kosztorysach PKP PLK, a ich rynkowy charakter potwierdziły też kolejne przetargi zorganizowane w 2014 r. przez zakłady linii kolejowych.
Podkreślamy, że decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna. Do czasu zakończenia postępowania odwoławczego nie podlega też wykonaniu, a tym samym nie są obecnie wymagalne kary pieniężne nałożone w decyzji. Grupa KZN zamierza w ustawowym terminie złożyć odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawiając rzeczową argumentację, pominiętą całkowicie przez UOKiK w ramach dotychczasowego postępowania administracyjnego.
KZN Bieżanów
PARTNER DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony