Partnerzy serwisu:

UIC doceniła łódzki węzeł multimodalny

Roman Czubiński 09.02.2017 687

UIC doceniła łódzki węzeł multimodalny
Przy peronie dworca Łódź Fabrycznafot. Roman Czubiński
Przebudowa łódzkiego węzła kolejowego była głównym tematem rozmów podczas wizyty przedstawicieli Międzynarodowego Związku Kolei. Wiele miejsca poświęcono też polskim projektom budowy Kolei Dużych Prędkości. Konferencja „Współczesne dworce jako wielofunkcyjne węzły przesiadkowe” była częścią dwudniowej wizyty Komitetu UIC „Intercity&High Speed”.
– Przedstawiciele UIC, wśród nich reprezentanci kolei chińskich, japońskich oraz różnych podmiotów europejskich, byli pod wielkim wrażeniem dworca. Ocenili go jako wzorowy węzeł, przy którego projektowaniu wykorzystano najlepsze doświadczenia zagraniczne – relacjonował Jan Raczyński z Instytutu Kolejnictwa. Przed spotkaniem w łódzkiej EC1 uczestnicy odwiedzili między innymi zaplecze techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej przy stacji Łódź Widzew. Na miejsce konferencji dojechali jednak z opóźnieniem z powodu… spóźnienia pociągu.

Podsumowanie budowy

Pierwsze wystąpienie było poświęcone trwającej ponad cztery lata budowie podziemnego dworca. Prelegent – Marcin Zaremba z Torpolu – przypomniał najważniejsze fakty związane z inwestycją. Położony w centrum Łodzi węzeł multimodalny, oprócz części kolejowej z czterema peronami i ośmioma torami, składa się z dworca autobusowego, infrastruktury drogowej i tramwajowej. Na długości 1700 m w kierunku stacji Łódź Widzew tory biegną w tunelu podzielonym na dwie nawy, z których jedna jest przystosowana do kursowania w przyszłości pociągów KDP.

11 lutego 2011 ogłoszono przetarg w formule „projektuj i buduj”, umowę z konsorcjum Torpol-Astaldi-PBDiM-Intercor podpisano 18 sierpnia tego samego roku, a 15 października zamknięto stary dworzec. Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2012 r. Zastosowano technologię ścian szczelinowych i prac w formule „top&down”. Budowa w środku gęstej zabudowy powodowała problemy logistyczne i uciążliwość dla mieszkańców, co nie pozostało bez wpływu na wydłużenie w porozumieniu z zamawiającymi (PKP PLK, PKP S. A. i miastem Łódź) terminu realizacji.

Cel: KDP przez Łódź…

Tematem drugiego referatu była „Łódź Fabryczna jako węzeł TEN-T”. – O dużej roli Łodzi w docelowym układzie sieci kolejowej przesądziło nie tylko rozporządzenie nr 2013/1315s w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej, ale także dokumenty krajowe (koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju) – podkreślił Jan Raczyński z Instytutu Kolejnictwa. Trwająca restrukturyzacja węzła ma na celu przełamanie zaszłości historycznych (na zachód od Łodzi przebiegała do 1914 r. granica zaborów – stąd niedorozwój sieci transportowej). Stan docelowy zostanie osiągnięty w 2022 r. po wybudowaniu tunelu średnicowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Żabieniec, do którego budowa podziemnej stacji Łódź Fabryczna była tylko wstępem.

Dalszym etapem rozwoju łódzkiego węzła powinna być – według mówcy – uzupełnienie go o KDP. Na wniosek Polski Komisja Europejska przyjęła postulat wypełnienia luki w sieci między Łodzią a Poznaniem i Wrocławiem przez Kolej Dużych Prędkości (tzw. linia „Y” ), która powinna być ukończona do 2030 r. – KDP ma przygotowaną całą niezbędną dokumentację. Obecny minister infrastruktury zapewnia, że za kilkanaście miesięcy sprawa zostanie pchnięta naprzód – przekonywał Raczyński, uzasadniając swój optymizm w sprawie Ygreka. – KDP stworzy atrakcyjną dla pasażerów i spójną sieć na skalę ogólnopolską. Łódź Fabryczna będzie wtedy węzłem obsługującym duże potoki dzięki rozprowadzaniu podróżnych KDP poprzez kolej regionalną – dodał.

…ale najpierw tunel średnicowy

– Omijanie Łodzi przez pociągi kwalifikowane wynika z archaicznego i niefunkcjonalnego kształtu węzła – stwierdziła Alina Giedryś z łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, autorka trzeciego referatu, traktującego o roli multimodalności w rozwoju transportu publicznego. Kluczowym etapem przebudowy infrastruktury będzie wspomniana już budowa tunelu średnicowego.

Oprócz udrożnienia sieci ogólnokrajowej i korzyści dla segmentu przewozów dalekobieżnych jego oddanie do użytku pozwoli na skokowy rozwój oferty Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pociągi ŁKA mają według wstępnych założeń stanowić ponad 50% ruchu w tunelu. – Dzięki dwóm nowym podziemnym przystankom obsługa miasta przez kolej radykalnie się poprawi. – zapowiedziała Giedryś. Prognozy ruchu dla przystanku Łódź Centrum to 15 tysięcy pasażerów na dobę, a dla przystanku przy Manufakturze – 9 tys. Docelowo na terenie samej Łodzi ma być 28 stacji i przystanków.

Sama Łódź Fabryczna przed otwarciem tunelu średnicowego ma obsługiwać 20 tys. pasażerów na dziennie, po jego uruchomieniu – 40 tys., a po ewentualnej budowie KDP – 70 tys. Jak przyznała przedstawicielka UMWŁ, pierwotne rachuby, zakładające obsługę 200 tys. pasażerów przez samą stację Łódź Fabryczna, zostały dokonane na wyrost. - Ich autorzy sugerowali się doświadczeniami francuskimi i hiszpańskimi, gdzie po budowie KDP rzeczywiste zainteresowanie przekraczało prognozy – tłumaczyła Giedryś.

Expo: 6,4 mln pasażerów kolei?

Zebrani wysłuchali też referatu prof. Tadeusza Markowskiego z Towarzystwa Urbanistów Polskich na temat duopolu Łódź – Warszawa. – Idea układów bipolarnych to koncentracja procesów poprzez inwestycje kolejowe i drogowe, które najszybciej wyzwolą potencjał gospodarczy – przekonywał urbanista. Jak stwierdził, prace badawcze na ten temat trwają w TUP od lat 90. Przytoczył też przykłady pozostających w podobnej relacji miast na świecie: Waszyngtonu i Baltimore w USA, Brukseli i Antwerpii w Belgii oraz Helsinek i Tampere w Finlandii.

Ostatnie wystąpienie dotyczyło nowej stacji jako elementu miejskiego systemu transportowego i procesu rewitalizacji miasta. Maciej Adamczyk z zespołu do spraw Expo 2022 w Urzędzie Miasta Łodzi podkreślił kluczowe znaczenie kolei dla organizacji wystawy, o której goszczenie zabiega miasto. – Według ostrożnych szacunków w 2022 roku w ciągu trzech miesięcy trwania wystawy przyjedzie ok. 8 mln ludzi. Zakładamy, że 80% z nich przyjedzie pociągiem – zaznaczył. Specjalnie w celu organizacji Expo zarezerwowano 25 hektarów w Nowym Centrum Łodzi w pobliżu dworca. Tematem wystawy ma być rewitalizacja miast.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony