Partnerzy serwisu:

Sześć ofert na rewitalizację linii 207 do Malborka

Martyn Janduła 17.10.2016 277

Sześć ofert na rewitalizację linii 207 do Malborka
Sześć ofert na modernizację odcinka linii 207 w województwie pomorskimFot. Jędrzej Pilarski
Zakończono składanie ofert w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z rewitalizacją linii kolejowej nr 207 od granicy województwa pomorskiego i kujawsko–pomorskiego do Malborka. Do PKP PLK wpłynęło sześć ofert. Tylko dwie mieszczą się w przygotowanym budżecie zamawiającego.
PKP PLK dokonały otwarcia ofert w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 207. Zamawiający spośród sześciu ofert wyłoni wykonawcę inwestycji, który będzie pracował w formule „projektuj i buduj”. W ramach inwestycji zawarto pełnienie nadzoru autorskiego na czas trwania i odbioru robót budowlanych. Prace obejmą odcinek od granicy województwa pomorskiego i kujawsko–pomorskiego w km 76, 400 do km 133,026 w województwie pomorskim.

Trakcja PRKiI z najtańszą ofertą

W tej chwili lekkie pojazdy pasażerskie poruszają się tu z prędkością od 60 do 80 km/h z miejscowymi ograniczeniami. Po remoncie, na większej części odcinka Gardeja – Malbork prędkość zostanie podniesiona do 100, na części także 120 km/h.

PKP PLK chcą przeznaczyć na realizację tego zadania 259,9 mln zł brutto. Tylko dwie oferty mieszczą się w przygotowanym budżecie. Najtańsza ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intersor, która wynosi 184,5 mln zł brutto. Druga z kolei oferta to Trakcja PRKiI za 250 mln zł brutto. W przetargu udział wzięli także: konsorcjum NDI i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe (261,2 mln zł brutto), konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman (276,4 mln zł brutto), ZUE (280,2 mln zł brutto) oraz Torpol (293,6 mln zł brutto). Cena jednak nie jest jedynym kryterium wyboru. Wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Na ile zamkną tor?

Wszystkie złożone oferty zawierają zapewnienie o okresie gwarancji na inwestycję na 72 miesiące. Wyróżniono także parametr czasu zamknięć torowych. Linia jest w całości jednotorowa i niezelektryfikowana. Najkrótszy czas zaoferowało konsorcjum NDI i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, które deklaruje czas zamknięcia równy 150 dni. Trakcja PRKiI deklaruje z kolei okres zamknięcia równy 258 dni. Reszta oferentów wskazuje, że zamknięcie musiałoby nastąpić na co najmniej 377 dni, najwięcej w przypadku ZUE – 416 dni.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, (projekt budowlany wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych), opracowanie projektu wykonawczego, opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

Roboty na infrastrukturze obejmą nawierzchnię i podtorze, urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), urządzenia i systemy telekomunikacyjne, urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, obiekty inżynieryjne, perony i obiekty kubaturowe oraz przejścia i przejazdy. Realizację inwestycji zaplanowano do 31 października 2019 roku. Unijne dofinansowanie ma wynieść 212 mln zł.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Przetargi
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony