Partnerzy serwisu:

Sejm jednogłośnie za zmianą ustawy o transporcie kolejowym

inf. prasowa MIB 21.10.2016 273

Sejm jednogłośnie za zmianą ustawy o transporcie kolejowym
fot. sejm.gov.pl
Na posiedzeniu, które odbyło się 21 października 2016 r., Sejm jednogłośnie przyjął przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Za ustawą głosowało 431 posłów. Główny cel nowelizacji to dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 2012/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego.
Nowelizacja zakłada wyodrębnienie obiektów infrastruktury usługowej – będzie to nowa grupa obiektów, w stosunku do których stosowane mają być szczególne zasady udostępniania i pobierania opłat za korzystanie z nich. Wprowadzone zostaną także zmiany do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, m.in. umożliwiono szerszej grupie podmiotów zamawianie przejazdu pociągów.

W zakresie finansowania infrastruktury kolejowej nowelizacja przewiduje opracowanie wieloletniego programu utrzymaniowego, który będzie określać zadania dla zarządców infrastruktury i wynikającą z nich wysokość środków finansowych przewidzianych na ich realizację. Efektem takiego programu ma być uniknięcie przedwczesnej degradacji zmodernizowanych linii i rozwijanie efektów inwestycji.

Według zmienionej ustawy, szefa Urzędu Transportu Kolejowego będzie powoływać premier spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Nowelizacja wprowadza także przepisy, które mają zapewnić niezależność prezesa UTK.

Ponadto projekt zawiera zmiany przepisów, które mają charakter porządkowy oraz doprecyzowujący w zakresie, w jakim przepisy te były powiązane z wdrożeniem prawa unijnego.

Jak pisaliśmy wczoraj, branżę kolejową niepokoi fakt, że prawo unijne implementuje zaledwie połowa zapisów ustawy. Reszta nowelizacji dotyczy spraw, które mogłyby być omawiane szerzej i bez groźby kar z Brukseli za niewprowadzenie przepisów unijnych – na co Polska miała czas do czerwca ubiegłego roku. Więcej na temat ustawy piszemy tutaj.
PARTNER DZIAŁUPodziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony