Partnerzy serwisu:

SKM Warszawa odstępuje od umowy z Pesą na Elfy. Pesa wyraża ubolewanie (aktualizacja)

Jakub Madrjas 17.10.2019 33,3k

SKM Warszawa odstępuje od umowy z Pesą na Elfy. Pesa wyraża ubolewanie (aktualizacja)
Fot. Pesa
Jak dowiedział się "Rynek Kolejowy", warszawska Szybka Kolej Miejska odstąpiła od umowy z Pesą na dostawę od 13 do 21 nowych pociągów. 
Niedawno pisaliśmy o problemach Pesy z realizacją kontraktu na dostawy nowych Elfów 2 dla SKM Warszawa. Pierwsze pociągi miały pojawić się na torach już w lipcu tego roku, ale dopiero zaczynają jazdy próbne. Przewoźnik naliczał producentowi kary umowne, rozmawiał też o podpisaniu aneksu zmieniającego terminy dostaw. Pesa przyznała, że przewoźnik ma możliwość zerwania umowy, ale obie strony nie chciały wypowiadać się szerzej na ten temat.

Umowa zerwana

Teraz decyzja została podjęta. Jak poinformowała w komunikacie SKM "Zarząd Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. (SKM) podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A. (PESA) na dostawę 13 pojazdów z powodu niewywiązania się z przyjętych w harmonogramie terminów dostaw". 

SKM podkreśla w oświadczeniu, że termin dostawy pojazdów był jednym z ważniejszych kryteriów oceny ofert projektu SKM pod względem pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. – Ze względu na wielkość projektu, jak i kwotę dofinansowania, podlega on bezpośredniemu nadzorowi i kontroli Komisji Europejskiej w Brukseli. Harmonogram umowy przewidywał, że do końca 2019 r. Pesa powinna wyprodukować i dostarczyć 10 z 13 zamówionych przez SKM pojazdów – czytamy.

Przewoźnik podkreśla, że może odstąpić od umowy w całości lub w części, jeżeli zwłoka Pesy z wykonaniem któregokolwiek z pojazdów objętych przedmiotem umowy, trwa dłużej niż 30 dni w stosunku do harmonogramu dostaw zawartego w umowie. “W chwili obecnej Pesa ma opóźnienia w dostawach: pierwszego pojazdu – 87 dni, drugiego – 56 dni, trzeciego pojazdu – 25 dni” – czytamy.

Pesę i tak czeka zapłata kary

– Warto podkreślić, że prawo odstąpienia od umowy może być wykonane przez SKM w terminie 60 dni liczonych od dnia, w którym terminy określone w harmonogramie dostaw zostały przekroczone o 30 dni. W przypadku odstąpienia od umowy przez SKM z przyczyn leżących po stronie Pesy, SKM przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia netto za dostawę 13 pojazdów. SKM nie może odstąpić od należnych spółce kar umownych, ponieważ stanowiłoby to naruszenie przepisów Prawa Zamówień Publicznych –czytamy.

Zarząd SKM podkreśla, że został poinformowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), że zmiana terminów dostaw pojazdów i niektórych innych warunków umowy może się wiązać z zatrzymaniem dofinansowania unijnego dla 25% wartości kontraktu. – Mogło to oznaczać dla Spółki wstrzymanie ponad 100 mln zł dofinansowania. Dodatkowo, mogłoby to także powodować konieczność zwrotu przez SKM 20 mln zł ze środków unijnego dofinansowania w ramach tego projektu. W tej sytuacji Zarząd SKM musiał wziąć pod uwagę przede wszystkim potencjalne straty finansowe spółki – czytamy w komunikacie.

– Pragniemy podkreślić, że decyzję o odstąpieniu od umowy poprzedziły liczne działania w celu wypracowania najbardziej optymalnego rozwiązania tej sytuacji dla obu stron. Zlecono szczegółowe analizy prawne, biznesowe, przeprowadzono liczne rozmowy pomiędzy przedstawicielami SKM i producenta, przedstawicielami właściciela prawnego Pesy czyli Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz CUPT – zapewnia SKM. – Jednak SKM jako spółka służebności publicznej przede wszystkim musi wywiązywać się z powierzonych jej zadań, czyli dbałości o jakość i zapewnienie stałości realizowanych przejazdów, rozbudowę i coraz atrakcyjniejszą siatkę połączeń, również poprzez zapewnienie odpowiedniego taboru – dodaje przewoźnik, który analizuje obecnie najskuteczniejsze warunki i możliwości do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowych pojazdów.

Jak już pisaliśmy, rozpisanie nowego przetargu przez SKM również stanowi ryzyko – nie wiadomo, jak długo trwałoby jego rozstrzygnięcie i jakie oferty zostałyby złożone. Jak poinformowała nas SKM, w umowie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie zapisany jest termin zakończenia projektu do 2022 roku oraz dostawa pełnego zamówienia na 21 pojazdów. Przyznane dofinansowanie unijne to 202,7 miliona złotych. Obejmuje też już wykonaną modernizację zaplecza na Szczęśliwicach.

Oświadczenie Pesy

Do zaistniałej sytuacji odniósł się dostawca pojazdów. "Z ubolewaniem i zaskoczeniem przyjęliśmy decyzję Zarządu SKM o odstąpieniu od umowy na dostawę Elfów 2. W tej chwili trwa produkcja tych pojazdów, a pierwszy rozpoczął właśnie testy. Pomimo opóźnienia pierwszych planowaliśmy dostarczenie ostatnich egzemplarzy przed terminem. Zaskoczenie jest tym większe, że przez ostatnie miesiące intensywnie pracowaliśmy nad wspólnym rozwiązaniem sytuacji, które byłoby korzystne dla obu stron" – napisała Pesa w specjalnym oświadczeniu.
PARTNERZY DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony