Partnerzy serwisu:

Torpol z kolejną umową od PKP PLK na 213 mln zł

mj / RK 22.09.2017 3,8k

Torpol z kolejną umową od PKP PLK na 213 mln zł
Linia 31, przystanek Policzna. Widok w kierunku HaFot. Marcin Żukowski, bazakolejowa.pl
Torpol podpisał kolejną umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na wykonanie prac na pierwszej z trzech linii kolejowych w województwie podlaskim. W sumie portfel zamówień poznańskiego wykonawcy wzrośnie o kolejne 213 mln zł, a docelowo nawet do 400 mln zł.
Oferta Torpolu okazała się najlepsza w trzech zadaniach w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe w województwie podlaskim. Do podpisania pierwszej umowy doszło w dniu 21 września 2017 r., której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla zamówienia częściowego nr 1 pn. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka" w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka". 2. "Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)". 3. "Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka". Docelowo portfel zamówień Torpolu po podpisaniu umów na wszystkie trzy zadania wzbogaci się łącznie o 385,6 mln zł brutto.

Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z projektem, który ma opracować Torpol, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanych przez PLK. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wyniesie 173,4 mln zł netto tj. 213,3 mln zł brutto. Termin realizacji prac projektowych i budowlanych został określony na 20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, natomiast okres gwarancji jakości określony jest na 72 miesiące od daty wskazanej w świadectwie przejęcia.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych m.in. w przypadku zwłoki w realizacji umowy, czy też w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Torpolu. Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy przy tym 30 % wynagrodzenia brutto.

Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka obejmą remont 37 km torów, wymianę rozjazdów oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wszystkie perony na 10 stacjach i przystankach na odcinku Siemiatycze – Hajnówka zostaną przebudowane i dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wyższy poziom obsługi podróżnych zapewnią nowe wiaty, ławki, czytelne oznakowanie i tablice z rozkładami jazdy. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa dzięki pracom na 40 przejazdach kolejowo – drogowych. Inwestycja PLK obejmie również budowę nowych mostów i przepustów oraz remont 28 istniejących obiektów inżynieryjnych – wiaduktów, mostów, przepustów i kładek dla pieszych.


Mat. PKP PLK

Z kolei zakres prac przewidziany na pozostałych dwóch liniach na Podlasiu, które również wykona Torpol, do sprawdzenia tutaj.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Giełda
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony