Partnerzy serwisu:

Szybsze inwestycje kolejowe. Sejm uchwalił nowe przepisy

kprm/sejm/jm Rynek Kolejowy 08.07.2016 1,1k

Szybsze inwestycje kolejowe. Sejm uchwalił nowe przepisy
Fot. PKP PLK
Na wczorajszym posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, której celem jest uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.
Ustawodawca tłumaczy konieczność uchwalenia przepisów potrzebą pełnego wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nowelizacja przewiduje m.in. zawieszenie postępowań w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji planowanych na obszarze objętym wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji. Nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Projekt ustawy wpłynął w trybie projektu poselskiego. Jak czytamy w stanowisku rządu na jego temat, w efekcie zmian przewidywane jest usprawnienie procesu przygotowania i realizacji inwestycji podejmowanych przez zarządców infrastruktury kolejowej.

Uzgodnić kolizje w dwa tygodnie

Nowe przepisy obejmują nowe obowiązki nabywców i zbywców nieruchomości, których zobowiązano do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w terminie 7 dni od dnia zbycia.

Bardzo ważna będzie możliwość zawieszenia postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji planowanych do realizacji na terenie objętym wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Nowelizacja określa też ramy czasowe uzgodnień związanych z usunięciem występujących kolizji z gestorami sieci uzbrojenia terenu. Jeśli uzgodnienia nie będzie w ciągu 14 dni, kolizja zostanie usunięta w sposób zaproponowany przez PKP PLK lub samorząd.

Pozwolenie na użytkowanie dla jednego toru

Ustawa przewiduje też określenie trybów doręczeń pism i decyzji w postępowaniach odwoławczych i nadzwyczajnych dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz eliminuje wątpliwości interpretacyjne w zakresie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dotyczącego również gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Przepisy zakładają też możliwość zrzeczenia się prawa do odszkodowania przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ważne jest wprowadzenie możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla jednego toru bez wykonania wszystkich urządzeń służących ochronie środowiska. Jak czytamy w ustawie, dotychczasowe przepisy uniemożliwiają otrzymanie pozwolenia dla jednego toru bez wykonania wszystkich urządzeń służących ochronie środowiska (ekrany, przepusty dla zwierząt, system odwodnienia itp.). Tymczasem w większości projektów występuje etapowanie wykonywania robót na prace na poszczególnych torach, z kolei wykonanie wszystkich elementów ochrony środowiska w ramach etapów, przy zamkniętym tylko jednym torze (po drugim odbywa się ruch pociągów), jest często niemożliwe.

Nowelizacja zakłada też programowanie wieloletnie mające na celu uelastycznienie procesu aktualizacji programu wieloletniego obejmującego inwestycje na liniach kolejowych. Zmiany w pozostałych regulacjach obejmują ustawę o finansach publicznych i zakładają uelastycznione zarządzanie środkami Funduszu Kolejowego i odbiurokratyzowany proces ustalania rocznego limitu wydatków Funduszu na dany rok budżetowy, bez uszczerbku dla kontroli przez Radę Ministrów wieloletniego limitu wydatków Funduszu.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony