Partnerzy serwisu:

Tendencje wzrostowe w transporcie intermodalnym utrzymane. Optymistyczne reakcje rynku

Łukasz Laszczyński 10.04.2019 6

Tendencje wzrostowe w transporcie intermodalnym utrzymane. Optymistyczne reakcje rynku
Fot. Marcin Kucięba, SM42.pl
– Od blisko miesiąca znane są oficjalne dane Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące transportu intermodalnego w Polsce za ubiegły rok. Dane statystyczne wskazują na utrzymanie tendencji wzrostowych. Przewoźnicy kolejowi zareagowali na to optymistycznie, co zwiększa szansę dalszego rozwoju tego segmentu rynku transportu – komentuje Łukasz Laszczyński, prawnik, specjalista rynku kolejowego, członek Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki i Zakupów oraz Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.
W 2018 roku przetransportowano koleją ponad 17 mln ton ładunków intermodalnych. W porównaniu z poprzednim rokiem masa przewiezionych towarów wzrosła aż o ponad 15%. Udział transportu intermodalnego w rynku przewozów towarowych wyniósł 6,8% wg masy i 10,3% wg pracy przewozowej. Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2018 roku wzrosła o 2,3 mln ton, praca przewozowa wyniosła zaś 6,2 mld tono-km i wzrosła o ok. 0,8 mld tono-km.

Wyniki dotyczące transportu intermodalnego w świetle przedstawionych statystyk są powodem do zadowolenia, mimo kilku niepokojących zjawisk mogących w dłuższej perspektywie stanowić zagrożenie i powód do zachwiania dynamiką rozwoju. Wzrost całej masy towarów przewiezionych przez kolej w 2018 roku wyniósł 4%, co oznacza, że transport intermodalny rozwijał się szybciej niż cała reszta transportu kolejowego w Polsce.

Niekwestionowanym liderem wśród przewoźników kolejowych realizujących transporty intermodalne pozostaje Grupa PKP Cargo, która ma największy udział w rynku zarówno pod względem masy jak i wykonanej pracy przewozowej – odpowiednio 46,46% i 52,27% udziału w rynku. Powyższe świadczy o największym na chwilę obecną potencjale organizacyjnym dla uruchamiania transportów intermodalnych. Dodatkowo przewoźnik deklaruje dalsze wzmocnienie specjalizacji intermodalnej i intensywny rozwój Grupy, jako wiodącego operatora logistycznego specjalizującego się w transportach intermodalnych.
Ten stan rzeczy jest w stanie dodatkowo umocnić rozstrzygnięty przetarg na dostawę 936 platform intermodalnych oraz kontrakt z Tatravagónką. Przewoźnik prowadzi kolejny przetarg na dostawę 220 platform.

Kolejnymi liczącymi się graczami na rynku kolejowych przewozów intermodalnych w 2018 r. byli: Captrain Polska (13,73% udziału w rynku według masy oraz 12,52% według pracy przewozowej), PCC Intermodal (10,00% udziału w rynku według masy oraz 8,03% według pracy przewozowej), DB Cargo Polska (7,54% udziału w rynku według masy oraz 10,18% według pracy przewozowej).

Na zapleczu rynku podzielonego przez największych graczy na uwagę zasługuje aktywność Lotos Kolej w obszarze zakupów taborowych, które pozwolą zwiększyć udział tego przewoźnika w przewozach intermodalnych. Lotos Kolej ogłosił bowiem trzy postępowania na dostawę nowego taboru, które dotyczą jednej lokomotywy jednosystemowej, jednej wielosystemowej oraz 324 wagonów platform.

Ogłoszone postępowania przetargowe są pokłosiem rozstrzygniętego w ubiegłym roku przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych konkursu dla Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt Lotos Kolej znalazł się wśród najwyżej ocenionych na liście rankingowej.

Wartym odnotowania jest również fakt, że z roku na rok rośnie liczba przewoźników kolejowych oferujących usługi transportu intermodalnego. W 2016 roku usługi te świadczyło 13 podmiotów, w 2017 roku było ich 18, zaś w ubiegłym roku liczba kolejowych przewoźników intermodalnych wzrosła do 20.

Utrzymanie dynamiki tendencji wzrostowej w transporcie intermodalnym będzie możliwe pod warunkiem równoległej realizacji niezbędnych projektów dotyczących infrastruktury zwiększającej zdolności przeładunkowe polskich portów na Bałyku oraz infrastruktury dostępowej, zarówno drogowej, jak i kolejowej, na zapleczu portów morskich. Polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej są przecież węzłami Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Na to drugie zagadnienie zwróciła już w 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli w raporcie „Infrastruktura dostępowa do portów morskich”. W ramach wyników kontroli wskazano na konieczność zwrócenia bacznej uwagi na poprawę dostępu do portów morskich w strategiach i programach rozwoju infrastruktury dostępowej, realizację inwestycji zapewniających dostęp do portów oraz działania nadzorcze nad realizacją strategii, programów i zadań.

Nie bez znaczenia pozostanie również sytuacja geopolityczna, która wpływać będzie na znaczenie Polski jako kraju tranzytowego łączącego Wschód z Europą Zachodnią. Stabilizacja polityczna za wschodnią granicą Polski jest w stanie jeszcze bardziej wpłynąć na umocnienie pozycji Polski jako elementu dogodnego korytarza tranzytowego.

Na transport intermodalny należy zatem spojrzeć jak na większą całość i system składający się z wielu elementów. Utrzymanie dotychczasowej tendencji wzrostowej będzie istotną dźwignią rozwoju transportu kolejowego w Polsce.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony