Partnerzy serwisu:

UTK cofa STK certyfikat bezpieczeństwa. STK będzie się odwoływać [aktualizacja]

inf. pras. UTK, oprac. ms 27.06.2019 167

UTK cofa STK certyfikat bezpieczeństwa. STK będzie się odwoływać [aktualizacja]
Fot. STK
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego cofnął w całości certyfikat bezpieczeństwa przewoźnika kolejowego STK. To efekt nieprawidłowości wykazanych w trakcie kontroli. Decyzja nie jest prawomocna, a kolejowa spółka zapowiedziała odwołanie w przedmiotowej sprawie.
W trakcie przeprowadzonych w STK czynności kontrolnych w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem, prezes UTK stwierdził liczne nieprawidłowości. Naruszenia dotyczyły m.in. utrzymania pojazdów kolejowych, zarządzania kompetencjami personelu oraz zgłaszania, rejestracji i analizowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa w całości.

– Przewoźnik nie usunął wskazanych nieprawidłowości. System zarządzania bezpieczeństwem STK nie spełniał warunków wydania certyfikatu bezpieczeństwa. Kryteria te wskazane są w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 (w przypadku części A certyfikatu bezpieczeństwa), w załączniku III rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 (w przypadku części B certyfikatu bezpieczeństwa) oraz w krajowych przepisach bezpieczeństwa – komentuje sprawę urząd.

Certyfikat bezpieczeństwa jest dokumentem potwierdzającym ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Ponadto uprawnia on przewoźnika do dostępu do infrastruktury kolejowej. Po uprawomocnieniu się decyzji, czyli utracie certyfikatu bezpieczeństwa, przewoźnik nie będzie miał możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności przewozowej.

Oświadczenie STK

W sprawie cofnięcia certyfikatu spółka STK opublikowała komunikat. Publikujemy go poniżej.

"Decyzja dotycząca cofnięcia certyfikatu została wydana w oparciu o materiał dowodowy sprzed sześciu miesięcy. Spółka na bieżąco usuwała nieprawidłowości oraz przyczyny ich powstania, w związku z tym STK będzie korzystała z prawa do trybu odwoławczego, co w konsekwencji nie spowoduje zakłóceń w realizacji bieżących przewozów dla naszych klientów oraz nie zakłóci działalności operacyjnej spółki.” STK podkreśla, że przedmiotowa decyzja prezesa UTK nie jest prawomocna. co oznacza że spółka w dalszym ciągu posiada możliwość realizowania przewozów kolejowych.

"W związku z przeprowadzoną kontrolą i stwierdzonymi nieprawidłowościami spółka dokonała niezbędnych zmian organizacyjnych oraz działań naprawczych. Spółka skorzysta z przysługującego trybu odwoławczego, w związku z tym w dalszym ciągu posiada certyfikat bezpieczeństwa".


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony