Partnerzy serwisu:

Newag trzyma poziom. Wyniki za I półrocze

Jakub Madrjas 03.10.2019 71

Newag trzyma poziom. Wyniki za I półrocze
Fot. KOLEJ77, SM42.pl
Newag opublikował raport finansowy za I półrocze 2018 roku. Najważniejsze wskaźniki są właściwie identyczne, jak przed rokiem.
Według opublikowanego raportu, przychody netto grupy kapitałowej ze sprzedaży wyniosły w I połowie roku 381,7 mln zł (rok temu 375,2 mln), zysk z dzialalności operacyjnej to 26,8 mln zł (rok temu 25,2 mln), a zysk netto 12,4 mln zł (przed rokiem 13,4 mln zł). EBITDA spółki wzrosła rok do roku z 43,2 do 44,1 mln złotych. To wszystko przy znaczącym zwiększeniu inwestycji (przepływy pienienieżne z tego tytułu wzrosły z -1,3 mln zł do -35,3 mln zł). Jednocześnie zmieniły się przepływy pieniężne z działalności finansowej z -3,4 mln zł do +12,2 mln złotych.

W porównaniu z ubiegłym rokiem znacząco wzrosla wartość aktywów (z 1 do 1,26 mld zł) i zobowiązania krótkoterminowe (z 362 do 538 mln zł), ale większość wzrostu obu tych wartości przypadła na II połowę 2018 roku. Jeśli chodzi o wyniki samej spółki Newag, to odnotowała ona większe przychody (wzrost z 317,5 do 397 mln zł), zysku netto (z 7,3 do 15 mln zł) i EBITDA (z 34,2 do 44,2 mln zł).

Wzrost marży i krótkoterminowego długu


W komentarzu do wyników grupy zarząd Newagu podkreślił wzrost przychodów o 1,7% i EBITDA o 2% rok do roku, oraz wartości sumy bilansowej aż o 24,5%, do kwoty 1,26 mld złotych. Zdaniem zarządu, główny wpływ na wyniki Grupy miała poprawa marży o prawie 2 punkty procentowe z 15,02% do 17,01%, co przełożyło się na marżę brutto ze sprzedaży na poziomie 64,9 mln zł, a także dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej (głównie w efekcie sprzedaży z zyskiem środków trwałych). Koszty zarządu wzrosły o 3,1 mln zł, ujemny był wynik na działalności finansowej (-7,3 mln zł). Kapitał własny grupy wzrósł o 58,1 mln zł (+14%) rok do roku.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia grupy wzrósł o 3,5 punkty procentowe. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 14,2 mln zł, głównie w z tyt. zobowiązań leasingowych, za to zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 48,3% (tj. 175,2 mln zł) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pozycja, której wartość zwiększyła się o 92,8 mln zł do poziomu 217,8 mln zł, to krótkoterminowe kredyty i pożyczki. W tym samym czasie wartość należności z tyt. dostaw wzrosła o 129,9 mln zł do poziomu 300,2 mln zł. Jak czytamy, należności PKP Cargo z tytułu zrealizowanych dostaw lokomotyw Dragon oraz 15D wynoszą 184,78 mln zł (80% ceny netto płatne jest w 60 równych ratach). Jak komentuje zarząd, to realizacja kontraktów, których dostawy zaplanowano na przełom 2019 i 2020 roku generuje istotne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

Perspektywa na Czechy

Przewidywania Newagu na drugą połowę roku to ogłoszenie postępowań przez Koleje Dolnośląskie oraz PKP SKM w Trójmieście. W segmencie lokomotyw spalinowych Newag planuje pozyskać kilka zamówień na modernizację lokomotyw spalinowych SM42 i SM48 z rynku przewoźników prywatnych. W segmencie lokomotyw elektrycznych kontynuowane będą rozmowy z kilkoma przewoźnikami towarowymi zainteresowanymi zakupem lokomotyw cztero i sześcioosiowych oraz udział w przetargach ogłaszanych przez przewoźników, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu intermodalnego CUPT.

Ciekawą informację jest oczekiwanie przez Newag na rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego przez firmę Silva na dostawę dwóch lokomotyw czteroosiowych. Oprócz tego spodziewane jest ponowne ogłoszenie postępowania przez Lotos Kolej na dostawę jednej lokomotywy. Ponadto w trakcie jest przetarg ogłoszony przez Pol-Miedź Trans, również na dostawę jednej lokomotywy. 

Newag poinformował też, żę bierze także udział w dwóch postępowaniach na dostawy spalinowych zespołów trakcyjnych do Czech. Pierwsze z nich, na dostawę 10 pojazdów jest na etapie negocjacji złożonej oferty, drugie, którego przedmiotem jest zawarcie umowy ramowej na dostawę do 60 pojazdów jest na etapie analizy złożonych ofert. Niestety, już czwarty rok trwa procedura odwoławcza w przetargu na dostawę 5 czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do regionu Sycylii, a postępowanie pozostaje nierozstrzygnięte.
PARTNERZY DZIAŁU
Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Newag
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony