Partnerzy serwisu:

Trzeci tor z Warszawy do Otwocka. Rusza przetarg na projekt

Martyn Janduła 18.01.2017 2,9k

Trzeci tor z Warszawy do Otwocka. Rusza przetarg na projekt
OtwockFot. ms, Rynek-Kolejowy.pl
PKP PLK ogłosiły właśnie postępowanie przetargowe na zaprojektowanie modernizacji linii z Warszawy do Otwocka. W ramach planowanej w przyszłości inwestycji powstanie m.in. trzeci tor, który pozwoli poprawić przepustowość tej linii. Prace domkną tym samym cały projekt, który obejmuje linię kolejową ze stolicy do Lublina.
Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa – Otwock to przedmiot postępowania przetargowego ogłoszonego przez PKP PLK. Zadanie to prowadzone jest w ramach projektu POIiŚ „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”.

Projekt z dofinansowaniem

Linia kolejowa nr 7 jest linią kolejową pierwszorzędną, zelektryfikowaną, znaczenia państwowego. Na odcinkach od km 4,170 do km 28,46, czyli do Otwocka oraz od km 53,832 do km 264,660 jest to linia dwutorowa. Na pozostałych odcinkach: Otwock – Pilawa i Wólka Okopska – granica państwa, linia jest jednotorowa. Zadanie to dotyczy jednak początkowego odcinka tej linii. Kolejarze oszacowali, że przygotowanie dokumentacji kosztować będzie ok. 8,5 mln zł. Cały projekt wyceniany jest jednak na 631,6 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi 363,3 mln zł. PKP PLK planują, że od 2017 do 2019 roku będzie to czas projektowy. W latach 2020-22 planowana jest realizacja inwestycji. Na prace budowlane ogłoszony będzie odrębny przetarg.

Omawiany odcinek linii nr 7 pomiędzy Warszawą Wschodnia Osobową a Otwockiem przystosowany jest obecnie do prowadzenia ruchu pociągów o prędkości nieprzekraczającej 110 km/h. Linia kolejowa nr 506 Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek, która również wchodzi w zakres opracowania, jest linią pierwszorzędną, normalnotorową, zelektryfikowaną, dwutorową. Na omawianym odcinku z uwagi na geometrię oraz stan nawierzchni linii kolejowej wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h.

120 km/h a nawet 160 km/h

Prace mają w przyszłości objąć przebudowę torowisk, a także modernizację, przebudowę i budowę nowych obiektów inżynieryjnych. Pojawią się nowe mosty, wiadukty, przepusty, przejścia dla pieszych i tunele drogowe. PKP PLK przewidują także wymianę sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem, przebudowę peronów i ich wyposażenia, budowę układu sterowania ruchem oraz odnowienie systemu odwodnienia.

Dzięki przeprowadzonym pracom na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa a Otwock pociągi osobowe będą mogły osiągać prędkość 120 km/h, a towarowe 80 km/h. Na odcinku Warszawa Wawer – Otwock maksymalna prędkość pociągów osobowych osiągnie 160 km/h, na odcinku łącznicy kolejowej nr 506 – 100 km/h. Modernizowany w ramach projektu odcinek linii nr 7 oraz łącznicy 506 należy do sieci TEN-T i będzie wyposażony w system ERTMS/ETCS poziom 2. W efekcie wszystkich prac skróci się czas jazdy na modernizowanej linii.

Trzeci tor

W projekcie tym przewidziano także budowę trzeciego toru do Otwocka, co powinno znacznie poprawić przepustowość. Jak podaje PKP PLK, spółka współpracuje na razie z samorządami, by wypracować jak najlepszy scenariusz inwestycji. – Chcemy zadbać o to, żeby nie utrudniać życia mieszkańców okolicznych miejscowości – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK. Brakuje na razie szczegółów związanych z wykorzystywaniem trzeciego toru. – Będą dopiero rozmowy z przewoźnikami, jak wykorzystać ten tor. My widzimy w tej chwili nie tylko samą aglomerację, jako Warszawę, ale jako województwo mazowieckie, gdzie teraz ruch pociągów w momentach szczytowych jest bardzo zagęszczony. Ten trzeci tor umożliwi zwiększenie liczby pociągów i przewiezienie większej liczby pasażerów – tłumaczy.

Działania komplementarne

Na prace projektowe przewidziano 846 dni. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Wszystkie kryteria wymienione są w dokumentacji zamówienia. Czas składania ofert wyznaczono do 27 lutego 2017 roku. Zamawiający wymaga od oferenta, by wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykazał, co najmniej jedną usługę o wartości min. 6 mln zł brutto, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej Osobowej do Otwocka jest kolejnym krokiem modernizacji sieci kolejowej w aglomeracji warszawskiej oraz województwie mazowieckim. Zadanie to jest komplementarne z innymi projektami. Należy wymienić tutaj takie planowane do realizacji projekty jak poprawa przepustowości linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki dzięki pracom punktowym na posterunkach ruchu, prace na linii kolejowej nr 3 na odcinku Warszawa – granica LCS Łowicz, drugi etap prac na odcinku linii kolejowej nr 7 Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia oraz budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Warszawy – Południowa Obwodnica Warszawy.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony