Partnerzy serwisu:

UNIFE: Przemysł kolejowy jest kluczowy dla zrównoważonego rozwoju całej planety

jm, Rynek Kolejowy 19.06.2019 29

UNIFE: Przemysł kolejowy jest kluczowy dla zrównoważonego rozwoju całej planety
fot. Siemens Mobility
13 czerwca w Dublinie członkowie prezydium Stowarzyszenia Przemysłu Zaopatrzenia Kolei UNIFE podpisali deklarację wzywającą UE i państwa członkowskie do podjęcia działań w celu zapewnienia równych szans branży kolejowej na całym świecie i potwierdzenia europejskiego przywództwa na światowym rynku kolejowym. Organizacja podkreśla, że kolej jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju kontynentu i całej planety.
- Cyfryzacja jest obecnie głównym motorem innowacji i zmian w różnych sektorach nowoczesnej gospodarki. Szczególną jej rolę można dostrzec w transporcie. Zmieniają się bowiem nie tylko systemy i nośniki informacji pasażerskiej, ale także środki transportu czy infrastruktura, po której się poruszamy. Ogromną rolę w procesie cyfryzacji w transporcie odgrywa kolej, która w dużym stopniu sięga po nowe technologie – poczynając od autonomicznych składów, przez systemy zarządzania ruchem kolejowym kompatybilne z systemami w pociągach, po rozwiązania cyfrowe w obszarze serwisowania oparte na tzw. Big Data czy Internet of Things (IoT). Deklarcja UNIFE jest ważną wskazówką i pokazuje, że branża kolejowa chce wspólnie działać na rzecz poprawy nie tylko mobilności, ale i dostępu do wspólnego europejskiego rynku oraz klimatu -  mówi Krzysztof Celiński – prezes Siemens Mobility.

Deklaracja dublińska europejskiego przemysłu zaopatrzenia kolei

My, członkowie Rady Przewodniczącej Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kolejowego, przy okazji Zgromadzenia Ogólnego w Dublinie, chcemy podnieść świadomość unijnych i krajowych decydentów o kluczowym znaczeniu naszego przemysłu dla zrównoważonego rozwoju naszego kontynentu i całej planety.

To fakt: kolej to najbardziej ekologiczny i najbezpieczniejszy sposób transportu masowego. Dzięki wysokiej wydajności energetycznej, niskiej emisji CO2 i zdolności bezpiecznego przemieszczania milionów ludzi i ton towarów na całym świecie, kolej jest zdecydowanie rozwiązaniem, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi nasza planeta: od globalizacji po urbanizację i oczywiście – zmiany klimatyczne.


A my jesteśmy nie tylko dobrzy dla klimatu, ale także kluczowi dla zapewnienia miejsc pracy i wzrostu w Europie! Jesteśmy wiodącym na świecie przemysłem, który zapewnia ponad 400 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w całej Europie; z łańcuchami dostaw złożonymi z tysięcy innowacyjnych firm - od MŚP po głównych graczy przemysłowych - wszyscy dążą do zapewnienia europejskiej doskonałości przemysłowej na całym świecie.


Jako wybiegający w przyszłość przemysł zintensyfikowaliśmy nasze wysiłki w celu pełnego wdrożenia digitalizacji na kolei. Niemniej jednak wiemy, że jesteśmy teraz w burzliwej epoce, w której z jednej strony mamy do czynienia z bardzo zaciekłą konkurencją przemysłową z Azji i gdzie z drugiej strony coraz częściej napotykamy trudności w dostępie do rynków międzynarodowych ze względu na rosnące tendencje protekcjonistyczne .


Nasza branża jest zobowiązana do wykazania się odpornością i zdolnością do pozostania w czołówce światowej konkurencji. Aby to osiągnąć, potrzebujemy wsparcia ze strony UE i państw członkowskich i wzywamy ich dzisiaj do podjęcia działań w celu zapewnienia równych szans na całym świecie i potwierdzenia europejskiego przywództwa na światowym rynku kolejowym.


Dokładniej mówiąc, wzywamy teraz UE i państwa członkowskie do działania w trzech głównych obszarach:

  • Równe warunki działania i otoczenie biznesowe - w którym wzywamy do szybkiego wdrożenia filaru technicznego czwartego pakietu kolejowego, promowania najlepszego stosunku jakości do ceny w zamówieniach publicznych oraz zapewnienia międzynarodowego dostępu do rynku, jak również uczciwej konkurencji globalnej w oparciu o zasadę wzajemności;
  • Innowacje i inwestycje - w których wzywamy do rozszerzenia programu Shift2Rail na badania i innowacje w ramach Horizon Europe i uczynienia kolei podstawą transeuropejskiej sieci transportowej z ambitnymi funduszami UE - w szczególności instrumentem „Łącząc Europę” ( CEF) i fundusze strukturalne - na infrastrukturę kolejową i wdrożenie ERTMS;
  • Ludzie - w których wzywamy do podjęcia specjalnej inicjatywy UE w celu poprawy umiejętności i możliwości rozwoju ludzi działających w naszej branży

Podpisano w Dublinie, Irlandia, 13 czerwca 2019 r przez członków Prezydium UNIFE - Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Dostaw Kolejowych.
Sabrina Soussan – CEO Siemens Mobility oraz przewodnicząca UNIFE
Henri Poupart-Lafarge - Prezes i dyrektor generalny Alstom
Danny Di Perna – Prezes Bombardier Transportation
Andrés Arizkorreta - CEO CAF
Millar Crawford - Wiceprezes wykonawczy ds. Transportu naziemnego Thales Group
Aike Schoots - Członek Zarządu Strukton Groep NV
Jürgen Wilder - Członek zarządu Knorr-Bremse
Roger Dirksmeier - Dyrektor zarządzający Fogtec
Lilian Leroux - Prezes i dyrektor generalny Faiveley Transport
Augusto Mensi - CEO Lucchini RSPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony