Partnerzy serwisu:

Szybciej z Poznania do Mogilna

Martyn Janduła 09.01.2017 252

Szybciej z Poznania do Mogilna
Fot. ms, Rynek-Kolejowy.pl
PKP PLK planuje przyspieszenie prędkości pociągów na odcinku między Poznaniem a Mogilnem. Właśnie ruszył przetarg, w którym zarządca infrastruktury poszukuje wykonawcy projektu i robót budowlanych dla fragmentu linii kolejowej nr 353. Pracami objęty zostanie 70-kilometrowy odcinek torów.
Całość przedmiotu zamówienia dotyczącego prac na linii kolejowej nr 353 ze stacji Poznań Wschód do Mogilna obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, projektu budowlanego oraz uzyskania dla niego wszelkich niezbędnych pozwoleń. Wszystko po to, by w kolejnym etapie na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji, wykonawca mógł przystąpić do wykonania wszystkich wymaganych robót. Na zakończenie inwestycji zamawiający będzie wymagał wykonania kompleksowej dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenia oceny zgodności każdego podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia.

Zamawiający przewidział realizację robót w zakresach nawierzchni kolejowej i podtorza, urządzeń srk, urządzeń elektroenergetycznych i sieci trakcyjnej, przejazdów kolejowych, peronów i małej architektury oraz przejazdów kolejowych. Zadanie to prowadzone będzie w ramach większego projektu po nazwą: „Prace na linii nr 353 Poznań Wschód – Dziarnowo”. PKP PLK szacuje, że wartość zadania to ok. 24,8 mln zł brutto.

169 dni zamknięć, a może mniej

Zamawiający określił dwa parametry wyboru ofert. 60% wagi stanowi cena, zaś 40% stanowi zaoferowany przez wykonawcę całkowitej długości czasu zamknięć torowych. Maksymalnie określono go na 169 dni. Oferenci, którzy zaproponują czas poniżej tego pułapu, będą mogli liczyć na dodatkowe punkty w przetargu.

PKP PLK przewiduje, że prace pozwolą na poprawę przepustowości linii nr 353 na terenie IZ Poznań. Dodatkowo podniesiona zostanie prędkość z obowiązującej obecnie 40 – 120 km/h do 160 km/h dla pociągów pasażerskich i do 100 km/h dla pociągów towarowych wraz naciskiem 225 kN na oś w ciągłości modernizowanego odcinka toru nr 1 i 2. Roboty mają również poprawić bezpieczeństwo ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych oraz zmniejszyć koszty eksploatacyjne i utrzymania infrastruktury kolejowej ponoszonych przez Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przebudowy i regulacji nawierzchni torowej. Na linii wymienionych zostanie 6 rozjazdów w torze nr 1 i 2 na stacji Wydartowo. Mają być one przystosowane do prędkości 160 km/h. Na wspomnianej stacji zlikwidowany zostanie jeden rozjazd zwyczajny, który zastąpiony zostanie torem prostym. Na stacjach Kobylnica oraz Gniezno wymienione zostaną napędy zwrotnicowe.

W zakresie obowiązków wykonawcy znajdzie się także odtworzenie, udrożnienie, oczyszczenie lub wykonanie prawidłowego systemu odwodnienia. Prace w tym zakresie pozwolić mają na zapewnienie spływu wody do systemu odwodnienia. Jak podaje PKP PLK, podczas przeglądu okresowego stwierdzono również potrzebę wykonania prac polegających na usunięciu krzaków i drzew porastających ławy i skarpy nasypów i wykopów oraz rowy boczne.

Stacja Wydartowo z nowymi peronami

Na stacja Wydartowo przewidziano z kolei modernizację peronów przy torze nr 1 i 2. Mają one zyskać wysokość 760 mm oraz długość 150 m. Pozostałe części zostaną zlikwidowane, a na zmodernizowanych pojawi się mała architektura w postaci wiat przystankowych, ławek, koszy na śmieci, gablot z rozkładami jazdy, tablicami z nazwą stacji. Na stacji pojawi się także nowe oświetlenie.

Pracami objęty zostanie dwutorowy odcinek o długości 70 kilometrów. Znajduje się on na terenie województwa wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego. W całości jest on zelektryfikowany. Termin składania ofert upływa 14 lutego 2017 roku.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Inwestycje liniowe
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony