Partnerzy serwisu:

Sąd oddalił skargi ZNPK w sprawie dostępu do infrastruktury PKP Cargo

Jakub Madrjas 12.08.2016 1

Sąd oddalił skargi ZNPK w sprawie dostępu do infrastruktury PKP Cargo
Fot. Adrian Grycuk, CC-BY-SA
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił w całości dwie skargi Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych na postanowienia Urzędu Transportu Kolejowego. Dotyczyły one postępowań administracyjnych wobec PKP Cargo o zapewnienie niedyskryminującego dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury.
Kolejne postępowanie sądowe

Sprawa ciągnie się już trzy lata. Zaczęło się od postanowienia z 24 maja 2013 r., w którym UTK ograniczył Związkowi Niezależnych Przewoźników Kolejowych i Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego prawo wglądu do materiału dowodowego obejmującego informacje PKP Cargo w zakresie, w jakim stanowią one „tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Po skardze organizacji, sąd administracyjny dopatrzył się uchybień Urzędu Transportu Kolejowego i uchylił postępowanie. Prezes UTK wniósł jednak o kasację wyroku, która została oddalona, a sprawa – ponownie przekazana UTK do rozpoznania. Ten potwierdził swoje wcześniejsze postanowienie, na co ponownie odwołał się ZNPK. W końcu lipca NSA oddalił tę ostatnią skargę w całości. Jak podkreśla UTK, w orzeczeniu Sąd podzielił argumentację Prezesa UTK, że część informacji w pismach PKP Cargo SA została prawidłowo objęta klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa.

Chodzi o transparentność rynku

Jak zaznacza w rozmowie z „Rynkiem Kolejowym” Michał Litwin z ZNPK, wyrok nie jest prawomocny. Obydwa wyroki zapadły w trybie uproszczonym. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem, na które oczekujemy, prawdopodobnie będziemy wnosili kasację – przewiduje Litwin.

Jak mówi przedstawiciel ZNPK, z problemem utajniania informacji przez Prezesa UTK organizacje społeczne reprezentujące uczestników rynku kolejowego spotykają się nagminnie. – Z naszej strony jest to element walki o transparentność rynku kolejowego. W tej konkretnej sprawie chodzi nie tyle o meritum – o konkretne utajnione informacje – co o zasady. Jako strona postępowania administracyjnego chcieliśmy się zapoznać z aktami aby móc skutecznie bronić praw niezależnych przewoźników. Prezes UTK utajnił istotną część materiału dowodowego, co wydatnie utrudnia nam jako stronie udział w postępowaniu. Abstrahuję już od faktu, że znaczna część utajnionych materiałów nie stanowi już teraz tajemnicy, a część nigdy żadną tajemnicą nie była, bo można je było znaleźć np. na Wikipedii – dodaje.

Przedstawiciela związku przewoźników zastanawia też polityka informacyjna UTK – urząd informuje na swoich stronach internetowych o wygranych przed sądami, a o przegranych np. po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2014 – nie. – Powstaje więc pytanie: na podstawie jakich kryteriów UTK prowadzi swoją politykę informacyjną, i czy w przypadku uznania przez sąd racji drugiej strony będzie równie chętnie informował uczestników rynku o zapadających wyrokach? – pyta Litwin. Jak zaznacza, wnoszenie spraw do sądu jest naturalnym elementem obowiązującego ustroju i służy m.in. wyjaśnianiu znaczenia przepisów, a wyroki sądów nie są przez ZNPK traktowane w kategorii zwycięstw lub porażek. – Uważam, że wszystkim uczestnikom rynku kolejowego należy się pełna, rzetelna i transparentna informacja – podsumowuje.


Podziel się ze znajomymi:
Komentarze:
Zobacz też
Najnowsze wiadomości
Polecane wiadomości
Praca
Komentarze
Fotorelacje
Bądź na bieżąco:
© 2016 ZDG TOR Sp. z o.o. | Powered by PresstoCMSKontakt
Pełna wersja strony