Partnerzy serwisu:

Stomma: priorytetem są pociągi na wschód

Łukasz Kuś 17.05.2016 189

Stomma: priorytetem są pociągi na wschód
fot. Christian Liebscher, lic. CC BY-SA 4.0.
Ministerstwo infrastruktury nie ma pieniędzy na dofinansowanie połączenia Piła - Berlin i uważa, że taki pociąg może być dotowany przez samorząd wojewódzki. Priorytetem dla resortu są natomiast połączenia międzynarodowe w kierunku wschodnim.
Wiceminister infrastruktury Piotr Stomma odpowiedział na interpelację posłanki PO Marii Janyski, która zapytała, czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje objęcie połączenia Berlin – Krzyż – Piła dofinansowaniem w ramach umowy o świadczenie usług publicznych. Przypomnijmy: Przewozy Regionalne, które uruchomiły w marcu pociąg z Krzyża przez Gorzów Wielkopolski i Kostrzyn do Berlina, starają się wydłużyć trasę nowo uruchomionego kursu tak, by łączył on dworzec Berlin-Lichtenberg z Piłą. Na razie nie uzyskano jednak wsparcia finansowego. Więcej o propozycji PR pisaliśmy na Rynku Kolejowym TUTAJ.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: „uptz”) minister właściwy ds. transportu jako organizator publicznego transportu zbiorowego zapewnia funkcjonowanie przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych w ramach dostępnych na ten cel środków budżetu państwa.

Priorytetem pociągi na wschód

Jak wyjaśnił wiceminister infrastruktury Piotr Stomma, w związku z limitem tych środków na 2016 r. przewoźnicy zostali zobligowani do ograniczenia liczby pociągów zgłaszanych do dofinansowania w ramach umowy o świadczenie usług publicznych. Ponadto, w sytuacji ograniczeń finansowych, priorytetem dla resortu transportu jest zapewnienie funkcjonowania i finansowania przewozów międzywojewódzkich oraz przewozów międzynarodowych w kierunku wschodnim.

– Według resortu transportu, w przypadku połączeń międzynarodowych dofinansowaniem powinny być objęte przede wszystkim te połączenia kolejowe, które mają szczególne znaczenie ze względu na interes państwa i aspekt społeczny, tj. konieczność zapewnienia Polakom mieszkającym za granicą stałej łączności z krajem. Obecnie, połączenia międzynarodowe w ramach umowy o świadczenie usług publicznych zawartej bezpośrednio przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa z PKP Intercity SA realizowane są w kierunku wschodniej i południowej granicy Polski – napisał Stomma w odpowiedzi na interpelację posłanki.

Ministerstwo nie ma pieniędzy

Dotowanie przewozów międzynarodowych przez ministra właściwego ds. transportu w ramach umowy o świadczenie usług publicznych nie jest obligatoryjne (art. 55 ust. 2 uptz). Biorąc pod uwagę limit wydatków na dany rok budżetowy i priorytetowy charakter połączeń międzywojewódzkich, organizator ma bardzo ograniczone możliwości dofinansowania przewozów międzynarodowych.

– Ze względów finansowych oraz uwzględniając ww. priorytety, resort transportu nie ma możliwości objęcia dofinansowaniem pociągu międzynarodowego Piła - Gorzów Wielkopolski - Berlin w ramach umowy o świadczenie usług publicznych na 2016 r. Ponadto, Minister Infrastruktury i Budownictwa nie planuje dotować tego połączenia ze środków budżetu państwa w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 – wyjaśnił wiceminister infrastruktury.

Przewozy Regionalne starają się aby połączenie Piła – Krzyz – Berlin było dofinansowane przez wielkopolski urząd marszałkowski. Samorząd wielkopolski jak dotąd nie był tym zainteresowany, tłumacząc, że połączenia międzynarodowe powinny być organizowane przez ministerstwo. Ponadto Wielkopolska obawia się powtórki sytuacji z połączeniem Poznań – Frankfurt, które było objęte dotacją z budżetu regionu co zostało storpedowane przez ówczesnego ministra transportu, który stwierdził, że to nie jest zadanie samorządu, a samo połączenie „zagraża integralności terytorialnej kraju” Więcej o stanowisku urzędu marszałkowskiego w Poznaniu pisaliśmy TUTAJ.

Samorząd może dofinansować pociągi międzynarodowe

Nowy wiceminister infrastruktury nie widzi jednak żadnych przeszkód aby połączenia międzynarodowe były finansowane przez samorządy. Takie stanowisko wyraził w odpowiedzi na interpelację posłanki Jansyki.

– Połączenie kolejowe Piła – Berlin może być realizowane jako połączenie wojewódzkie i finansowane przez samorząd województwa na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich. Od 20 marca 2016 r. spółka Przewozy Regionalne realizuje przewozy do Berlina w skróconej relacji Krzyż - Gorzów Wielkopolski – Berlin – napisał Stomma.

MIB informuje, że w celu uzyskania wsparcia finansowego na szczeblu lokalnym, spółka Przewozy Regionalne planuje zwrócić się do samorządu województwa wielkopolskiego z propozycją włączenia wydłużonego o odcinek Krzyż - Piła połączenia do umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a Przewozy Regionalne sp. z o.o. Termin i warunki kursowania pociągów w relacji Piła – Berlin zostaną uzgodnione pomiędzy stronami umowy.

Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony