Partnerzy serwisu:

Kim są kandydaci na prezesa UTK? [aktualizacja biogramów]

Jakub Madrjas 29.09.2016 670

Kim są kandydaci na prezesa UTK? [aktualizacja biogramów]
Fot. Grzegorz Koclęga
Kancelaria Premiera prowadzi nabór na stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ogłoszono trzech wybranych kandydatów, spośród których wybrany zostanie regulator rynku.
W kwietniu ogłoszono nabór na stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Obecnie obowiązki prezesa Urzędu pełni Ignacy Góra, wiceprezes ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, który 26 lutego zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Dyla. Dyl był prezesem UTK od 2012 r. następnie przeszedł do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Więcej o zmianach kierownictwa UTK pisaliśmy na Rynku Kolejowym tutaj.

Kandydatem na prezesa Urzędu Transportu Kolejowego może być osoba, która ma tytuł magistra lub równorzędny, jest niekarana i może pochwalić się doświadczeniem pracy na stanowisku kierowniczym. Wymagane jest też odpowiednie wykształcenie i wiedza o specyfice branży kolejowej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Premiera można znaleźć wyniki naboru. Wyłoniono trzech kandydatów, spośród których zostanie wybrany prezes UTK. Są to: Ignacy Góra, Krzysztof Warmiński, oraz Mirosław Antonowicz. - Prezesa UTK powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu - przypomina "RK" biuro prasowe KPRM.

Ignacy Góra ukończył Politechnikę Krakowską w specjalności pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe: na Politechnice Śląskiej – zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem; Politechnice Krakowskiej – nowoczesne technologie elektryczne w transporcie; Politechnice Radomskiej: integracja z UE w transporcie kolejowym oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie – europejski model zarządzania. Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty. Stanowisko wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego zajmuje od października 2013 roku.

Krzysztof Warmiński to mgr inż. transportu o specjalności transport kolejowy. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu na kierunku Organizacja i technika transportu oraz kierunku Logistyka i technologia w transporcie. Ukończył Podyplomowe Studia na Politechnice Warszawskiej w zakresie Zarządzanie i marketing w transporcie, a także Integracja z Unią Europejską w transporcie oraz Podyplomowe Studia w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Od roku 1989 do roku 2002 pracował w PKP, karierę na kolei zakończył pełniąc funkcje naczelnika pionu technicznego. W latach 1997 – 1999 uczestniczył w pracach restrukturyzacji PKP. Od roku 2002 rozpoczął pracę w Głównym Inspektoracie Kolejnictwa w Warszawie w pionie bezpieczeństwa, a następnie od roku 2003 w Urzędzie Transportu Kolejowego (UTK), w wyniku przekształcenia z GIK. W latach 2000 – 2006 prowadził dodatkowo firmę z zakresu architektury, urbanistyki i budownictwa. Od 2008 roku pracuje w Transportowym Dozorze Technicznym w Warszawie, kierując obszarem w zakresie interoperacyjności kolei i oceny ryzyka. Jest audytorem i ekspertem technicznym w zakresie interoperacyjności systemu kolei a także członkiem komitetu ds. dyrektyw w Polskim Centrum Akredytacji.

Mirosław Antonowicz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Kolegium Finansów i Zarządzania, adiunkt Katedry Marketingu. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Spółkami w Transporcie na Politechnice Warszawskiej, Zarządzania w Handlu Zagranicznym na SGH i Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych na SGH. Ukończył także Szkołę Trenerów Biznesu. Był wiceprezesem ds. regulacji rynku w Urzędzie Transportu Kolejowego od czerwca 2006 roku do listopada 2010 roku. Karierę zawodową rozpoczął w PKP w 1980 roku. Przez wiele lat był menedżerem i członkiem rad nadzorczych spółek sektora kolejowego, piastował m.in stanowisko członka zarządu, dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych w PKP Cargo. Założyciel wspólnie z partnerami i szef nowo powstałego Centrum Naukowo-Biznesowego Logistics and Procurement Center(LPC) w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest autorem lub współautorem ponad 200 artykułów naukowych i opracowań praktycznych z zakresu zarządzania transportem, marketingu, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Był członkiem prezydium oraz ekspertem Zespołu Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony